Ádám Károly
  


Szeretném elmondani, hogy miként éltem a világban, hogyan lettem vallásos, és
ebből a vallásosságból hogyan jutottam élő hitre, és közösségre az Úr Jézussal.

Nem hívő családban nőttem fel,és gyermek koromtól egészen 23 éves koromig végig
kísérte életemet az okkultizmus sok formája. Ezek között szerepelt a horoszkóp,
jóslás, keleti vallások tisztelete és gyakorlása. Így hittem a lélekvándorlásban,
gyakoroltam az autogén tréninget, meditációt, és több alkalommal részt vettem
szellemidézésen. Szerettem a horror és fantasztikus filmeket, újságokat, könyveket,
és a rock zenét.

De sok más bűn is szerepet kapott az életemben. Sokat hazudtam, csúfolódtam,
paráználkodtam, és sok mindent és mindenkit bálványoztam.
Bíztam testem és lelkem épségében, a magam jóságában, és hittem abban, hogy jól
irányítom az életem. Szabadnak éreztem magam a világban. Sokat jártam discokba és
hasonló szórakozó helyekre. Ezeken az alkalmakon mindig rengeteget ittam.
Nagyon álmodozó típus voltam. Nagy terveim voltak, hogy leszek egyszer valaki, akire
az emberek majd felnéznek. Hatalmas önbizalmam volt. Hittem abban, hogy mindent
jól csinálok. Életem viszont egyre üresebb lett,és ráadásul tele lettem félelmekkel és
szorongásokkal.

1997-ben mikor 23 éves lettem jött az első nagy fordulat az életemben. Egy
betegségtől való félelem és rettegés miatt keresni kezdtem Istent. Elkezdtem
Bibliát olvasni, és Cseri Kálmán igehirdetéseket hallgatni. Az egyik ilyen igehirdetés
meghallgatása után megvallottam a bűneim, és átadtam az életem az Úr Jézusnak.
Kidobáltam a más vallásokról,misztikus dolgokról és a bálványaimról szóló könyveim
és újságaim. Ezt követően pedig naponta olvastam a Bibliát,rendszeresen imádkoztam,
és gyakran hallgattam és olvastam igehirdetéseket illetve hitmélyítő könyveket. De
rendszeresen jártam Istentiszteletre is,miután 1998-ban megkeresztelkedtem és
konfirmáltam a helyi református gyülekezetben.

A félelmeim és szorongásaim viszont ezek után is megmaradtak,mert nem
szakítottam minden bűnömmel,hanem tovább folytattam azokat. A legnagyobb
bálványaim, a testépítő sport, a disco zene, és a betegségektől való félelem továbbra
is meghatározó részei maradtak az életemnek. Jól jellemezte életemet Isten Igéje:
"félték ugyan az Urat,de tisztelték bálványaikat is."(2 Királyok 17,41)
Viszont "Senki sem szolgálhat két úrnak"(Mt 6,24) -mondja Jézus.
Ezért nem volt igazi közösségem és élő kapcsolatom Jézussal,mert Őt nem lehet fél
szívvel követni,csak egészen és minden áron.
Ennek okán maradt a békétlen és örömtelen vallásos élet.

Mindez sajnos odáig vezetett, hogy 2004-ben újra disco-ba járni, és inni kezdtem.
2008-ban újból kapcsolatot létesítettem,majd együtt is éltem egy fiatalkori
barátnőmmel. 2009-ben pedig egy karizmatikus vallást gyakorló személlyel voltam
párkapcsolatban és közösségben. Közben újabb és újabb bálványok jelentek meg az
életemben, amikbe rengeteg időt, pénzt és energiát fektettem.

Isten viszont nem hagyott végleg eltévelyedni,és kiemelt tévutaimból. Így az Ő mentő
szeretetének munkája, hogy 2006-ban befejeztem a discozást és azzal együtt az
italozást.2010-ben pedig elhagytam két legnagyobb bálványomat, a disco zenét, és a
testépítő sportot. De párkapcsolataimat sem engedte elmélyülni, kihozott azokból, és
megajándékozott az igazi társsal, Tőle rendelt feleségemmel.

