Nagy Sándor

 

 

 

 

 

Isten a mi kegyelmünk

 

Szavaid a lelkembe hatolnak,

dicsőség a Mindenhatónak!

Most is az Igéd hallom,

így teljen minden napom!

 

A négy égtáj uralkodója vagy,

hatalmad oly nagy.

Szavaid követni jó,

egyszülött Fiad a Megváltó.

 

Az emberiségnek a szövetséged adtad,

az Istenfélő embereken az oltalmad.

Földi halandó, szeresd a Teremtőd,

magasztald az örök Éltetőd!

 

Szeresd mindig az embertársaidat,

a jó szándék vezesse életutadat!

Az Úrnál van az örök hazád,

Szent Szelleme vigyáz terád!

 

Atyám, a világnak a Szereteted adod,

legyen meg mindig az Akaratod!

Örökké fent állnak a szavaid,

a szerető emberek a hű követőid.

 

Nálad az irgalom, az igazság,

hiszen vesztes a gonoszság.

Istenünk! Köszönjük, hogy vagy értünk!

Hisszük, érezzük, Nálad az életünk!

 

 

Isten szeretete

 

Mindig önzetlen szeretetet adsz,

mint a forrás, amely folyton ad.

Szereteted kegyelméből élek,

szeretetben áldalak Téged.

 

Most is árad a szereteted,

kezedben tartod az életem.

Szívem szereteted járja át

lelkem szeretete szálljon Rád!

 

Szereteted ontod önzetlenül,

szeretetem adom töretlenül.

Szereteted a világ élő kincse,

szeretet legyen minden szívben.

 

Szereteted soha el nem fogy,

szeretetet adni a legjobb!

Isten mindig szeret,

szeretete legyen velem.

 

Megköszönöm az összes napom,

amit szeretetből kapok.

Tetteimmel Érted vagyok,

szereteted tovább adom.

 

Szeretetem mindig úgy adjam,

ahogy Fiad értem is adta!

Üdvösség a reménységem szava,

akarlak, csendben szól az ajkam.

 

Szereteted izzik bennem,

szeretetben éljünk ketten.

Szereteted az életem léte,

a vérem adom Érted!

 

 

 

Izrael népének

 

Óh, héber emberek,

évtizedekig szolgák voltatok.

Fáraó kedvére dolgoztatok,

egy ideig, ez volt a múltatok!

 

A Teremtő a zsidókat népévé fogadja,

az áldását rájuk adja.

Fáraó könyörtelen,

gonosz tette embertelen.

 

Gyűlölet, gonoszság lett úrrá,

álnok papok uralkodván.

Isten, fáraó embereit sújtotta,

sajátjának az utat mutatta.

 

Mózest küldte vezéreteknek,

segítségével a nyomorból kilépjetek.

Izraeliták  a küldetést elfogadtátok,

indultatok, tovább nem vártatok.

 

  

Fáraó haragja rendkívüli,

a zsidókat seregével üldözi.

Megnyílik előttük a tenger,

átér minden menekülő ember.

 

Üldözők a tengerbe vesznek,

vége a fáraói rémtettnek.

Mózes népét vezeti,

az Atya szavait követi.

 

Pusztából pusztába térnek,

majd Sion hegyhez érnek.

E hegyre leszállt a Mindenható,

segítő szavai Mózesnek hallgató.

 

A Tízparancsolat az igéje,

a héberek ez szerint élnek.

Majd több országban békében éltetek,

hitetek mindig ott volt veletek.

 

Magatoknak dolgoztatok,

hiszen fennmaradtatok.

Később Európára sötét felhő telepedett,

az ördögi hatalom megérkezett.

 

A náci nép pusztított bennetek,

győzni nem tudott felettetek.

Örök dicsőség Istennek,

odafenn a mennyekben.

 

Uram adj békét, örök életet,

hogy éljen a „nemzeted”!

Megszenvedte már e nép,

a múltját és jelenét!

 

Kívánom, hogy egészségben

cselekvő hitben sokasodjatok!

Isteni úton haladjatok,

az utolsó óráig fennmaradjatok!

 

 

 

 

 

Ítélet és áldás

 

Ádámnak és Évának az Atya a teremtőjük,

megadatott a gondtalan életük.

Hisz a paradicsomi kertben élhettek,

teljesültek az Isteni ígéretek.

 

Ádám és Éva egy napon bűnt cselekedett,

rajtuk a kísértés győzedelmeskedett.

A Teremtő haragját elnyerték,

mert az óvó szavait elfeledték.

 

Érkezett a Mindenhatói átok,

szenvedés lesz e világtok.

„Porból lettél, porrá leszel”.

Hisz bűnben élsz és cselekszel.

 

Az erőszak uralkodik az emberek között,

a paráznaság, a romlás ideje eljött.

Sokasodik a gonoszság e földön,

az Atyai ítélet hamarosan eljön.

  

Noé és bárkája lesz a kezdet,

ő viszi tovább a tiszta életet.

Az Úr özönvizet küldött,

így eltörölt minden vétkezőt.

 

Noé és leszármazottjain az Úr oltalma,

elérkezett a szövetségkötés napja.

A föld többé nem lesz átkozott,

az élet feltétele megadatott.

 

Mindig szeresd az Atyát,

Ő mutatja a győzelem útját.

Szeresd embertársaidat,

mindig add az alázatodat!