Bajza József

 

ŐSZI DAL  

 

   Köd borong, száll a daru

Zúgva fenn az égen;

Száll s meleg hazát keres

Déli messzeségen;

Néki ott virít a hon,

Hol nincs tél az ormokon.

           

   Sárga a virágbokor,

A lomb hervadó;

Amit látsz, ó, föld fia,

Hamvatag, mulandó.

Gyarló létből a kebel

Jobb hazába esdekel.

 

   Szív, beteg szív, itt az Ősz;

lombjaid lehulltak,

S többé földileg neked

Ők ki nem virulnak:

De ne szálljon bú reád:

Lelsz te is majd más hazát