Füle Lajos

 

 

 

ÉN SZERETEM AZ ELNYŰTT BIBLIÁKAT   

 

Hajlék az ISTEN, Könyve menedék!

Én szeretem az elnyűtt bibliákat,

énekeskönyvek kopott fedelét,

énekeit, mik meg-nem-kopva szállnak

a MENNY URÁHOZ, gyűrött bár a kotta:

„Tebenned bíztunk eleitől fogva...’’

Az Ige szól, és felfrissül a fáradt,

élő vizet lel ismerős sorokba’...

Én szeretem az elnyűtt bibliákat.