Nagy Sándor

 

 

 

 

 

 

 

Erős az Úr

 

Láttam a szabad sírhelyeket kiásva.

Megkérdeztem.

Miért van ez mind megásva?

A hang: Hogy tudjuk, mennyi van még hátra.

 

Álmomból felébredtem, majd imádkoztam.

Tűnj el végleg gonosz erő!

Meghallgattatott, fentről jött az Éltető.

A Teremtőm oldalán én lettem a nyerő.

 

E szavak után aludni tértem.

Köszönöm Atyám, hogy ezt is megértem!

Életemet csak Te igazgathatod,

a szólító szavakat egyedül Te mondhatod!

 

 

 

 

 

Él Isten országa

Istenem, országodat szüntelen keresem,

tudom, hogy egy napon meglelem.

Felnőttként is a gyermeked maradok,

Atyám vagy, az utadon haladok.

 

Ez az út rögös az akadályokkal,

szolgállak én az alázatommal.

Esendő vagyok, ezt mindig megbánom,

hangos szóval Hozzád imádkozom.

 

A Fiad a példaképem, a követője lettem,

a Megváltóval teljes az életem.

Lelkem segítsd és formáld,

imáimban a szeretetem áld!

 

Lehet, hogy követek el vétket,

bocsásd meg ezt a tettet!

Kérlek, töröld el bűneimet,

hogy tisztán kitöltsem a földi életemet.

 

 

 

 

 

 

Érzés

 

Becsukott szemmel is Rád gondolok,

lelkemben érezlek, nem álmodok.

Szeretetem lángja Érted lobog,

testemben az Atya szeretete dobog.

 

A legjobb érzés Veled élni,

ezt csak a megtért szív érzi.

Köszönöm bűneim bocsánatát,

megadtad lelkemnek a tisztulást.

 

Tisztán, új emberként remélek,

Tiéd az életem, Érted élek.

Boldog lett földi létem,

a legnagyobb boldogságot Atyámnál meglelem!

 

A szívem csak Érted dobban,

Veled győztes vagyok harcomban.

Egész életemben követem a Fiút,

JÉZUS KRISZTUS A VÉGSŐ ÚT!