Balog Miklós

 

 

KERÉKPÁRON   

 

Az Úrban megmaradásra

van példázat ebben:

addig állsz, míg előremégy,

addig vagy nyeregben.

 

Ha nem teszel jót, se rosszat,

ne gondold: az semmi.

Nem kell karambolt csinálni,

hátrafelé menni;

 

ahhoz, hogy el,- vagy kidőljél,

megállni is elég.

Addig maradsz egyensúlyban,

amíg előremégy!

 

 

KRISZTUS A SZŐLŐTŐ     

 

Én vagyok a szőlőtőke,

Atyám a műves.

Lemetsz minden vesszőt, amely

gyümölcstelen, üres.

 

Amelyik meg gyümölcsöt hoz,

megtisztítja szépen,

hogy még többet teremhessen,

mint amennyit régen.

 

Ti már tiszták vagytok ama

beszéd által, melyet

szóltam néktek mindarról mi

új embert nevelhet.

 

Maradjatok hát énbennem,

így én is bennetek,

mert gyümölcsöt nálam nélkül

sosem teremhettek.

 

Én vagyok a szőlőtőke,

ti a szőlővesszők:

hogyha bennem maradtok, csak

Úgy lehettek termők.

 

Ha valaki meg nem marad

bennem, az elszárad,

s tűzre vetik, mint levágott

száraz szőlőágat.

 

De ha bennem megmaradtok,

s bennetek beszédem,

bármit akartok megadom,

ha kéritek szépen.

 

Akkor fogják dicsérni majd

az én jó Atyámat,

ha sok gyümölcse lesz minden

igaz tanítványnak.

 

Amiképpen az én Atyám

nagyon szeret engem,

akképpen én is titeket:

maradjatok ebben!

 

Ezeket beszéltem néktek,

hogy így maradjon

bennetek az én örömem:

új parancsolatom.

 

Ti vagytok a barátaim,

ha szent parancsomat

megtartjátok, mert a példa

másokra is kihat.

 

Azért életem áldozom

ki barátom nékem,

ennél nagyobb szeretet nincs

földön és az égen.

 

Próbáljátok ti is egymást

ekképpen szeretni,

s múló földi életetek

nem fog kárba veszni!

 

Ilyeneket mondott Jézus,

s még mennyi szép Igét!

Tartsuk meg, és megvalósul

mindaz, amit ígért!