Válaszd a helyes utat

 

(Jóka –a Felvidéki Keresztyén Vállalkozók Fórumán elhangzott áhítat)

 

1.Zsoltár

 

"Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész."

 

 

Kedves Testvéreim!  Ebben a zsoltárban a zsoltáros két utat tár elénk. Ennek ellenére ma másról beszélnek. Sokan azt mondják: Ugyan ne hallgass rá, butaságot beszél, mi ugyanis csak egy utat ismerünk, és ez az út vezet a sikeres élethez, vállalkozásod sikeréhez! Ne hallgass másra! Mi majd megmutatjuk neked, hogyan kell vállalkoznod! Megmutatunk minden fortélyt, ahogy másokat átejthetsz. Mert tudod a vállalkozásban is farkastörvények uralkodnak s a gyenge menthetetlenül elesik. Másképp nem lehet tenni, mert véged van!

         Azt viszont tudjuk, hogy a keresztyének között is vannak vállalkozók, mint azt önök nagyon jól tudják. Valaki egyszer azt mondta, hogy életünk nem más mint döntések sorozata. Mikor keresztyénként neki kezdtek a vállalkozásnak önöknek is dönteni kellett. Dönteni kellett, milyen módon fogják a vállalkozásukat vezetni, építeni. Választani kellett két út között. Bizonyára sokan voltak olyanok, akik előre kioktattak, hogy hogyan csinálják a menők, hogyan lehet elsumákolni dolgokat, természetesen saját érdekből a haszon érdekében, hisz ma már mindenki így csinálja. Választanod kellett tehát, hogy sodródsz az árral, és azonosulsz a világgal vagy vállalod a te hitedet és a látszólagos nehézségek ellenére is követed a te Mestered tanítását, és nem térsz le az Ő útjáról.

         Kedves testvérem! Te melyik úton haladsz? Mi számodra a fontosabb? A pénz hatalma, ami megvakít s melynek nem gond a másikat átejteni, letiporni, nem gond emberi életet tönkretenni a siker érdekében VAGY fontosabb számodra a Te Mestereddel való tiszta közösség, hogy ne kelljen félned ama napon, mikor meg kell állanod az igaz bíró előtt. Reménységem, és hiszem, hogy köztetek ez utóbbi út a mérvadó. Másképp nem lennénk méltók arra, hogy keresztyén vállalkozónak mondjanak minket.

         Meg kell azonban azt is említeni, hogy sokan próbálkoznak azzal, hogy egyszerre két úton járnak, de épp úgy ahogy én most nem lehetek Komáromba, mert éppen Jókán vagyok, úgy két úton sem lehet egyszerre haladni, ahogy a Mesterünk mondta: "Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak." Mt 6,24

         A zsoltáros pedig azt írja: Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsa szerint nem áll a vétkesek útjára és nem ül csúfolódók székébe. Boldog az az ember, az a vállalkozó akinek az Úr törvényébe van gyönyörűsége és akkor mint a zsoltáríró írja olyan lesz mint folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejében meghozza gyümölcsét, és lombja el nem hervad -vagyis nem megy csődbe. Kedves testvérem! Én azt kívánom, legyél olyan mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Teremje meg a te keresztyénséged időben az ő gyümölcsét. Ne hagyd becsapni magad a gonosz fondorlatainak. Állj meg erősen a hitben. A zsoltáríró azt mondja, hogy az ilyen embernek minden sikerül a mindenbe pedig benne van a te vállalkozásod is. Miért sikerül? Azért mert az Úr maga veszi kezébe az ilyen ember ügyét és megáldja  gazdagon őt hűségéért, az igéhez való ragaszkodásért.

         Ilyenkor jön aztán a kisördög a hitetlenkedők személyében, aki azt mondják: Ugyan már kedvesem mi már nem hiszünk a mesékben. Ébredj fel végre csipkerózsika álmodból. És akkor kezdik magyarázni, hogyan kell menedzselni egy céget, meg, hogy hogyan lehet zsebre tenni egy két ezrest feltűnés nélkül. Tévedésbe ne essünk ez nem megy mindig ilyen nyilvánvalóan. Sokszor alig észrevehetően kezdi el munkáját. Hogy jobban megértsük engedjék meg, hogy felolvassak egy történetet az ez évi határidő naplóból. (Jan 6)

         Kedves testvéreim! Kell, hogy a Mester ott legyen a mi vállalkozásunkba, kell hogy mi magunk is Krisztocentrikusak, vagyis Krisztusra figyelők legyünk. A Krisztocentrikus vállalkozó az ember javát fogja keresni és nem a pénzét. Sajnos a mai világunkba a bevétel fontosabbá vált az embernél, de ez köztünk ne legyen így. A keresztyén vállalkozó, ha komolyan veszi Ura követését úgy minden hamisságot, minden kétszínűséget el kell távolítania magától.

         Végezetül pedig szólnom kell arról is, hogy minden időben voltak csúfolódók és rosszakarók, akik a másik ellen rontottak de ez titeket ne csüggesszen el. Ez a természetes, mert ahogy a Biblia tükör, ami megmutatja a mi bűneinket, úgy a keresztyén vállalkozó is ilyen tükörré válik, mikor nem jár a hitlenek tanácsán és a gonoszok útján s a hitetleneket ez nagyon zavarja ugyanis nem mondhatják többé a varázsszót: De hisz mindenki ezt teszi. Vádolva vannak lelkiismeretükben mert saját maguk is érzik, hogy valóban így kellene tenni.

         Kedves testvéreim! Ez az alkalom is azért lett szervezve, hogy hívő vállalkozók együtt lehessenek az ige körül, s bizonyságot tudjanak mondani egymásnak az Úr hatalmas dolgairól. Azért, hogy lássák, nincsenek egyedül, csak eddig nem tudtak egymásról. Szabad beszélgetni, szabad a másikat megszólítani, hisz testvérek vagyunk a Krisztusban. Én nem tudom pontosan miről lesz szó a következő előadásokban, magam is most először fogom hallani, de azt tudom, hogy nekünk keresztyéneknek össze kell tartanunk, segíteni kell egymásnak még ha ez néha áldozatokkal is jár. Járjunk együtt az igazak útján és segítsük egymást, mert az Úr meg akar áldani bennünket, mag akarja áldani vállalkozásodat. Nem úgy, hogy családod s te magad is közben tönkre mész, hanem, hogy őszinte hálával tudjad dicsérni az Ő szent nevét. Ámen