Balog Miklós

 

 

VAJON MINDENT JÓVÁTEHETSZ?       

 

Mit embertársad ellen vétkezel te

azt vele tán mind jóváteheted;

de van, mi sokszor semmiségnek látszik,

és jóvátenni többé nem lehet!

 

Bűnét megbánva, egyszer felkeresi

egy pletykás asszony lelkipásztorát,

tanácsot kérni: hogy tehetné jóvá

a sok hamis hír végtelen sorát!

 

„Vegyen magához, kedvesen, egy párnát,

s a megbántottak küszöbére mind

tegyen belőle egy-egy tollat, aztán

nagyon kérem, hogy jöjjön el megint!”

 

...Furcsa tanács... De nénink megfogadja,

s úgy jár, ahogy közülünk járna sok,

ha osztaná a tollat házról házra,

hogy kiürül a degesz párnatok.

 

„Megtettem – szól a papnak -, rendben van hát?”

S dicséretet remélve rátekint…

„Sajnos még nincs... Ez volt a könnyebb része.

Most menjen el, és szedje össze mind!”

 

Nagy-nagy sokára visszatér az asszony,

s kezében az üres ciha beszél.:

„Kerestem, testvér, óh, de mindhiába,

a tollakat elfújta már a szél...”

 

Mit embertársad ellen vétkezel te,

Azt véle tán mind jóváteheted,

De van, mi sokszor semmiségnek látszó,

És jóvátenni többé nem lehet...!