Nagy Sándor

 

 

 

Szereteted érzem

 

Ő mindig szeretettel gondol Rád,

akkor is, amikor sértően szól a szád.

Bántó szavad ajkad kiejti,

Ő a kedvedet keresi, hisz a lánya vagy neki.

 

Közömbösen nézel Rá, az agyad így akarja,

most is érted dolgozik a két karja.

Ha fáradt is  mosollyal vár Téged,

Amikor sokat késel, aggódik Érted.

 

Hitben, boldogságban teljenek éveid,

egyszer majd lesznek gyermekeid!

Idő múlásával felnőnek szeretetben,

Jézussal sikeresek lesztek az életben.

 

A szeretet egymás iránt sose halványuljon,

rátok Isten áldása hulljon!

Szívemből kívánom, mindig tudják kimondani,

Édesanyám, Édesapám és fogod ezt hallani!

 

 

Szereteted kegyelme

 

Szavad édes, mint a méz,

hangod simogató kedvesség.

Lelkem most is tűzben ég,

szívem oltalmad alatt él.

 

Lelkem szeretete ajkamon,

a Szentlelket, az Egyetlent akarom!

Lelked a lelkemben maradjon,

bűn nélkül éljek szabadon.

 

Te vagy az út az élet,

a megírt úton lépjek.

Tüzed éltet, de meg nem éget,

maradj velem Szentlélek!

 

Egy az élet, egy a vér,

szeretetben élni mindörökké!

A két szerető szív összeér,

mint az egyszer egy, egyben él.

 

Hiszen a szeretet összefolyt,

a két test egybe forrt.

Utolsó Szavad értem is szólt,

végső szavam Hozzád szól!

 

Köszönöm, hogy a Tiéd lehetek,

áldalak, hogy Veled élhetek.

Szereteted tette a kegyelmed,

kegyelem nélkül nincs szeretet!

 

 

Szeretettel Jézus Krisztusnak

 

Megszülettél és köztünk jársz,

mindenkit hívó szereteted vár,

mindenkit hívó szereteted vár.

 

Az igaz élet tanítója vagy,

csak a szív érzi, nem az agy,

csak a szív érzi, nem az agy.

 

Krisztusé az egyetlen járható út,

minden más csak a múlt,

minden más csak a múlt.

 

Jézus szívemben érezlek,

soha el ne hagyj, kérlek,

soha el ne hagyj, kérlek!

 

Csak Benned bízhatók Megváltóm,

mert Te vagy az életadóm,

mert Te vagy az életadóm.

 

Kegyelmedre mindig számíthatók,

örökké a Neved magasztalom,

örökké a Neved magasztalom.

 

Véred kiontatott a keresztfán,

az emberiségért bizonyságot adtál,

az emberiségért bizonyságot adtál.

 

Bűneinket, betegségeinket elhordoztad a Golgotán,

tisztán, egészségben éljünk tovább,

tisztán, egészségben éljünk tovább!

 

Életed uralkodik a gonosz felett,

a Megváltó vagy, az örök élet,

a Megváltó vagy, az örök élet.

 

Tiszta volt az egész földi életed,

Te hozod el az ítéletet,

Te hozzd el az ítéletet!

 

Éber csendben hallom a hangod,

teljesítem minden akaratod,

teljesítem minden akaratod.

 

Örök hálával szeretünk,

hitünkben hűen követünk,

hitünkben hűen követünk.

 

Becsukott szemmel is látlak,

maradjon így, hisz imádlak,

maradjon így, hisz imádlak.

 

Az igazság, szeretet útja vagy,

érzem eljössz egy nap,

érzem eljössz egy nap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szívem minden dobbanása

 

Atyám, dicsőít most is a szavam,

szomjazom Rád, a bensőm akar.

Lelkem epedő hangja,

nem bírom súgja az ajkam.

 

Szívem hangjai a számon,

féltelek járjak bárhol.

Az uralkodó Fiadban bízok,

a lelkem akaratát írom.

 

Fogadd el magányos szívemet,

töltsd be és vezesd a lelkemet.

Áldom a megváltó életedet,

folyton adjam a szeretetemet.

 

Az életem vetem lábaid elé,

hogy mindig uraljon az Igéd.

E fogságban hűen éljek én,

maradjon így mindörökké.

 

Lelked, mint a hajnalpír érkezik,

a sötétség rohanva távozik.

Szívem lelke Tőled izzik,

a szemem tüze Érted fénylik.

 

Mint a mindent elsöprő láva,

úgy tisztít meg kegyelmed jósága.

Szívem minden dobbanása,

a megtartó szereteted áldása.

 

Atyám, a tetteid a hitem,

hirdetem és szentül hiszem.

Magammal a szeretetem viszem,

ahol a kincsem, ott a szívem.

 

 

Bensőm egyfolytában akar,

az életem csak Veled szabad.

Megérint a kegyes szavad.

a szívem nyugalmat kap.

 

 

Az akaratod éljen bennem,

tápláld a szomjazó lelkemet.

Szemeim az ég felé emelem,

hordozom a megtartó Szellemed.

 

A lelkem erejét adod,

szereteted imámba foglalom,

Atyám, érted ki8álltok,

Veled győzöm le az elmúló világot.

 

Hiszem a fiak szabadok!

Hirdessék örökké az angyalok.

Igazságod a győztes hatalom,

a halált és az életet uralod.

 

Áldásod folyama sokasodik,

hűségem a harcokban gazdagodik.

szívemben az énem csak lakozik,

lelkemen a Szellemed uralkodik.

 

Az Úr Jézus Krisztus vezet,

akit a lelkem legjobban szeret.

Felemelsz, mint egy gyermeket,

az életet jelented nekem.

 

Maradjak mindig a gyermeked,

alázatban teljen az életem.

A Mindenható vagy és a Szeretet,

tart még a jóságod kegyelme.

 

Óvó kezedben tartasz,

Tart még a Fiad harca.

Akarom, a négy égtáj hallja,

eljön az ítélet napja.

 

Tudom, a Megváltót meglátom,

szerető reménységben várom.

A Szentlelkeddel járok,

közöttünk nincsenek határok!

 

A Szeretet útját követem,

az Ó emberem már mögöttem.

A hitem erejével élek,

magasztallak, áldalak Téged.


 

A legnagyobb tett elvégeztetett,

Isten akarata beteljesedett.

Értem és hullt a Bárány vére,

Jézus az egyetlen reményem.

 

Vele győztes vagyok,

tudom, hogy az is maradok.

Krisztusi hitben harcolok,

úgy éljek, ahogyan akarod.

 

Amikor a kísértés megpróbál,

a lelkem akaratától meghátrál.

A Szent erőd árad rám,

hiszen mindenek felett állsz.

 

Mint a csordultig töltött pohár,

szívemben úgy éljél tovább.

A Teremtő újra hallatja a szavát,

és visszaküldi egyszülött Fiát.

 

Az érett gyümölcs aláhull a fáról,

Atyám a termésed mindig áldott.

Az Ígéreted örök életet ad,

ott éljek, ahol Te vagy!