Dömötör Ilona

 

 

Az Istennél van felelet

 

Vallom: túl a látható égen,

emberértelem felett,

s nálunk is e  földi létben,

minden tettben, eseményben

mindenre van felelet.

 

Egyszer

minden bog bomlik magától,

minden titok kivilágol.

Láthatatlan villámfénynél

hajnallá lesz minden éjfél.

 

Fordul

az óriás homokóra.

Tervek törnek majd cseréppé.

Álmok válnak víg valóra.

Roncsolt lelkek lesznek éppé,

koldusok királyi néppé.

 

Fénylő

rend terem a zűrzavarban.

Zagyva zajból kiválik az örök dallam.

Eget ver az igazságot mondó ének.

Megfelel az erős Isten

Ő tudatlan kicsinyének.

 

 

KEZDET     

 

Csitt! Kezdődik az új szimfónia.

Lendül a pálca a Végzet kezében,

Csipke-hangfogós bölcső rejtekében

Mozdul a földnek egy kicsiny fia.

Alaktalan, halk, félénk hangolásra

Nyilik parányi rózsakehely-szája,

De Isten örök, nagy kéziratában

Már készen áll a lét szinfóniája.

S ha eljön az idő,

A szólamokat rendre végig játszák

Hangszerükön: az öröm, vágy, a kín,

A szenvedély, a szeretet, a szépség,

A gügyögés, a sikoly, s az imádság.

Sötét nézőtér megviselt világunk,

Eloltogatta már a bűn a lámpát.

Könyörgünk Hozzád, mennyei Művész,

E hangolódó, halk kis életen

Zúgasd végig a fény szinfóniáját!

II.

Vigyázz! Kezdődik egy új háború!

Torz fegyverüket fenik már a szörnyek,

Cipelnek csontváz-vállukon

Undok batyukban bajt, bűnt, bánatot,

Dacot, dühöt, kísértést, könnyet.

Felsír a föld piciny, fogoly fia

Gondokkal bélelt bölcső-börtönében

És ködbe fúl a fényszimfónia.

Valahol áll egy fényes bástyafok.

Szivárványzászlót lenget ott a béke.

A szeretet szegletköve,

Megfutott, kidőlt földi harcosok

Tisztára mosó menedéke.

Egy megbocsátó, égő, égi Szív

Ott minden imát pajzzsá kovácsol,

És aki nála menedékre lel,

Azért Ő vérével felel,

Ha vétek-rémek ellen harcbaszállni

Kibocsátja a biztonságos várból,

S örök rendjellel ékesíti végül

Mindazt, aki a földön Övé lett...

 

Szülőszívek! Bölcső testőrei!

Vigyázz! Imához! Kezdődik egy élet!

 

 

MENNYEI SZÉLZÚGÁS   

 

Őskezdet óta jár földünk felett

,,Sebesen zúgó szélnek zendülése’’,

Örök, tisztító, égi lehelet.

 

Kastélyok s viskók közt megy zúgva át,

Megzörgeti a bűnök lakhelyének

Hazugságfüggöny-fedte ablakát.

 

Alant terjengő füstöt szerteűz,

S haldokló, hamvas oltári parázson

Színarany fényű lángra kap a tűz.

 

Az érkezése, útja mély titok,

De szól: ,,Sas-szárnyam tollain emelve

Az égbe jutnak halk imáitok.’’

 

Száll, zendül, zúg és nem pihenhet el,

Míg minden juhot amaz egy akolba

Az egy Pásztorhoz össze nem terel.

 

 

SAMÁRIAI ASSZONY

 

Ma elém szállt egy világító árnyék,

Emlékalak, ki ma is köztünk jár még.

Tespedt falun, forrongó városon

Így énekel, mint sebten átoson

Népek nyomában hullongó haraszton

A sikárbeli asszony:

 

„Napsütötte úton boldogan futok,

Szívemben dobban gyönyörű titok.

Buzogva csobban, mint forrás a kőben,

Kitörni készülőben.

 

Tegnapi éltem - törött kőveder -

A feledésnek útfelén hever.

Dicső jövendőm ma elébem intett:

Valaki rámtekintett.

 

A szeme fénylőbb, mint a déli ég,

Tüzétől minden földi vágy kiég.

Leperzselt, szomjas tarló lesz a lelkünk

Élő vízért esengünk.

 

Szava zápor. Égi áradat.

Vádolva ver, tikkasztva zúg, szakad.

Míg sajgó lelkünk öntudatra éled,

S felujjong, mert Övé lett.

 

Vásár, versengés, temetési jaj,

Duhaj, rikoltás, nevető zsivaj,

Ne fojtsd el a szót jó hírt mondó számon!

Repesve hadd kiáltom:

 

A Szent, az Áldott közelünkbe jött!

Hallgatva vár a városunk előtt.

Megtépett, kínzott, szennyes, árva lelkek,

A Kúthoz futva jertek!

 

Menekvő szívek, hajszolt életek,

Ne az én gyarló szómnak higgyetek!

Bocsássatok, hogy lábához omoljak

A csendben, ahol az élő víz csobog csak

Míg égigzengő kórusban kiáltjuk:

A Krisztust megtaláltuk!