Péli Ferencné
szociális gondozó
  

Péli Ferencné vagyok, két gyermek édesanyja és jelenleg boldog házasságban élek. Nem volt ez mindig így. Rengeteg csalódás, kudarc és tragédia kísérte életemet.

2004. szeptemberében, egy gyönyörű napsütéses napon, egy furcsa kis mozgó könyvesboltra lettem figyelmes. A lakókocsi Kübekháza főterén állt. Közelebb mentem. Örömmel vettem észre, hogy amolyan lelki témájú könyveket árulnak benne, amelyek a szeretetről, békéről, családi boldogságról szólnak. Volt már néhány ilyen könyvem otthon, amelyekből próbáltam is erőt és vigaszt meríteni életem mélypontjainál, de hiába. Minél jobban kutattam a boldogság, vagy a szeretet útját, annál nagyobb pofonok értek. A könyvesboltos Józsival elkezdtünk beszélgetni. Dióhéjban elmeséltem neki az életem. Beszéltem neki a fiatalon és meggondolatlanul kötött házasságomról, nagyobbik fiammal való tizenöt évi egyedüllét küszködéseiről, a szűkös anyagi körülményekről.

A nehézségek gyermekkoromat is áthatották. Alkoholista apánk és egy galamblelkű, végtelen türelmű drága édesanyánk volt. Mégis menekülnünk kellett otthonról, a durvaság elől. Végül a rossz elől egy rossz házasságba, szeretetlenségbe és durvaságba menekültem. Aztán menekültem az egyik kapcsolatból a másikba, az egyik csalódásból a másik kudarcba, végül pedig belemenekültem a dohányzásba, az italba és a bulizásba. Rengeteg lelki teher!

Ezek mellett kilenc évig ágyban fekvő lebénult apámat ápoltam, a stressz-helyzetekbe belefáradt, hét évig rákos beteg anyukámat gondoztam. Az időközben alkoholistává vált bátyám tragikus halála (önkezével vetett véget életének) összeroppantott. Próbáltam értük küzdeni; szerettem volna megmenteni őket, de nem sikerült. Mindenki elveszett! Én pedig egyre jobban csúsztam a lefelé a lejtőn. A munkámat mindezek ellenére szeretettel végeztem. Idestova tíz éve foglalkozom szociális gondozóként idős emberekkel. Nagyon szerettem és szeretem őket.

A megoldás akkor jött el számomra, amikor nem is kerestem. Kübekházán 2000-óta élek második férjemmel és ekkor már két fiunkkal, de a boldogság még mindig nem volt az igazi. Csak úgy éltük az életet.

A mozgó könyvesboltos Józsi is elmondta, hogy hasonló életből jött ő is, s ajánlotta, hogy bemutat valakinek, aki "tud rajtad segíteni".

Szász Gábor, gyülekezetünk vezetője volt az illető, ahová azóta is járok. Vele is beszélgettem a velünk születő bűnről, amely elválaszt Istentől. Isten végtelen szeretetéről, amellyel Fiát (Jézust) adta értünk, hogy megmenthessen, "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3, 16.)

Majd Gábor beszélt nekem Jézusról, aki magára vette az én bűnömet is, feláldozta magát és meghalt értem is. Beszélt nekem a feltámadásról, arról hogy Ő legyőzte a halált, ezért aki hisz az Ő nevében, annak örök élete van. És mindez ingyen, kegyelemből, hit által a miénk akkor, ha teljes szívünkből elfogadjuk, behívjuk Őt a szívünkbe és rábízzuk az életünket. Kaptam egy videofilmet is "Jézus élete" címmel, amelyen olimpiai bajnokok beszéltek a hitről, életük felvirágzásáról, sikerekről. Olyan tűz és erő jött felém ekkor és olyan szeretetet, hogy tudtam: itt az idő! Megtalált Isten! Elmondtam egy imát: "Uram bocsásd meg, hogy eddig nélküled éltem. Jöjj a szívembe! Én ezután a Tied akarok lenni, Te vezess, taníts.

Azóta is naponta olvasom a Bibliát, amely Isten szava, imádkozom a világért, a szeretteimért, ismerőseimért és mindenkiért, akiket Isten reám bízott azért, hogy ők is megmenekülhessenek, és boldogok lehessenek. Azért imádkozom, hogy megismerje mindenki az egyetlen járható utat, mert Jézus azt mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." (János 14, 6.)

"Minden, a mit nékem ad az Atya, én hozzám jő; és azt, a ki hozzám jő, semmikében ki nem vetem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon." (János 6, 37-39)

Jöjjön ezért mindenki, aki az Ő hívó szavát hallja. Kérje bűnei bocsánatát és boldoggá, megelégedetté válik az Ő családjában, s megtalálja az igazi szeretetet. Mert az "Isten a szeretet!" Nincs távol, ha a szívünkben ott él a Jézus, a Megváltó Atyánk.

Forrás: www.kubekhaza.hu