1-50  |  51-100  |  101-150  |  151-200  |  201-250  |  251-300  |  301-350  |  351-400

 

   >>Vissza a fő oldalra<<

 

Ez az oldal nem helyettesíti a könyvet,

csupán segít a benne lévő énekek megtanulásában!!!

Az énekes könyvet megvásárolhatod keresztyén könyvesboltokban.

(Pl. www.parakletos.hu )

 

 

Sorszám: Ének címe: 1. versszak: összes: Sorsszám: Ének címe: 1. versszak: összes:
1. A bölcs tudását hozza   26. Bár térhetnék haza  
2. Adjatok hálát az Istennek   27. Boldog örömmel  
3. Adj új erőt, Urunk   28. Boldogság szép hazája  
4. A fényben úszó hegytetőt   29. Bűnös vagyok  
5. A Golgotán   30. Csak zengje, zengje  
6. Ahol ott a Jézus   31. Csendes éj  
7. A jászolban   32. Csodálva, imádva tekintek  
8. A jó pásztor nyájától   33. Csöndes este  
9. A lélek előtt   34. Dicsének teljes életem  
10. Ameddig Jézus él   35. Dicsérje Jézust a világ  
11. Amint vagyok   36. Dicső király  
12. Amit szívünk esdve kér   37. Egyetlen forrása  
13. A Szentlelket ne űzzed el   38. Elég a kegyelmem  
14. A tied vagyok   39. Eljő az Úr  
15. Az áldott orvos   40. Elnémul egyszer  
16. Az egyháznak   41. Engem szeret Jézusom  
17. Az írás széjjeltépve   42. Erős várunk  
18. Az Istennek szent angyala   43. Édennek isteni völgye  
19. Az Úr énnékem őriző pásztorom   44. Éjszaka van  
20. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme   45. Élted rövid  
21. Az Úr szent Bárányára   46. Énekeljetek új éneket  
22. Az Úr szeretete által   47. Én fiaim, jertek el  
23. Bár bűn és kín gyötör   48. Értem megfeszítve  
24. Bár jő az éj   49. Fáradtan, bűnbe veszve  
25. Bár szent tüzed   50. Fel, mert eljő az éjjel  
 
 

© Jónás 2008