Ki a segítőd?

 

 

Ézsaiás 31 


"Jaj nékik, a kik Égyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban; és nem néznek Izráelnek Szentjére, és az Urat nem keresik. De Ő is bölcs, és hoz veszedelmet, és beszédeit nem változtatja meg; hanem fölkel a gonoszoknak háza ellen és a bűnt cselekvők segítsége ellen. Hiszen Égyiptom ember és nem Isten, és lovai hús és nem lélek, és ha az Úr kinyújtja kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek. Mert így szólott az Úr hozzám: A mint mormol az oroszlán és az oroszlánkölyök zsákmánya mellett, a mely ellen összehívatnak a pásztorok sereggel, és szavoktól ő meg nem retten, és meg nem ijed sokaságuktól: így száll alá a seregek Ura, hogy hadakozzék a Sion hegyén és halmán! Mint repeső madarak, úgy oltalmazza a seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kimélvén megmenti. Térjetek vissza hát hozzá, a kitől oly nagyon elpártolátok, Izráelnek fiai! Mivel ama napon megveti mindenki ezüst bálványait és arany bálványait, a melyeket kezeitek csináltak néktek bűnre. És elesik Assiria, nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt; és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők lesznek; És kőszála félelem miatt menekül, és a zászlótól fejedelmei elfutnak, szól az Úr, a kinek tüze Sionban van, és kemenczéje Jeruzsálemben."

 

 

 

Kedves testvéreim!

         Ha ezt a részt elolvassuk a bibliából, egy következtetést tudunk levonni. Baj van. Nagyon nagy baj van, és igen közel. Az Asszírok hada veszélyt jelent Izrael számára. Képzeljük el, közeledik a hatalmas Asszír hadsereg, aki annyi népet legyőzött már, s már itt van, a viszonylag kis Izrael határába. A helyzet nagyon komoly. Fő is a fejük Izrael vezetőinek, hogy most mi legyen, aztán gondolnak egy nagyot, s mennek segítséget kérni a nagy „egyiptomi testvértől”. Majd ők megmutatják az Asszíroknak, megjelennek majd, s az Asszírok majd azt sem tudják, hogy hogyan meneküljenek. Mondhatnánk, nagy jól kitalálták ezek az Izraeliek… 

         Kedves testvéreim! A mi életünkben is vannak ilyen nehéz helyzetek. Mireánk nem az Asszír ellenség tör ránk, de sokszor hasonlóan érezhetjük magunkat, mint ahogy ezek az Izraeliek is érezhették magukat.

         Ilyen nehéz helyzet lehet például a vizsgaidőszak, amikor annyi mindent kellene tudni, a szegény diáknak, de hát ahogy a dékán Úr szokta mondani mi is csak gyarló emberek vagyunk, és hát nem mindig sikerülnek úgy a dolgok ahogy mi azt szeretnénk.

         Vannak azonban ennél is komolyabb problémák, mikor azt mondjuk, hogy bárcsak a vizsgaidőszak gondjai lennének csak, akkor bizony nagyon boldog emberek lennénk. Mert az élet nagyon meg tud próbálni, sokszor egész komoly próbatételeken kell átmennünk. A kérdés csak az, kedves barátom, hogy kihez menekülünk, vagyis kitől várjuk a segítséget.

         Mert itt a teológián is lehet menekülni. Ami a legkönnyebb menekülhetsz az alkoholba. Öntheted magadba literszámra a 90 fokos jó otthoni pálinkát, nevethetsz úgy, hogy azt mindenki hallja, de a bensődben éppen úgy megmarad a nyugtalanság, éppen olyan boldogtalan maradsz, sőt még talán egy picit nyomorultabban is érzed magad, és ha ezt másoknak nem is vallod be, amikor magad vagy, és nincs körülötted senki, igen akkor te is bevallod, és nem látod értelmét életednek.

