Fejszés András

 

Frissítve: 2007. október 19.  Így olvassad

 

ELÉG 

( „Elég néked az én kegyelmem” 2 Kor 12,9/a)

 

Nem kevés, nem sok...  elég.

Az Atya kegyelme mindenre elég.

Ezzel erősíti szíveinket,

ebből élünk, ez tart meg minket

hit által. És ez is  ajándék!

Hiába minden emberi szándék,

alulról feltörni a mennybe,

így sose jutnánk kegyelembe.

Hiába az erőlködés,

hiába a törvényeskedés,

szertartások, önkínzó fegyelem,

ha felülről le nem hajlik :

a Kegyelem.

Ez a kegyelem, mielőtt kérted,

Krisztusban már lehajolt érted.

Bűnös, ragadd meg, fogadd el

bűnbánó, boldog szíveddel.

 

 

Így olvassad!

 

Mit ér a szó, a holt betű,

Ha a Lélek nem hatja át?

A Lélek vezessen téged,

Ha olvasod a Bibliát!

 

Mert „öl” a betű, önmagában

Okoskodás és bölcselet;

De a Szentlélek hatására

A holt betűből Ige lesz!

 

És ha az Ige hatni kezd,

Belőle árad fény, erő,

Vigasztalás, újult élet,

Bizalom, nagy hit, vakmerő.

 

S a régi könyv mind Ige lesz,

Amely „enni és inni” ád.

Olvasd hát, de így olvassad

Naponként majd Bibliád!

 

És amin tán mosolyognak

Múló világunk bölcsei:

Életedben megteremnek

A Szentlélek gyümölcsei.