Guti Tünde

 

ADVENT

Nekem mit jelent az advent?
Nem a gyertyák fényét,
hanem messiási díszben
Jézus visszatértét.

Nekem mit jelent az advent?
Nem meleg kalácsot,
hanem égi szeretettel
érkező világot.

Nekem mit jelent az advent?
Szívben várakozást.
Lelkem vágyik látni Jézust,
boldog találkozást.

Nekem mit jelent az advent?
Minden teljesedik!
Mit próféták megígértek,
Krisztus megjelenik!

Nekem mit jelent az advent?
Nem a versfaragást,
de az Úr jelenlétében
csendes megmaradást.

S neked mit jelent az advent?
Illatos koszorút?
Látsz-e gyertyafényen túlra?
Várod-e a Fiút?

2009. nov. 25. Guti Tünde

 

ADVENT ÉJJEL

Sok összegyűlt, fájó bántást,
szívből szakadó kiáltást,
lelket gyötrő meg nem értést,
önpusztító, nehéz kérdést,
célt tévesztett vargabetűt,
borongásra zúzott derűt,
nem teljesült gyermekálmot,
elfelejtett kívánságot,
mély, családi összetartást,
másokért tenni akarást
megmérek a szív mérlegén,
advent éjjel így árad fény
minden tettre, gondolatra,
testvérek közt láncolatra:
van-e híja szeretetnek
és megbocsátó békének?
Jézust tiszta szívből várom!
Lelkem mélyén lobog lángom?

2009. nov. 26. Guti Tünde
 

A kereszt

Ne engedd, hogy megfakuljon
szívedben a kereszt!
Néha-néha csüggeteg vagy,
de többé el nem ereszt,
mert újra és újra
ide térsz majd vissza,
élni vágyó lelked
szomjasan beissza
a Golgota üzenetét:
Isten Fia szeretetét,
amit a kereszten
mutatott meg neked.

Guti Tünde
2009. január 21.

 

Állj meg egy szóra!

Aléltan járod az utcát, a tereket,
kevésnek érzed a korsót, a kenyeret.
Mindennap újra a betegség látogat,
nem olyan régen vesztetted el párodat.
Gyakori vendég tenálad a nehézség,
jó lenne végre egy maroknyi egészség!
Felőrli szíved a szüntelen lázadás,
naponként gyötri a lelkedet támadás.
Eljönnek újra és újra a miértek,
önvád alakjában vádol egy kísértet.
Most kezded érteni, miért vagy életunt,
s egykor szép szemedből minden tűz már kihunyt.
Magányos gyötrelmed odáig vezetett,
ellöktél magadtól mindent, ki szeretett.
Állj meg egy szóra és hallgass meg végre,
fogadd be Jézust és borulj most térdre!
Öntsd ki a szíved és tárd ki a lelked,

engedd be Jézust és lásd a keresztet!

2009. 06. 21. Guti Tünde
 

 

CÉLBA ÉRNI!

Azt kérdezed, miért élek,
nehézségben mért nem félek?
Csak egy lehet igaz válasz:
két út közül EGYET válassz!
S ezen bár nem jár sok ember,
békessége mint a tenger!
Keskeny, egyenes a csapás,
vigyázni kell, ez nem vitás!
De az Úr Jézus, ki vezet,
eltévedni így nem lehet!
Az út végén - S ez nem álom! –
mennyországot megtalálom!
Miért élek, azt kérdezed?
Célba érni! Add a kezed!

2010. jan. 19. Guti Tünde

 

Csendben

Szükségem van rá, hogy egyedül legyek!
Nem értenek meg sokszor az emberek.
Rohanásban elfásult szemek,
terhek alatt görnyedt életek.

Templomod csendjében várok Rád, Uram.
Kizárom a zajt, s megalázom magam.
Próbálom megformálni a szót, mit Hozzád emelhetek,
s lelkemben megpendítesz egy húrt: csak Benned remélhetek!


Mert Te vagy a múlt és Te vagy a jelen,
most kezedbe teszem újra életem.
A jövőm titok, amit Te ismersz, Atyám,
mindazt, amit mondtál, őrzöm szívem falán.