Továbbá szintén az Úr nem hagyott eltévelyedni hamis vallási mozgalmakban. Mint
amilyen a Pünkösdi, Adventista, Jehova Tanúi, karizmatikus és más hasonló
felekezetek. Valamint ezek előfutáraiban sem,akik az előző századokban hirdették
a tökéletes megszentelődést és a szentlélekkeresztséget.

Valami viszont még mindig hiányzott. Bár mindennap imádkoztam, Bibliát olvastam,
jártam gyülekezetbe,és bálványaimat is elhagytam,mégis hiány volt a szívemben. És
hogy mi hiányzott, arra egy Joó Sándor igehirdetésben kaptam választ:"Tudod,
mikor látod meg igazán Krisztust? Akkor, ha annak a nagypénteki magvetésnek a
gyümölcsei benned is érni kezdenek, s megteremnek! Annak a szent magvetésnek a
legelső gyümölcse a bűnbocsánat. Amikor valaki térden állva bemutatkozik az Úrnak,
a bűnbocsánat fölszabadító erejében válik először valósággá, realitássá számára az
élő Jézus Krisztus! Itt kezdődik a Jézussal való személyes megismerkedés, amikor azt
mondja az előtte térdeplő embernek: „Megbocsáttattak néked a te bűneid!”

Ez hiányzott igazán, és ezt nem éltem át 1997-ben és utána sem, hogy valósággá
váljék az én számomra is:Megbocsáttattak a bűneim! És ebből a bocsánatból hála
fakadjon a szívemben: Jézus Krisztus megváltott és megbocsátott. Én hálából Vele
akarok élni!

Mert a bűnbocsánat komolyan vételének és teljes elfogadásának hiánya folyamatos
bizonytalanságot és félelmet keltett bennem. Ezért nem voltam bizonyos az
üdvösségemben és az örök életemben sem.

Ezt követően szintén egy Joó Sándor igehirdetésben olvastam az
alábbiakat: "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket"(Jak 5,16)Ezért szerettem
volna elmúlt életem minden engedetlenségét és bűnét Isten elé vinni és megvallani
egy tanú előtt. Ennek okán felkerestem Horváth Géza református lelkipásztort
Pasaréten.

Ott valóban megvallottam mindent és letettem az Úr Jézus kezébe. Kértem, hogy
bocsásson meg, mert hiszem, hogy egyedül Ő szenvedte el az én halálos ítéletemet,
és egyedül az Ő áldozatáért kaphatok bocsánatot, amit kész vagyok feltétel nélkül
elfogadni. Majd kértem hogy Ő uralkodjon a továbbiakban bennem, mert én Vele
akarom eltölteni földi életem hátra lévő részét, és az örökkévalóságot.

Miután mindezt megvallottam Horváth Géza arra kért, hogy tépjem össze a kezemben
lévő írást a bűneimről, mert a következő ének jutott az eszébe:

"Az írás széjjel tépve, szabad vagyok szabad!
Tudom, hogy megvevél Te, Meggyőztél ím magad!"

Ezek után már nem maradt kétség a szívemben, tudtam, és tudom most is, hogy
Jézus Krisztus megváltott és megbocsátott. Ő az én Gazdám, és én Hozzá tartozom.
Örök élettel ajándékozott meg, amiért nem szűnök meg Neki hálát adni.

Végül pedig szeretnék arról szólni,hogy mindezért egyedül az Istené a dicsőség!
Nem az én döntésem,akaratom vagy cselekedetem következménye hogy
üdvözültem,mert mindent Isten tett meg az üdvösségemért. Egyedül és kizárólagosan
Jézus Krisztus helyettes és tökéletes áldozatának,valamint Isten kiválasztásának és
kegyelmének ajándéka hogy újjászülettem.

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék."(Ef 2,8-9)