Balog Miklós

 

 

 

JÉZUS ÉS NIKODÉMUS  

 

Nikodémus azt mondta

egyszer Jézusunknak:

„Mester, tudjuk, hogy Istentől

jöttél tanítónak,

hisz csak azért lehet köztünk

oly csodás jeled

folytatta a farizeus -,

ha Isten van veled.’’

 

„Izráelnek tanítója,

nem tudod ezeket

- tért rá Urunk a lényegre -:

újjá kell születned.

Mert ki nem születik újjá

víztől, Szentlélektől,

hiába vallásoskodik,

ki marad a mennyből.’’

 

Neki mondta el továbbá

legszebb üzenetét,

Isten világot átfogó

nagy-nagy szeretetét:

 

Fiát adta e világért,

senki el ne vesszen,

mindenkinek, ki hisz Benne,

örök élte legyen!

 

 

JÉZUS MEGFESZÍTÉSE   

 

Kiadta Pilátus Jézust

a gonosz tömegnek,

s hogy megfeszíthessék végre,

Golgotára mentek.

 

Jobbról, balról két bűnöst is

feszítettek fára,

Jézusét meg is címezték

Pilátus szívára:

„EZ A NÁZÁRETI JÉZUS

A ZSIDÓK KIRÁLYA.’’

 

De a zsidók panaszt tettek

eme felírásra:

„Nem jól írattad Pilátus

a többnyelvű táblát,

zsidók királyának csupán

csak ő mondta magát.’’

 

„Amit megírtam, megírtam,

nem változtatom meg!’’ -

szólt Pilátus. Vitézei

már osztozni kezdtek

Jézus ruháin, köntösét

pedig kisorsolták,

amint róla az Írások

ezt mind megjósolták.

 

Keresztje alatt meg ott állt

néhány nő és anyja,

a szeretet tanítványa,

kire anyát hagyta:

„Asszony, imhol a te fiad,

fiú, imhol anyád!’’ -

így bízta egymásra őket,

s megfogadták szavát.

 

„Szomjúhozom’’ - mondta később

az Írások szerint,

ecettel itatták, végül

így szólalt meg megint:

„Elvégeztetett!’’ - s a lelkét

ezzel kilehelte,

 

De hogy ne maradjon tovább

kereszten a teste,

kérték a zsidók Pilátust,

töresse meg lábát,

s vegyék le a fáról, hogy ott

szombaton ne lássák.

 

A vitézek, csak a latrok

lábát törték össze,

egyikük lándzsáját Jézus

oldalába döfte.

Már halott volt, így a sebből

vér és víz fröccsent ki.

 

Így tudott egy hű tanítvány

bizonyságot tenni.

 

A régi páska-báránynak

nem törték meg csontját,

új Bárányunknak sem amint

az írások mondták.

Abban is jövendölések

teljesedhettek be,

hogy felnéznek arra, aki

által volt szegezve.

 

 

JÉZUS SZAVA...   

 

Jézus szava mind igaz:

aki gyűlöl, gyilkos az.

Hisz e szóban is: Gyűlöl,

már benne van az, hogy öl.

 

 

JÉZUS TANÁCSA  

- Ján. 13,34.-

 

Épp most idézni itt az új parancsot?

- Ne higgyétek, hogy ez fölösleges,

s ne mond barátom: „El se vettem volna,

ha döntésem nem volna végleges,

ha nem szeretném olthatatlan lánggal!“

S ne mond te sem, te hóruhájú mátka:

hozzá se mentél volna, hogyha nem

igaz szerelmed tudatos döntése

mondhatta volna boldogan: igen!

 

Többről van itt szó, mint az általános

szeretetről, mit a ma embere

szeretetnek, vagy szerelemnek mond ki,

s üvöltve zeng milliók slágere.

Urunk parancsa mérhetetlenül több!

A szeretet normája Ő, ki így szól:

„Titeket amint én szerettelek,

ti is úgy szeressétek mindig egymást.“

Házasságtok boldog csak így lehet.

 

S nézzük tovább, csak rövid részletekben,

milyen volt Jézus nagy szeretete?

Feltételt nem szabott szeretetéhez,

nem nézte, jó vagy-e, vagy szép vagy-e,

gazdag vagy-e, vagy „fej“ a többiek közt.

Feltétel nélkül szeretett, úgy, amint vagy.

Szeresd te is hát így a párodat!

És hosszútűrő volt az Ő szerelme.

Ez jellemezze házasságtokat!

 

Mert nem lehet sehol, a házasságban

sem minden vélt, avagy való sebet

azonnal megtorolni. Tűrni kell hát,

s tűrni csak az tud, aki tényleg szeret.

Legyen bennetek mindig megbocsátás!

Urunk se várta el kínos keresztjén,

hogy bárki kérje, Ő mégis adott;

adjátok hát kérés nélkül ti is majd

egymásnak mindig a bocsánatot!

 

Hűsége bonthatatlan, szent minőség:

hűtlenkedhettünk, ám Ő hű maradt!

Nem menlevél a másik hűtlensége...

A Tőle tanult hűség megmarad,

és mennyisége végtelenbe nyúlik,

ásó-kapa sem választ el egymástól.

Szerelmetek nagyságát nem szavak

nagysága dönti majd el, hanem amit még

nem hoztatok egymásért: áldozat!

 

Ilyen volt Jézusé is, és halálos..

Valóban az volt, mert Ő nem tudott

a megváltatlan ember nélkül élni.

s halála nékünk életet adott.

Adjátok hát halálba ti is újra

a feltörő óembert és az önzést,

mert így lesz élet csak az éltetek.

Ne csüggesszen a túl sok követelmény,

mert él, ki meghalt egykor értetek,

 

Számíthattok az Ő segítségére,

ha nem csupán egymásért éltek itt,

de másokért is, hogy így megáldhassa

a hozzá húzó hűség éveit.

Mert boldogságtok szent garanciája:

Jézusban megmaradnotok halálig -

ha nap nevet, ha durva ég dörög,

más eszköz nincs a tartós boldogságra,

szerelmetek csak benne lesz örök.