Füle Lajos

 

 

 

KAPUK ELŐTT     

 

Egy-egy kapu előtt megállok,

mikor új napra virradok,

fellapozom a Bibliámat

s elolvasok egy-két lapot.

 

Egy-egy kapu mindegyik Ige,

titokzatos Lélek-kezek

mindegyiket szélesre tárják,

mikor előttük elmegyek.

 

VALAKI szól: „Várlak, ne menj el!“

VALAKI hív: „Készülj haza!“

Felém lebeg a tárt kapun át

nem-ismert tájak illata.

 

Mennyi kapu... mögöttük áldás!

Mennyi Ige, mely nem enyém,

hiszen sosem léptem be rajtuk,

lett bár belőlük - költemény.

 

Vonzott a test, sokféle lárma,

kacérkodott bűnnel a szem,

s jól ismerem már a világot,

de mennyi Ige idegen!

 

Kapuk, kapuk a keskeny úton,

ott látom mindegyikben Őt,

de én csak állok, sírva állok,

szegényen a kapu előtt.           

 

 

KERÉKPÁR   

 

Te azt állítod, két kerék.

Én másban látom a lényegét,

nem az anyagban. Más a fő:

- figyeld! - a mozgató erő.

 

Magától nem mehet tovább,

az életet, egyensúlyát

ez adja csak. Bármily kicsi,

előbbre mégis ez viszi.

 

És így vagyunk mi, emberek:

sok alkatrészünk mind remek,

pompás a vázunk és agyunk,

de - Benne mozgunk és vagyunk!

 

Lelkéből Ő lehel reánk,

s mozdul az ész, a gondolat,

mozdul a vers, mint gyors patak.

 

Mert Ő a mozgató erő:

virág-nyitó, agy-rengető

Isten, Egyensúly, Értelem,

Egyetlen Úr az életen.

 

 

 KÉRÉS
Szolgád esendő, kicsit ér, de
használd, URAM, még eszközül!
Tarsis felé futók közül
jövök én...  mennék Ninivébe.

 

 

 KÖNYÖRÜLJ KÖRNYEZETEMEN
URAM, könyörülj környezetemen
azáltal, hogy rajtam könyörülsz!
Hogy az ördögtől gonoszul gyötört,
kötözött lelkek szabaduljanak
bilincseikből, s oldjak magam is,
URAM, először rajtam könyörülj!
A nyelvemen, hogy mérge ne legyen,
a szememen, hogy tisztátalanul
senkit ne rontson, balgán ne kísértsen,
a szívemen, hogy szeretetlenül
veszni ne hagyjon senkit soha vészben!
A kezemen, hogy adjon, lábamon,
hogy jóra vigyen napról-napra, míg
e földön szolgálatom letelik,
és hitemen, hogy legyen benne tűz!

URAM, könyörülj környezetemen
azáltal, hogy rajtam könyörülsz!