Bohony Bea

 

 

BIZALOM

 

Hányódik a hajónk a tengeren,

szívünkbe befészkelte magát a félelem.

Tán nem is látunk át a sötét fellegen,

ekkor megszólal az Úr csendesen:

Bízd magad kezemre gyermekem!

 

 

Figyelmeztetés

 

Kezedben te nem tarthatod

sem a mád, sem a holnapod.

Mit megláttál, hogy hiba volt,

s ha ruhádra rákerült a folt,

keresd fel Mestered vele,

mert mindent eltöröl szerető szíve.

 

Ne járj arra, hol elestél már,

mert magadban bízva csak veszteség vár.

Utólag mondott szavak halmaza

nem feledtetik, elhangzott: ne menjél oda!

Gondold át: mit mondasz, teszel,

mert életed mindenről énekel.

 

Van Urad és Mestered,

Ki elé bátran viheted

mások gondját-baját,

hogy megtalálják az Ő útját.

De mindig tudd: megoldani nem te fogod,

esetleg még inkább összekavarod,

mert kezedben te nem tarthatod

sem a mád, sem a holnapod ...

 

 

 

Harcok között

(Bírák 7)

 

Szemben az ellenség tábora nagy,

rettent, hogy helyeden egyedül vagy,

fegyverzeted hiányos, erőd már nincs,

ne feledd:

az Úrral indulni a legnagyobb kincs,

ki előtt most sincs rejtve semmi,

nem lehet más: csak két kezébe esni.

Harchoz így lesz elég:

kürt, cserépedény, fáklya,

ha a Mindenség Ura veled megy a harcba.

 

 

Hála

 

Uram, köszönöm Neked ezt a napot,

most is mindenért hálát adhatok.

Köszönöm, hogy megtartottál,

Igédben utat mutattál.

Köszönöm a hitet, erőt,

mindig időben érkezőt.

Köszönöm, hogy csendet kapok,

ha Előtted leborulok,

köszönöm, hogy megtehetem,

mert kezedben van az életem.

 

 

Holnap

 

Amikor felhő borítja a napot,

és nagyon sötéten látod a holnapot.

Tudd, az Úr kezében van életed,

erőd, bölcsességed Tőle kérheted.

Mit keze ad, az jó nekünk,

így formálódik hitünk, s életünk.

 

 

Isten kezében

 

Út áll előtted erőd felett:

ne feledd a szerető kezet,

mely eddig is hordozott

és kézben tartja a holnapod.

Miért aggódna félő szíved?

Legyen Nagy Istenbe vetett hited!

 

 

Kérés

 Uram, beszélj velem

a csendes éjszakákon,

mikor szám nem szól, csak szívem kiált.

Kérlek, tekints rám, hogy letegyem,

s elhagyjam a kesergés szavát.

Hozzád jövök, hogy beszéljen a csend,

legyen építő, s Nálad megnyugvó az élet,

hadd tudjalak mindig felkeresni Téged.

 

 

 

Mindenható karok

 

Öleljenek át erős karok,

azok, melyek mindenhatók,

emelnek most is, higgyed el,

mégha egész lényed is csügged el.

Nem érted, most mi történik?

Csak az élted formáltatik.

Nehéz úton, próbák között,

minden tanítvány így győzött.

Célba érni csak így lehet,

ha megharcoltuk az életet.

Győzelmek és veszteségek,

erő és erőtlenségek,

örömök és bánatok,

áldást hozó pillanatok,

mindebből is megláthatod:

tartanak az erős karok.

 

 

 

NE FÉLJ!

5Mózes 3,22

 

Ne féljetek tőlük, mert Istenetek,

az Úr maga harcol értetek!

- füledbe és szívedbe

ezen szavak csengjenek.

Bátorságot Tőle várjál,

kinek élhetsz erős karján.

Kövek, hegyek így tűnhetnek,

ha erőd ma is Benne leled.

Emeld fel tekinteted,

mert most is szemmel tart Istened.

A múlt és jelen erről beszél,

halld meg te is: NE FÉLJ! NE FÉLJ!

 

 

 

Nem úgy, de mégis jól

 

Nem úgy, ahogy elképzeltük volna,

életünk álmai tán nem váltak valóra,

vagy ez csak a felkészülés ideje

mikor fájó szívvel várunk azon tűnődve,

mit rejt a holnapunk,

mit még nem láthatunk.

Urunk, érthetetlenek néha a helyzetek,

de köszönjük, hogy Te átlátod őket.

Adj erőt kérünk és türelmet,

mindenhez elfogadni tudó elegendő hitet.

Kapaszkodva Beléd, próbákat megélve,

lássunk Téged, s járjunk hűn követve,

mindent Reád bízva, végig a CÉLT látva,

mert csak TE tudod,

mikor mi szolgál javunkra.

 

 

 

Ő MINDIG KARJÁBA ZÁR

 

Szívedben miért van félelem,

ha próba jön szembe vagy gyötrelem?

Figyeld, mit mond szerető Mestered.

Ha Élete betölti életed,

mindazzal mi benned van

Elébe mehetsz bátran.

Tudom: emberből vagy,

s aggódásod felett úr nem lehetsz,

de így is van mit megtehetsz:

borulj le az Úr előtt,

mint tetted ezt azelőtt

és meglátod mint annyiszor már,

hogy az Úr ismét előtted jár.

Akkor is ha nehéz, ha fáj,

Ő MINDIG KARJÁBA ZÁR.

 


 

SMS-versek

bátorítások vizsga előtt

 

A félelmet hagyjad el,

s ma is a Úrral indulj el!

Ő előtted megy és vezet,

tedd kezébe a kezed!

 

***************

 

Erőtlenül, félelemmel

útra kelni lehetetlen.

Egyedül csak kétség gyötör,

s már úgy érzed, összetör.

Ekkor, újra jő a csoda:

az ÚR segítő karja

lenyúl érted és felemel,

ismét egy útra indít el.

 

***************

 

Van, hogy útra indulunk,

de magunk rajta nem vagyunk.

Hű Urunk ott jár velünk,

mert Atyánk Ő minekünk,

így van erőnk minden naphoz,

Véle megjárt életúthoz.

 

***************

 

Erőt vesz rajtad a félelem,

vagy tán a csüggedés lesz úrrá szíveden?

Csak azért szólók: Emlékezzél!

HITET, BÁTORSÁGOT nyertél,

utitársad a mindenség Ura,

ezzel a reménnyel nézz a holnapra.

  

 

Az Úr őrzi életed,

erősíti hitedet,

mikor próba közt nevel,

mindig tudd:
Ő NEM HAGY EL!

 

***************

 

Az Úrban van elrejtve holnapunk,

mikor számonkérő útra indulunk.

Nem egyedül küld el a harcba,

előtted jár és utad igazgatja.

Mehetsz Vele, Benne, Reá nézve,

így lesz mindennapnak

neked szóló üzenete.