Mészáros Sándor

 

 

Frissítve: 2007 szeptember 3. Itt az újév

 

Itt az újév!

 

Itt az újév, itt van újra,

Zendüljön meg szívünk húrja!

Tegyük imára kezünket,

És emeljük fel szemünket!

Jó Istenünk, kérünk téged,

Adj minékünk boldog évet!

Adj új szívet új reménnyel,

Telve legyen békességgel!

 

Adj új kedvet, új törekvést,

Mely azonnal dolgozni kész!

Szent munkádban jelölj helyet,

Hol támogat védő kezed!

Vágyat adj, mi Hozzád emel,

Reád hasonlóvá nevel.

Szentté lenni forró álmom,

Ez lesz az én kívánságom!

 

Új életet adj Te, jobbat,

Eddiginél boldogabbat!

Tűnjön, vesszen az ó élet,

Szebbet kezdünk mi Tevéled!

Újuljon meg minden nálunk,

A családi boldogságunk,

Az Úr háza, békés rendje,

Mintha mennyország itt lenne!

 

 

KÖNYVEK KÖNYVE  

 

Van egy drága könyvünk,

Boldog, ki forgatja,

Mert megszentelt annak

minden sora, lapja.

 

Csodálatos erő

Árad ki belőle,

Békességet, reményt,

Vigaszt nyerhetsz tőle.

 

Ezért ha könnyet csal

Szemedre gond, bánat,

Ne csüggedj, nyisd meg e

Könyvet: Bibliádat!

 

S minden fájdalomra,

Jajra, könnyre, sebre,

Gyógyító balzsamot

Fogsz találni benne.

 

De ha jól megy sorod,

Öröm éri szíved,

Akkor is vedd elő

Ezt a drága könyvet.

 

S ha minden áldott nap

Olvasod, meglátod,

Megsokszorozódik

A te boldogságod!

         

 

 

 

Reformátorok

 

 

Kik voltak ők, a reformátorok?

Hősök, lázadók, vagy felforgatók,

Engedetlenek, kik nem hajtottak főt

Az egyházi tekintélyek előtt?

 

Új vallás hirdetői, új apostolok,

Forradalmárok, szabadságharcosok,

Kiknek lángszavára új hit született -

S minden régi pusztává, rommá lett?

 

Nem! Ők nem akartak új vallást, hitet,

Csak az egy Istennek hódoló szívet,

Felnyitni újra az ősi Bibliát

S híven tenni amit az Úr kívánt;

 

Visszahozni hitünk egére fényt,

Krisztust, a Megváltót, a Vigaszt, Reményt,

Hisz egyedül Ő, ki üdvösséget ad,

S Benne az élet forrása fakad.

 

Kik voltak hát a reformátorok?

Krisztusért küzdő, bátor harcosok,

Krisztusra tekintő hódoló szívek,

Kik visszahozták az ősi hitet.