Haluszka M. Rózsa

 

Frissítve: 2007. szeptember 3. Pünkösd

 

A MEZŐK IS PRÉDIKÁLNAK

 

November végi fáradt, szürke tájon -

az elmúlásnak síró dala kél.

Fönt mozdulatlan felhőóriások;

ólomlepellel közeleg a tél.

 

Lelkem, szívem száz marok szorítja,

sóhaj rezdül át egész lényemen:

bútól s gondtól kavaró életemben

ó adj egy biztató jelt, Istenem!

 

s a jelre várva nézem, egyre nézem

a hervadást mint lassú temetést,

s meglátom hirtelen a messze nyúló,

zölden zsendülő őszi új vetést.

 

S az Isten szól a fűszálon keresztül:

,, Miért gyötörnek régi s új sebek?

Ádventi zöld van minden szürkeségben,

miért nem látod s miért nem keresed?"

 

Megértem, amit a mező üzent most,

s míg elnézem a zsenge, új vetést:

megköszönöm szívem mélyén a néma

s oly sokatmondó igehirdetést!

 

 

ARANYDESZKA 

 

Fényes deszkák, aranydeszkák

Állnak Isten templomában,

Könnyes szemmel, vágyó szívvel

Olvasom a Bibliában.

 

Nem tölti be a lelkemet

Forróbb vággyal semmi... semmi:

De szeretnék templomodban

Aranyozott deszka lenni!

 

Életemnek régi fáját

Rég elvágtad a világtól,

Zúgott, rengett a vad erdő

Fejszéd síró, bús zajától.

 

Aztán jött a fűrész foga.

Nyögött a fa teste, lelke,

A sok kusza, ferde ágat

Isten keze fűrészelte.

 

S gyalupadra tett a Mester

Ó, de félt a gyalu éle,

(Míg életem durva deszka,

Mit kezdjen a Mester véle!? )

 

Az életem durva deszka,

gyalulásra alkalmatlan,

Ó, hányszor... egy makacs görcsnél

A szent gyalu visszapattan,

De nem áll meg a nagy Isten,

Gyalul, gyalul, szakadatlan!

 

 

Nem vagyok még ott a célnál,

Hogy megálljon gyalujával,

És bevonjon mindörökre

Isteni természetének

Fényes, tiszta aranyával!

 

Ő elkezdte... s el is végzi,

Nem fárad Ő hiába,

És beépít engem is , mint

Sima deszkát, fényes deszkát

Az ő fényes templomába.

 

Sima deszkát, aranydeszkát

Vár az égi Jeruzsálem,

Nem vagyok még ott a célnál,

De Ő megígérte... Ámen!...

 

 

SZONETT AZ ÖT KENYÉRRŐL         

 

 

Arról a régi öt kenyérről zengek,

arról a most is fénylő öt kenyérről!

- nem halványul két ezredév ködétől -,

amelyet Ő megáldott s Ő szegett meg.

 

Csak öt kis kenyér - mily parányi kezdet;

de mikor átvették az Ő kezéből

és úgy szolgáltak ebből a kevésből -

elég lett sok -sok éhező ezernek!

 

Uram! Te tudod, nekem ennyi sincsen

talentumokban, szolgálatban, hitben,

mégis, tudom, ha irgalmad megáldja -

 

bármily kevés az, mit Tetőled vettem,

ha hit kezével osztogatni kezdem

megújul az ötezrek csodája!

 

 

Pünkösd

 

Tanítványok seregére

Isten Lelke zúgva szállott…

Ó…attól a csodatűztől

Szívük mindjárt lángra kapott!

Én is…jaj, de sóvárogtam

Azt a Lelket, azt a lángot!

 

Szívem hajlott már a jóra,

S térdeim még ingadoztak,

Árva lelkemet sirattam,

A bűnöst…a kárhozottat,

S azt az erőt sóvárogtam,

Melyet csak a pünkösd hozhat!

 

S egyszer…hozzám is leszállott!

Az volt ám a fényes reggel!

Hová is mehettem volna

Célját vesztett életemmel?

Ó, mily messze jött utánam!

Ó, milyen mélyről emelt fel!

 

A Golgotát…a keresztet

Másként láttam szent fényében,

Nem oly sötét, vak homályban,

Mint valaha réges-régen…

Ezt a drága, új meglátást

Az Ő fénye adta nékem!

Ó, Szentlélek, Fényességem!

Csak tanítgass, csak vezetgess!

Te irányítsd bolygó lábam

Naponként a Kegyelemhez…

Én így rajtam drága műved

Napról napra teljesebb lesz!