2009. Guti Tünde

 

EGY HAJLÉKTALAN…

Ő is volt kisfiú, őt is dédelgették,
puha, meleg ágyba szépen befektették,
etették, dajkálták, vigyázták lépteit,
büszkén mutogatták iskolás képeit.

Aztán egy bús napon elhagyta szüleit,
nem látta senki sem kihullott könnyeit,
rátört a mély magány, nincs már barátja sem,
azt, hogy mi van veled, nem kérdi senki sem.

Mi lett hát belőled, egykor szép kisgyermek?
Reggelit, ebédet neked nem rendelnek…
Fagyos a hajnalod, hideg az éjjeled,
elborít sok bajod, és nem fő ételed…

Gyere egy teára, gyere egy imára,
hadd melegítse fel lelked egy órára!
Mindezt azért adjuk, hogy legyen szeretet,
ami megfogja rég magányos kezedet!

Higgy az Úr Jézusban, irgalommal hajol
hozzád és a bűnből kiemel, felkarol!
Nyisd meg a szíved és fordulj Urad felé,
tárd ki őszintén és életed tedd elé!

2009. dec. 29. Guti Tünde
 


ÉRTÜNK SZÜLETETT!

Ünnepi szívben ünnepi dal,
karácsony díszben templomi fal.
Éjszaka mélyén enyhül a gyász,
fájó lelkekből száll a fohász.

Békesség Ura, Te adj békét nekünk,
trónodhoz alázatos szívvel megyünk!
Életünk fénye és reménye vagy,
próbákban, bajban aki el nem hagy.

Szívünk felöltözik mély hódolatba,
hálánk és örömünk öntjük most dalba!
Királyként, egyszerű gyermekként eljöttél,
köszönjük, Jézus, hogy értünk megszülettél!

2009. dec. 17. Guti Tünde
 

GYERTYALÁNG ÉLETEM

Megszűnik a harag, elillan a métely,
elcsendesül lelkem, elszáll minden kétely,
gyertya fénye játszik, a szememben táncol,
igazságot látok, lángja bennem lángol,
bús, bársony lepellel borul rám az éjjel,
hótakarót terít lágy pelyhekben széjjel,
gyertyaláng az élet, gyenge fényem lobban,
el ne fújja a szél, mit tehetnék jobban?

2009. dec. 14. Guti Tünde
 

KARÁCSONY

Mondd!
Mi a karácsony?
Díszes világítás?
Ajándéközönnel járó
álszent önámítás?
Jó szavak helyett
édes csilingelés?
Selymes szalagok,
bár nincs elismerés?
Dagadó mellkassal
átnyújtott csomagok,
miközben háttérben
dúlnak a rohamok?
Családi perpatvar
zúzza a lelkeket,
pedig a kicsinyek
úgy várnak titeket!
Mit is kell, hogy is kell
tenni ez ünnepen?
Millió könny helyett
áradjon türelem!
Közömbös bú helyett
tárt karral ölelés,
sértődést, haragot
temesse feledés!
Nézzünk hát mosollyal
szomorú arcokra,
bátorítást adva
nehezebb napokra!
Tedd félre mindazt,
mi téged ért sérelem,
szíveddel gondolkozz,
s hagyd, hogy az értelem
lassan, de felfogja!
S majd látja a mennyet,
karácsony szent napja
nyújtja a legszebbet.
Velünk van Istenünk,
testben megérkezett,
neve Immánuel,
győz a sötét felett!

2009. dec. 7. Guti Tünde

 

MENEDÉKEM

Búskomor homályból
Uram, hozzád jövök!
Sötét ijesztésből
hozzád menekülök!
Lelket feszítő kérdések
sűrű homályán át
csak az nem téved el,
ki téged mindig lát.
Ádáz harcok kereszttüzében,
válasz nélküli gyötrelmében
egyetlen menedék, hol békét találok,
a Te szíved, Uram, s ha előtted állok!

2009. dec. 4. Guti Tünde

 

MIÉRT EJTEK KÖNNYET…

Azt kérdezed,
miért ejtek könnyet a hajléktalanért?
S azért, aki durva kézzel ont ártatlan vért?
Én sem tudtam tenni semmit a kegyelemért…

Nem érdemeltem, de elfogadtam!

