Illés Judit

 

 

 

 

Ajándék

 

 

Remény

Élet

Valóság...

 

Ennyi

Mennyi

Tengernyi...

 

Cifra mulandóság.

 

Ha Jézus nélkül élsz

 

Kegyelem

Szeretet

Jóság...

 

Ennyi

Mennyi

Tengernyi...

 

Szeretni valóság .

 

Ha Jézussal jársz ,

Tiéd lehet

S ráadásul

Az örökkévalóság.

 

 

 

Akik tudunk várni....

 

„ Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. „

 

                                        Jeremiás siralmai 3,26

 

Célunk...

Vágyunk...

Tenger

Mégis keveset ér  egyedül az ember.

 

Álmunk...

Társunk...

Valahol él...

Keresd hát !

 

Várj kedves,

Állj meg az úton , nyugodj !

Te ne kutakodj,

Én se teszem

 

Azt mondom mégis:

Eléd hozza

Mikor Ő gondolja,

Mikor szükségetek lesz egymásra

Bízdd az Úrra,

S várj a találkozásra.

 

Akkor majd tudni fogod,

Te is

Én is

Az Ő végzése

Számunkra a lélek menedéke.

Az Ő rendelése

Két szív találkozása,

Eleve egymásnak ajándékozása,

Az Ő   szeretetének, s kegyelmének fénye.

 

Fény,

Világosság, mely nekünk adatik,

Akik tudunk várni , akik szívében az  Úr lakik.

 

 

 

Amíg lehet

 

Amíg lehet

Addig szeress

Nem tudhatod

Meddig jársz utadon

 

Amíg lehet

addig mondd el

Nem te szabod meg

Saját életed

 

Amíg lehet

Ne a sírnál

Ne utólag késve

Inkább most bár néha félve

 

Amíg lehet

Addig ölelj

Mondd mindennap

Mondd el mit szíved érez

 

Amíg lehet

Addig add át életed

Jézus kezébe

A lelkedet.

 

 

 

A TE AKARATOD

 

Nem is tudom, miért ragaszkodom hozzá,

Miért nem akarom elengedni?

 

Miért ellenkezem

Veled ?

Te tudod , Uram, ez az emberi természetem.

 

Bátortalanul, de mégis bízó hittel

Ma hozzád fordulok,

Szabadíts meg kérlek

Önző énemtől:

Legyen meg a Te akaratod:

Akarom-e akaratod ?

Te tudod, Uram, Istenem.

Hányszor elhagyom útadat,

De szereteted irgalmat mutat.

 

Ez a legnehezebb:

Önző énem letenni .

 

 

 

Az én magyarságom

 

  

Kárpátalja , Felvidék  és Erdély

Szívem értetek

Úgy ég.

 

Magyar vagyok

Szíven Visken, Némán és Szalárdon

Megáldod.

 

Érted dobog

Érted remeg

Magyar népem

Te vagy az én reménységem.

 

Kárpátalja, Felvidék és Erdély

Szívem értetek

Úgy ég.

 

Gyermekek

Kicsik és nagyok

Kiáltsunk együtt

Mindenütt

A világon

Magyarok.

 

Van még

Hit, reménység, szeretet

Amíg születnek

Magyar gyermekek

Amíg magyarul szól az Ige

Amíg megmarad az emberek hite .

 

Kárpátalja, Felvidék és Erdély

Szívem értetek

Úgy ég.

 

 

 

Elveszni Te akkor sem engedsz


Elveszni Te akkor sem engedsz,
Bár én legyek százszor engedetlen.
Százegyedszer is hozzám hajolsz,
Szólsz , hívsz a keskeny útra, a Te utadra.
Bár tövis az út porát belepi,
Ma már azon szeretnék Hozzád menni.
Nem baj, ha felsebzi lábam,
Nem baj, ha néha fáj a nem teljesült vágyam,
Nem baj már, ha nem az történik, amit én szeretnék:
Legyen meg a Te akaratod !
Legyen az életem, ahogy Te szeretnéd!

 

Ember szeretetre vágytam

 

 Ember szeretetre vágytam , gyenge voltam.
Jézus szeretett , Tőle elhajoltam.
Bűnbánattal hozzád Uram, ma visszatérek:
Fogadd el kérlek, mit adni tud e meghajszolt lélek!

 

FOHÁSZ

 

Álom, álom, édes álom.

Miért kerülsz el engemet ?

Miért kell éjszakákon át

Álmatlanul szenvednem ?

