Balog Miklós

 

A    D    E    É    F    I    J    K    M    V    Z

 

Frissítve: 2007. október 19.  A vakon született meggyógyítása  -  Isten temploma

 

A GYOM    

 

Amikor két levélkében kikél

oly gyönge a gyom és parély.

Meg nem halad vékony cérnaszálat,

azt véled senkinek sem árthat.

 

De csakhamar mélyen a földbe,

lefúródik éhes gyökere.

S szívja a drága nedveket,

melyeket a föld rejteget.

 

Nő, izmosul, hajt sűrűn és sokat,

Árnyékos, ernyős ágbogat.

Körötte már a kerti vetemény,

elfonnyad, elsárgul szegény.

 

Kezdő kertész, hát jól jegyezd meg ezt:

A gyomírtást későn ne kezd!

Ha már a kertben mindent elnyomott,

késő irtani a gyomot.

 

Gyermek, a bűn is kezdetben kicsiny.

Azt gondolod, csak balga csíny.

De csakhamar felnő, nagyra fől.

S szívedben minden jót kiől.

 

 

A JÉZUST SZOLGÁLÓ CSALÁD  

                                                     

Lázár, Márta és Mária

mindig kaput tártak

betániai házukban

az Emberfiának.

 

Mikor Márta vacsorával

szolgált köztük egyszer,

Mária hű Urunk lábát

dús drága kenettel

öntözte meg, s törölgette

saját szép hajával.

Megtelt a ház a kenetnek

csodás illatával.

 

Görbe szemmel nézte Júdás,

ki is mondta nyomban,

hogy használta volna ő a

kenet árát jobban:

„Szegényeknek kellett volna!

Mért így tékozolni?“

Pedig azért mondta csupán,

legyen miből lopni.

 

Jézus Mária mellé áll,

így szól s rá nagy csönd lesz:

„Temetésem idejére

tartogatta ő ezt.

Mert nem akkor tisztel csupán

majd ha eltemetnek:

míg itt élek, adja jelét

igaz tiszteletnek.“

 

Jézusra a papi tanács

jaj, még itt is “rászállt“,

amiért feltámasztotta

halálából Lázárt.

Ők is meg akarták ölni,

hisz puszta élete

bizonyság volt Jézus mellett;

érte hittek Benne.

 

Lázár, Márta és Mária

példáját követve,

Szolgáljunk az Úr Jézusnak

s örömünk lesz Benne!

 

A vakon született meggyógyítása

 

Születésétől vak koldust

Látott Jézus egyszer.

„Ez a bűnös, vagy szülei,

Kit Isten így megver?”

 

- Kérdezték a tanítványok,

De Urunk ezt mondta:

„Ez se bűnös, meg azok se,

Másért van e próba:

 

Isten dicsősége lesz majd

Nyilvánvaló benne.”

Sarat csinált, s rákente az

Öröktől vak szemre.

 

„Mosakodj meg Siloámnak

Tisztító tavába!”

Szót fogadott erre a vak,

S megnyílt a látása.

 

De a farizeus horda

Meghurcolta érte,

Őt is, meg a szüleit is,

Mind, ki Jézust védte.

 

Azt hozták fel ürügynek a

Názáreti ellen:

„Szombatnapon sarat csinált,

Tehát bűnös ember.”

 

 „Bűnös vagy nem?! Mit tudom én,

Bármit kiabáltok.

Egyet tudok – szólott a vak –

Vak voltam, most látok!”

 

Bárkit bármi az igazi

Emberségben gátol:

Óva inti az Úr Jézus

A lelki vakságtól.

 

 

Keresztyén
Honlapok Toplistája