Azt kérdezed,
miért ejtek könnyet a prostituáltért?
Ki gyermekként öregedve hajt élvezetért?
Ő sem tehet soha semmit a kegyelemért…

Nem érdemli, de megragadhatja!

S azt is kérded,
miért ejtek könnyet a gyilkosokért?
A hazugért, becstelenért, s eldobottakért?
Nem tehetnek soha semmit a kegyelemért…

S bár érdemtelenül, de belekapaszkodhatnak!

Már nem kérded,
miért ejtek könnyet az emberekért…
Jézus Krisztus értük ontott a kereszten vért,
hogy kiáltson minden bűnös a kegyelemért!

Mind érdemtelenek vagyunk, de megmenekülhetünk!


2010. jan. 29. Guti Tünde

 

NÉHA ÍGY LÁTLAK…

Mint sivatag homokján tűnő látomás,
mint a halványan felsejlő fény Észak felett,
és az óceán mélyén fekvő csiga búgása,
mint barlang sötétjébe szűrődő világosság,
mint kövek között bújó, apró, sárga virág,
és a csontsovány etióp kisgyerek szemében a mosoly.

Mint a felhők között ívelő szivárvány,
mint karvaly éles szemében a vad villanás,
és a hegyi patak vidám csobogása,
mint sárga csőrű kis fióka pittyegése,
mint szélfútta árvalányhaj hajladozása,
vagy az aranyló búzamezők gazdagsága.

Mint a rohanó ló sörénye, ahogy lobog,
mint a most született csecsemő első sírása,
és a beteg nagymama suttogó imája,
mint sziklák közt csörgedező ér hangja,
mint a felkelő nap átölelő fénye,
és hatalmas viharból dorgáló mennydörgés.

Mint a lágy, puha, érintetlen hótakaró,
mint az útszéli fenyves halk sóhajtása,
és a mosolygó, duzzadó szőlőfürtök,
mint fodros hullámok vidám játéka a tavon,
mint bárányfelhők közül kéklő ég…
Így borít be kegyelmed, és én csak sírok…

Szereteted le nem írhatom, olyan jó vagy hozzám,
tökéletlen gyermekedhez!
Te csodálatos, hűséges, irgalmas, mennyei édes
ATYÁM!

2010. jan. Guti Tünde

 

TE HOL VAGY?

Kint csikorgó hideg,
bent lobogó tűz,
kint lelketlen, rideg,
bent szeret fűz.
Kint aléltan járnak,
bent az Úrra várnak,
kint emészt a félelem,
bent segít a védelem.
Kint romlik a világ,
bent nyílik a virág,
kint folynak a könnyek,
bent énekek jönnek.
Kint szorongás öl s tarol,
bent kegyelem óv s karol,
kint bosszú, kemény,
bent gyógyír, remény.
Kint viharfellegek gyűlnek,
bent örömkönnycseppek ülnek,
kint ördög járja nászát,
bent szív küldi fohászát.
Kint hazugság suhan az árnyon,
bent Istenünk hordoz sasszárnyon,
kint gonosz, ártalmas kábítás,
bent öröm, hála, nincs ámítás.
Kint sötét férgek a bűn tenyerén,
bent megbékélek az Úr kebelén.

2010. jan. 28. Guti Tünde
 

TÉKOZLÓ

Méltóságát félretéve, feledve, hogy királyfi,
járja útját rongyban, szennyben, belerúghat akárki.
Szemében a fény megtört már, az arca sem mosolyog,
szél tépázza kócos haját, gyomra hangosan korog.

Nem kellett a békés család, az unalmas, nagy sereg,
most meg keze kenyér után, ha száraz is, megremeg.
Nem fésülik, nem dajkálják, pohárt nem tölt senki sem,
mert elhagyta atyja házát, s nem bízik már senkiben.

Jobbat ígért kint a világ, nagyobb pompát, hírnevet,
de hazudtak a barátok, még a koldus is nevet!
Így becsapták, pénzét vették barátnők és bajnokok,
pedig otthon áldó kézzel ölelték hű rokonok.

