Kunszery Gyula

 

 

 

Pünkösd

 

És amikor elérkeztek

A Pünkösdnek napjai,

Összegyűltek egy kis házban

Krisztus első papjai.

 

És hirtelen lőn az égből

Mint egy sebes szélvihar,

S betölté az egész házat

Zengő-zúgó égi zaj.

 

És eloszlott tüzes nyelvek

Lebegtek a szobában,

S az Isteni Szentlélekkel

Betelének mindnyájan!

 

S akik eddig gyávák voltak,

Bátrak lettek hirtelen,

S a tudatlan agyvelőkben

Kigyulladt az Értelem.

 

S akik eddig a zsidón kívül

Nem tudtak más nyelveket,

Minden nyelven hirdették már

A krisztusi elveket.

 

És kiket a sanda kétely

Oly gyorsan megrendíte,

Ingadozó tamásoknak

Megszilárdult a Hite.

 

Köztük eddig egyetértés

Alig-alig lehetett,

S fellángolt most a szívükben

Az Isteni Szeretet!