 

S ha jő az álmodás

Sors, miért vagy hozzám csalárd?

Legalább álmomban add meg nekem azt ,

Mit az élet tőlem megtagadt!

 

Egy boldog éjszakát adj nekem ,

Ha már boldog nem lehetek,

Legalább álmomban legyenek jók,

Szeressenek az emberek.

 

 

Fohász (2)

 

Uram

Felbolydult az élet rendje

Nincs meg bennem a lélek csendje.

 

Körülvesz a tavasz

Uram

Az élet ,

A világ megingatott

A ravasz.

 

Te tudod Uram,

Mit én csak sejtek.

Te adhatod  vissza a lelki rendet.

Te teremtesz szívemben csendet.

Te adod vissza, mi elveszett

Könyörögve kérlek teremts bennem rendet,

Lelki csendet.

 

 

Gondolatom...

 

Gondolatom : szárnyal, repked

Nálad talán

nyugalmat lelhet .

A lélek harcában

Uram

Add meg nekem a békét,

 

Te aki adhatod

A Lélek menedékét.

 

Miért mondok talánt,

Mikor Te vagy a biztos

Uram

Nálad a kegyelem

Melyet ajándék gyanánt

Kínálsz fel , itt s most.

Add meg Nekem kérlek,

A remény tüze mindig szívemben égjen

Uram, Teérted

Én csak erre kérlek .

 

 

Hitvallás

 

Te vagy - az élet Ura

Te vagy - a kegyelmi csoda

Te vagy - kiért fáj a lelkem

Te vagy - kiért megszakad a szívem.

 

Tudom, vagy csak sejtem

Te ezt nem akarod

Szíved adtad, életedet

Szent Fiadat - egyetlenedet.

 

Érettem - ki engedetlen

Érettem - ki mindig kérdez

Érettem - kit gyötör az élet

 

Add meg Uram , hogy megértsem kegyelmedet

Add meg Uram , hogy ne legyek engedetlem

Add meg Uram , hogy ne kétkedjek

Add meg Uram, bátran menjek

 

Fájó lelkem

Megszakadt szívem adom

Kegyelmedért cserébe.

 

 

 

Jónásként...

 

Jónásként másfelé indultam

Ninive helyett Tarzuszba  gondoltam:

Rendelt helyem ,

De te visszavezettél engem.

 

Visszahoztál a cethal gyomrában ,

Rendelt helyemre , Ninive városába.

 

Kényszeredetten hirdettem Igédet,

Magam sem hittem , hogy ez elég lesz.

Vártam a pusztulást,

De Te kegyelmeztél,

Ninive városa, el ne vesszék.

 

Haragudtam , a bűnös város

Kegyelme miatt.

Nem értettem mit miért teszel?

Prófétád voltam,

mégis :

Nem

Akartam akaratod,

Mégis haragudtam Reád,

Míg meg nem értettem :

Kegyelmed

Féltő szereteted :

A Megváltó hatalmát

 

Hisz, Te a bűnös ember

Bűnbánatát

várod , s kegyelmezel

neki

Add meg , Uram nekem is,

Hogy tudjak így szeretni.

 

 

 

Kiteljesedik az élet

 

Keres az ember

Kutat , remél, vágyakozik

Önmaga se tudja , hogy mit.

 

Keres az ember

Találgat, latolgat

Egyszercsak észreveszi

Elmúlik a földi lét maholnap .

 

Keres az ember

Keresek én is

Találgatsz Te is

Mire is születtél

Míg végre rádöbben

Feleszmél

Az élet Jézusban több ennél.

 

Kiteljesedik az élet

Feléled a remény

Hit által

Jézusban meglátod

Életed egyetlen lehetőségét

MEGVÁLTÓD !

 

Add , Uram

Kérlek Tégedet

Minél több ember éljen

Teljes életet !

Életet Krisztusban

Ki által  szeretet , remény és hit

Egymásba fogódzva

Eljönnek maholnap.

 

Elhozzák amit kerestél

Kiteljesedik az élet

Nem kell más , csak szeressél!

 

 

 Lélek és élet

 

A lélek csendje,

Az élet rendje.

A lélek szava,

Az élet maga.

 

A lélek rendje,

Az élet csendje.

A lélek maga,

Az élet szava.

 

 

Mégis...

 

 

Úgy vágyik a szívem,

Uram, Hozzád!

Nélküled az életem ,

Bartimeusi vakság.

