Domján János

 

 

AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS

 

Ment egy ember Jerikóba,

Rablók álltak az útjába.

Jaj, szegényt hogy kifosztották,

Félholtan az úton hagyták.

 

Pap ment arra, rá se nézett,

Részvét nélkül rovább lépett.

Jött azután egy lévita, 

Ám az is az úton hagyta.

 

Egy samaritánus végre

Bort olajt tölt a sebére,

Majd szépen bekötözgeti,

Barmára is felülteti.

 

Elviszi a fogadóba,

Ott a gazdának ezt mondja:

,,Ápold, gondozd a betegem,

Még ha költesz, megfizetem!’’

 

Az igazi felebarát 

Bajban senkit soha nem hágy!

Erre tanít az Úr Jézus:

Tégy, mint a samaritánus!

 

 

JÉZUS MEGÁLDJA A GYERMEKEKET   

 

Jézus körül emberek, 

Hallgatja őt nagy sereg;

Édesanyák közöttük,

Kicsinyeik ővelük.

 

Szólottak a Mesternek,

Gyermeküket áldja meg.

Tanítványok dorgálják:

Jézust minek zavarják.                                                     

 

De Jézus int: ,,Hagyjátok!                               

Tőlem el ne tiltsátok,

Mert ilyenek láthatják 

Egykor mennyek országát!’’

 

Aztán mind megáldotta,

S szépen elbocsátotta.

- Én is csak azt óhajtom:

Áldj meg engem, Jézusom!

 

 

ZÁKEUS         

 

Elment egyszer Zákeus,

hogy Jézust meglássa,

Kicsi volt, hát felmászott

egy nagy fügefára.

 

Mikor az Úr arra jött, 

így szólt fel a fára:

"Zákeus ma tehozzád

térek be szállásra."

 

Örvendezett Zákeus

Ennek hallatára,

Hitte, hogy a bűneit

az Úr megbocsátja.

 

Azt mondta: "Ha valamit

gonoszul elvettem

Megfizetek négyszer is,

hogy jóvá tehessem."

 

Így szólt az Úr: "E háznak

ma lett üdvössége!"

Zákeusnak szívébe

Öröm szállt és béke.

 

Jézus jött, hogy megtartsa

a bűnös világot,

Mióta Ő eljött hozzánk,

én is vele járok!