Árvai Emil

 

 

ELVESZETT PARADICSOM

...S elzárták az Éden kapuját;
Ádám, s minden ember kinn rekedt.
Bejutni magunktól nem tudnánk;
belülről van egy kulcs: a KERESZT.

Így döntött a Mennyei Tanács,
nem volt könnyű döntés, gondolom:
Isten Fia áldozza magát
fel bűneinkért a vérpadon.

...S elérkezett az a nehéz nap,
amire az egész világ várt:
kulcs fordult... a Messiás meghalt...
s kinyitotta Éden kapuját!

Halott volt a harmadik napig.
S akkor, mint egy új 'ős-robbanás',
mely minden átkot s gúzst szétszakít,
robbant a hír: van FELTÁMADÁS!...
...

Az emberiség ősi álma
beteljesült. Hála az Úrnak!
'Elveszett Paradicsomába'
Jézussal ki-ki visszajuthat.

 

 ELVÉGEZTETETT
Tehetek valamit az üdvösségért?
Jézus már megtett mindent.
Elismerem, hogy amit Ő tett,
az a minden.

Tehetnék valamit Jézusért?
Jézus teheti csak
Szent Lelkével
jóvá a szívem.

Maradt erénynek egy:
a hála
ezért a meg nem érdemelt,
de annál jobban szomjazott
szeretetért.

 

 

 ESTE
Ha ámulva bámulod a csillagos eget,
jusson eszedbe egy szép gondolat:
Aki megalkotott csillag-ezreket,
Fiával üzente: fiává fogad.

 

 

 ESZEDBE JUTHAT
Himbál hajónk az élet tengerén...

Míg te ringatózol, eszedbe juthat:
vannak ám jócskán hajótöröttek,
vannak sokan, kik fuldokolnak
körötted...

 

 

 EVANGÉLIUM
Szeretem Jézust, de ez csak viszonzás,
viszonzása az Ő szeretetének.

Hiszem, hogy azért jött Ő a világba,
hogy elmondja nekünk az igazságot.

Sőt, nem csak mondta, meg is tette
mind, amit a szeretet diktált neki.

Isten a szeretet. Ő küldte Jézust
engesztelő áldozatul büneinkért.

Nyitva a Mennyország ajtaja;
Jézus a Mennyország ajtaja.