 

Kitárom szívem ,

Eléd hozom vétkem,

Bűneim szennyétől

Szabadíts meg engem.

 

Tudom, hogy Tiéd a kegyelem

Tudom, hogy nekem adni akarod.

Add, hogy akarjam én is,

Oldd fel e szív závárait ,

Ha kell akaratom ellenére is,

MÉGIS.

 

 

 

Miért ?

 

/ Tibor emlékére /

 

Miért ?

Ne kérdezz így !

Mi célból ?

Ez pontosabb

Urunk elé

Így vidd

Bánatodat .

 

Miért ?

Szakadt fel a sóhaj

A sírnál

Hol ma

Ifjú élet szállt alá

Miért ?

Ne így kérdezz !

Mi célból ?

Ez pontosabb

E kérdéssel az Úr

Rád s rám  mutat.

 

Most sírjál!

Itt , ennél a sírnál

Barátod koporsója felett

Döbbensz rá

Eltékozoltad életed.

 

Hányszor, de hányszor

Maradt néma ajakad ?

Hányszor de hányszor

Nem volt egy jó szavad ?

 

Nem érsz rá ma sem

Nincs időnk egymásra

A beszélgetésre

Vagy csendes hallgatásra.

 

Állj meg te is az úton

Ki már messze mentél

Ki már mindent elfeledtél

Itt, ennél a sírnál

Barátod koporsója felett

Döbbensz rá

Újra kezdheted.

 

Neked , s nekem még lehet

Átértékelheted életed .

 

 

 

Nem kell már

 

Nem kell már gazdagság

Elég nékem a kegyelem

Nem kell már szabadság

Ha nem Benned lelem.

Engedd meg Uram , Istenem

Hadd legyek rabszolgád , GYERMEKED.

 


 

Pünkösdi csoda

 

Pünkösdi csoda

Virágzik a lelkemben.

Szívem ajtaja

Áldott Ígédért epedez.

 

Add , kérlek :

A Lélek csodáját!

Vedd el a kétség ,

A megkötözöttség rabságát.

 

Oldd fel az ajkam,

Hogy hirdetni tudjam:

Miként Jeremiás,

Nehogy azt mondjam:

Ah, ah Uram, Istenem !

Ímé , én nem tudok beszélni.

 

Add meg szolgádnak ,

Kérlek,

Illesd meg számat,

Add nekem is ígéretedet,

Miként Jeremiásnak:

 

S ekkor szólt az Úr,

S megilleté számat:

Adá az Ő igéjét számba,

Hogy én , a méltatlan,

Legyek kegyelemben élő,

Az Úrnak drága szolgája.

 

Járjam az útat,

mit nékem Ő adott!

Legyek hű sáfár,

Vessem a magot.

 

 

V A L L O M Á S

 

Olvasandó : 1 Királyok 19,9-18

János evangéliuma 17,3

 

 

Kősziklára állt a lelkem,

Mikor megláttalak Téged.

Egy perc volt, s tudtam:

Mássá lett az élet.

 

Mi eddig volt, csak a lét dadogása,

Hangzavarral töltött idő elpocsékolása.

Értelmet életem Általad kapott,

Akkor, amikor már úgy éreztem:

Minden elhagyott.

 

Életem sötét egére ,

Te hoztad a fényt,

Isteni szent titok,

Találkoznunk , de jó , hogy megadatott.

 

Köszönöm életem legszebb napját,

Mely csak Veled lehetett teljes,

-          Visszaadtad mindazt,

-          Amit más tönkretett.

 

 

  

Veled Uram...

 

Eljött az idő

Mikor már

Elhiszem

Jézus nélkül

Nincs életem

 

Eljött a perc

Itt van már

Elhiszem

Minden utamon

Célhoz csak

Veled érkezem.

 

Hárman kell,hogy legyünk

Te már régóta tudod

Jézus nélkül

Nem lehetünk boldogok.

Rájöttem én is, s talán

Eltűnik végre a magány

Együtt indulunk

Hárman az úton

Veled Jézusunk.

 

 

 

Vágyom

 

Vágyom a magasba

S lent ragadok a porba

Nem tudom

Nem látom

Mi vár ott ?

 

Lehet a vágyam szárnyaló

Egeket hasító

A földi való

Mást mutat

Uram , Te tűzd ki a jó utat!

 

Vágyaim  - enyémek.

Legyenek maholnap remények.

Remények,melyek nálad lakoznak:

Istenem maradjak meg gyermekednek, alázatosnak.