Krizs Vilmos

 

 

 

A könyvek könyve

 

Ez a könyv a Biblia,

Égi Atyánk szent szava.

Ebben üzen minekünk,

Hogy mindnyájan jók legyünk.

 

S ha e könyv lesz vezérünk,

Biztos célunkhoz érünk.

Égi Atyánk házába:

Lelkünk örök honába.

 

Hol már nem lesz siralom,

Hanem üdvös vigalom.

Ahol Jézus a király,

Aki minket hazavár!