Johnson Gnanabaranam

 

MIT HASZNÁL AZ EMBERNEK...

Máté 1.6, 26

Jézus mondja: Mit használ az embemek, ha az egész világot megszerzi is, de az életét elveszti?

Ez azt jelenti:
Mit használ az anyának,
ha a- lakását szépen berendezi,
de annak lakóit elhanyagolja?

Mit használ az apának,
ha gazdagságot szerez családjának,
de az irántuk érzett szeretetet elveszíti?

Mit használ a fiúnak,
ha tisztességet szerez szüleinek,
de szívében elfojtja a szülői tiszteletet?

Mit használ a leánynak,
ha igyekszik, hogy szép és bájos legyen,
de tisztességévei nem törődik?

Mit használ a hivónek,
ha teológiai tudása növekszik,
hitében azonban hanyatlik?

Mit használ az egyháznak,
ha a templomtorony a felhőkig ér,
de az istentiszteletre senki sem jár?

Mit használ az embemek,
ha bibliai alapelveKkel foglalkozik,
de nem cselekszi, amit Jézus parancsolt?

Mit használ neked és nekem,
ha az egés-z világ örömét és barátságát megnyerjük,
de a békességet és az Urunkkal val6 közösséget elveszítjük?