         Lehet, hogy most azt mondod, no én ebbe nem tartozok bele, és lehet, hogy igazad is van, viszont igaz az, amit az ének is mond, hogy „mindenki másképp csinálja”. Valaki leissza magát az alkoholtól várva a segítséget, valaki ultramodern öltözetekbe jár, és olyan nagyra van magától, hogy mi egyszerű földi halandók, nyomába sem érünk, vagy ahogy egyszer ezt valaki megfogalmazta: „még a talpam alá sem jöhettek”. Megint más a nyelvét próbálja használni, valaki meg a pénzét meg a fél disznót remélve, hogy helyzetük jobbra fog fordulni.

         Kedves testvérem! Ha most valakire gondolsz, akkor gyorsan szállj le a magas lóról, mert lehet, hogy éppen rólad van szó. Nem merném én sem ezeket mondani, ha előbb nem vizsgáltam meg volna magamat, és ezt is csak nagyon alázatosan merem mondani, de úgy, mint amit ki kell mondani, mert Isten létezik és van, és nekünk egyszer elébe kell állanunk számadásra.

         Kedves testvérem! Lehet, hogy okosnak tartod magad, a túlélés géniuszának, lehet, hogy büszke vagy kapcsolataidra, mert személyesen ismersz nagymenőket, de hidd el, ezek semmit sem érnek sem a mennyeknek országába, sem pedig a problémáidba. Igaz ugyan, hogy néha látszólagos segítséget tudnak adni, de tartós belső békességet és örömöt soha. Nos, ezt nem értették meg az Izraeliek sem. Mentek a nagy Egyiptomhoz ami test, ami múlandó. A földi erőviszonyokkal számoltak. Ézsaiás azonban jó látja, hogy ez nem ér semmit, mert a fegyverek és hadseregek felett ott áll Isten a Lélek. A teremtő Istennek egyetlen kézmozdulata elég ahhoz, hogy legyőzze a segítőt, Egyiptomot.

         Kedves testvérem! Teérted is és én értem is komoly harcok folynak az égben. Az ember annak a szolgája akinek engedelmeskedik, akinek cselekedeteit teszi. Ha te hamis és gonosz dolgokat teszel, ha a nehéz helyzetekben azt vallod, hogy a cél szentesíti az eszközt, és azt mondod, majd én megoldom, ne szóljon bele Isten, akkor még fogságban vagy.

         Az örömhír viszont az, hogy tudjuk, hogy ki adhat győzelmet, mert drága áron fizette meg váltságunkat. Így húsvét közelébe még időszerűbb ez. Azt mondja Ézsaiás: „Térjetek vissza hát hozzá, akitől oly nagyon elpártoltatok”.

         Kedves testvéreim! Elpártoltál Tőle? A buliban a nőkben (fiúkban), kapcsolataidban kerested boldogságodat? Térj vissza Hozzá. Ő segíteni akar neked. Azt akarja, hogy egy belső békességben teljes boldog életet élhess. Bízd újra életed Krisztusra, aki meg tudja változtatni életedet. Úgy kívánom, hogy az Úr adja meg mindnyájunknak, hogy minden dolgunkat rábízva tudjunk megint teljes szívvel néki szolgálni, az első keresztyének hitével. Ámen.

         Imádság: Uram bevalljuk, hogy annyiszor tévúton jártunk, annyiszor kerestünk máshol segítséget és nem Tőled. Kérjük, bocsáss meg nekünk ezért. Most Tehozzád jövünk és Tőled kérjük a segítséget, a megtartást. Te vedd kezedbe iskolánk jövőjét, tanárainkat. Téged kérünk tégy késszé bennünket a szolgálatra, hogy azt hűen betölthessük a Te dicsőségedre. Kérlek diáktársaimért, Te adj bölcsességet, akaratot és kitartást a tanuláshoz. Kérlek Te adj mindegyikünknek, egy Tőled való segítő társat, hozzánk valót, akivel jobban tudunk Téged dicsérni. Add, hogy minden mi dolgainkban tőled várjuk a segítséget, és téged dicsérő gyermekeid lehessünk. Ámen