Boros Gergely

 

 

AZ ÉN KÖNYVEM    

 

Van egy Könyvem a sok között

Mely mindennap előkerül,

Kívül olyan, mint a többi

Isten szavát rejti belül.

 

Ha e világ szegény lelkem

Vérig sebzi, összetöri -

Csendes, napi áhítatban

E szent Könyvben írját leli.

 

Míg célt vesztve elbolyongok,

Feladatom nem végezem, -

Ha ez áldott Könyvbe nézek

Isten helyre állít engem.

 

És ha egyszer, utam végén

Fenn járok majd ott az égben,

Hálát adok Istenemnek,

Jó vezetőt adott nékem.

 

 

EGY KISFIÚ

GONDOLATAIBÓL      

 

Csillagfényes, téli estén

Betlehem mezején,

nagy örömmel lettem volna

egy kis bojtárlegény.

 

El nem nyomott volna álom

égi csodát várva,

láttam volna: angyaloknak

hogy lebben a szárnya.

 

Azért, mert ez nem így történt,

nincsen búsongásom,

az Úr Jézust, Megváltómat,

tudom, megtalálom.

 

 

IGAZI BOLDOGSÁG        

 

Az igazi boldogsághoz

sok pénz, szép ház nem feltétel,

s mi ennél több: üdvösséghez

csak gyermeki tiszta szív kell!

 

 

JAIRUS KISLÁNYA     

 

Tiszta, fehér selyemágyon

holtan fekszik az a lány,

ki szülőknek öröme volt;

jaj visszhangzik a szobán.

Édesapja orvosért ment:

ó, mondjátok meg neki,

ne fárasszon senkit ide,

fel már úgysem költheti.

 

Ám az orvos bátorítja:

ne félj, ha hited erős!

Akkor minden jóra fordul,

mert a hit mindent legyőz!

Máris jönnek a főember

házába, mely oly gyászos...

Jézus bemegy a kislány

selyemdíszű ágyához.

 

Csodálatos hatalommal

megfogja a holt kezét,

vígasztalja a szülőket,

szólítja a lány nevét.

Az felnyitja kék szemeit

és oly szépen mosolyog,

mintha egy szép rózsakertből

hoznák haza angyalok.

 

Gyorsan felszáradt a sok könny,

a főhelyre Jézus ült;

a nagy házra nemsokára

imádságos fény derült.

Jézus Krisztus nem csak akkor

volt egy kislány orvosa,

kisfiúknak, kislányoknak

most is igaz barátja.

 

 

JÖN A TAVASZ!  

 

Közeledünk már a Naphoz,

Tavasz lesz az eredménye,

Felenged a fagyos földünk,

Itt az élet ébredése.

Hó, zúz, jégcsap, mint eltűnnek,

Zöld pázsitos lesz a rétünk,

Csupa virág utca, kiskert,

Madár dalol, merre lépünk.

 

Zord tél dúl a szívekben is,

Csonttá fagyott oly sok élet,

Elfordult az örök Naptól,

Annyi ember - annyi lélek!

Ó, ha egyszer tavasz lenne,

Besütne az Isten napja,

Hideg szívek tele múlna,

A szivárvány felragyogna.

 

Közeledik a tavasz is,

A nap fényes lángot lövell,

forduljunk mind reménykedve

Istenhez, a Naphoz közel.

Olvadjon fel fagyos szívünk,

Melengesse a szeretet,

A virágos, szép tavaszban,

Kezdjünk vidám, új életet!

 

 

MÉG EGY REFORMÁCIÓT 

 

Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem,

Hogy hitünk dolgában végleges rend legyen!

Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább,

Ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát.

 

Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem,

Erőt, hogy járhassunk e nehéz terepen!

Elnyel embereket a bűn ingoványa,

Neved, dicsőséged letaposva sárba...

 

Szívek újulását munkáld köztünk, Uram!

Szívtelenségünknek sok áldozata van.

Pusztulnak értékek, hullnak az emberek.

Rohanunk a vészbe, nem törődünk Veled.

 

Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk,

Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk!

Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem,

Hogy hitünk dolgában végleges rend legyen.

 

 

OLVASD A BIBLIÁT     

 

Olvasd a Bibliát

reggel, délbe, este,

legdrágább könyved ez:

Isten üzen benne.

 

Olvasd a Bibliát

ha emészt a bánat,

vigaszt adó szózat

ebből bőven árad.

 

Olvasd a Bibliát,

hogyha megtévedtél,

bűnbocsánat vár rád

Atyád hű szívénél.

 

Olvasd a Bibliát,

míg erődből futja,-

boldog és áldott lesz

élted minden útja.