Most keserű, fájó panasz tör fel árva lelkéből,
megbánta, hogy elszórt mindent ősi örökségéből!
Jó atyja már régen várja, a ház előtt álldogál,
s amint látja fiát jönni, szívéből a hála száll.

Kitárt karja szoríthatja, visszakapta gyermekét,
minden bűnét megbocsátva húzza rá a gyűrűjét.
Isten is vár féltve téged, eltévedtél messzire!
Tudd meg, testvér, senki nincs más, ki szeretne ennyire!

2009. dec. 7. Guti Tünde
 

Tüzet!

Vizet!
Víz kell a virágnak!
Hitet!
Hit kell a világnak!
Jöjjön a késői eső,
Áradjon mennyei erő
minden emberre!

Tüzet!
Tűz kell a szíveknek!
Viszek,
mert tűzzel mehetnek,
s vággyal, mi végig éltető,
céllal, mi jól elérhető,
s látható mindig.

Megyek,
mert tudom, hogy Hozzád jutok!
Leszek
egy harcos és végig futok!
Kitartok hűen végig,
imám felszáll az égig,
Uram, velem vagy!

Bp. 2009. május 7. Guti Tünde
 

Vádirat

Arcomon szégyenpír, lelkem súlyos teher,
szívemnek suttogva a VÁDLÓ halált lehel.

Látod? Elrontottad! Nézz tükörbe végre!
Értsd meg, hogy nem te vagy társaid reménye!

Nem vagy tökéletes! Nem születtél jónak!
Sem szépnek, sem gazdagnak, csak alattvalónak!

Nem is leszel soha királylány vagy papnő,
lásd be, hogy nem te vagy a perzsa hercegnő!

Kicsi lettél végre, te kis sovány féreg!
Ha még egyszer szépen, jól elönt a méreg,

talán még sikerül hitedet is vennem,
de ahhoz, tudom jól, keménynek kell lennem!

Addig is csak szenvedj, mit sem érő ember!
Kárhozatra pokol tüze, még egy helyet rendel!
*****
Jaj, elég, ne tovább! Tudom jól, elbuktam!
Szeretetem ilyen könnyen elillan? Nem tudtam…

Megbántam már százszor, megaláztam magam!
Valóban csak halált érdemlek, jó Uram!

Könnyezve nézek Rád, bocsásd meg bűneim!
Jézus! Véred, hiszem, lemosta vétkeim!

Nem tudok szeretni s vagyok egy nagy SENKI,
de a kereszteden láttalak szenvedni!

Egyetlen reményem Uram, a kegyelmed,
amit nem érdemlek, de bízom Tebenned!

2009. augusztus 5. Guti Tünde
 

 

VAN-E VALAKI?


Ki ad, mondd, védelmet, elrejtő oltalmat?
Ki áll ott melletted, látva a borzalmat,
ami a lelkedben búsulva háborog,
s fájdalmas gyötrésben ájulva tántorog?!
Mondd, ki hord szívében őszinte szánalmat,
sebeket gyógyítva árasztva irgalmat?
Van-e, ki meghallja sikoltó bánatod,
mikor a vétkedet sóhajtva jajgatod?
Ki fogja elvenni ólomsúly bűnödet,
s hogy tudja széttörni vád ontó tükrödet?
Szárnyaló szabadság, békesség hogy jön el?
Kétségek között már hívtad rég, mondd, felel?
Jézus az, ki egyre súgja a nevedet,
Add Neki szíved és nyújtsd ki a kezedet!
Kereszten meghalt, így ő lett a védelem,
mellette nem kínoz többet a félelem!

2010. jan. 26. Guti Tünde

 


VELEM VAGY

Te vagy fény a sötétben,
gyógyír minden emlékben,
megmentőm a veszélyben,
Istenem, Megtartóm!

Elrejtesz fergetegben,
a sűrű rengetegben,
megtartasz hű kezedben,
így nem félek már!

Légy itt lélegzetemben,
vezess minden percemben,
Te légy Úr a lelkemben,
Jézusom, Megváltóm!

Ott vagy éjjel, álmomban,
erőt adsz fájdalmamban,
látlak minden lábnyomban,
mert előttem jársz!

2010. jan. 8. Guti Tünde