Nagy Sándor

 

 

 

 

 

 

 

Örök dicsőség Istennek

 

A világ teremtője vagy,

erőd, hatalmad oly nagy.

Tudatom ahol véget ér,

szívemben ott kezdődik a lét.

 

Segítő karját nyújtja feléd,

csak tárd ki szíved Felé.

Cselekedjél hitedben, bátran kérjél,

Ő az egyetlen igaz életcél.

 

Tisztelet, szeretet Fiadnak,

előttem az élet holnapja.

Megváltóm életem átadom,

mutasd utamat a mindennapokon.

 

Akik elfogadták Isten igéjét,

dicsőítették az Ő cselekedetét.

Jézus szavaira betegek gyógyultak,

mert élni Veled akartak.

 

Jézus vére értünk is hullt,

életét adta ártatlanul.

Övé az életadó, tiszta vér,

mely kiontatott az emberiségért.

 

Harmadnap feltámadt és él,

ma is él, kegyelme tart még.

Jézus él, szeret és él,

Ő az élet, Övé az utolsó ítélet.

 

Hallja meg az egész világ,

él Jézus, legyőzte a halált!

Örök hálámmal áldom Őt,

egy napon meglátom a Jótevőt.

 

Békességet, szeretetet adtál,

az Atya igéjében mindig megmaradtál.

Tetteid nagysága határtalan,

a hívők számára örökké fennmarad.

 

Minden ember testvér legyen,

fentről érkezik az igaz védelem.

Jézus akar engem, hiszen én is keresem.

Ez az egyetlen, igaz kegyelem.

 

Szellemeddel szívemben lakol,

mindig Hozzád imádkozom.

Cselekedni istenfélő hitemmel,

így élni egész életemben.

 

Hangom, mely Érted kiált,

Nálad szerető vigaszra talál.

Érzem, Te mindig vársz,

Igaz Testvérem vagy, aki vár.