Nagy Sándor

 

 

 

 

 

 

Teremtőm áldása

 

Az emberek közül egy vagyok,

az Úr nélkül egyedül maradok.

Negyvenkilenc évig kerestem igaz hitemet,

eljött az idő, megnyitottam a szívemet.

 

Vétkeim teljes szívemből megbántam,

Nálad kegyelmet, áldást találtam.

Megtértem! Hiszen lelkem megújítottad,

a Szentháromság erejét megadtad.

 

Köszönöm, hogy irgalmad adtad,

az igazság a Te hatalmad.

Szeretetem, Irántatok nem halványul,

Veletek élhetek viszonzásul.

 

A szívembe zárom Igédet,

minden nap követlek Téged.

Nagyszerű érzés ez a „szerelem”,

szívem lelkéből jön az érzelem.

 

Teremtőm a szereteted énvelem,

harcomban is megtartom az ígéretem.

Elmúlik ez a földi élet,

Istenfélő hitemmel meglátom a szépet.

 

A parancsolataid szerint élek,

utamon bátran remélek.

Fiaddal mindig célba érek,

nyugovóra Veled térek.

A szerető csended vigyáz reám,

így teljen minden éjszakám!

Szeretetem az élő boldogságom,

a viszonzást Nálad megtalálom.

 

Az Atyai szeretet dicsőséges,

Ővele minden lehetséges.

Szívemmel, lelkemmel szeretem Őt,

az egyetlen igaz Teremtőt.

 

Atyám, életem átengedem,

vezess utamon, Istenem.

Az igaz életet elnyertem,

a szívem tiszta gyümölcsöt terem.

 

Uralkodsz e földön és odafenn,

Szavad gyógyít fájó szívemen.

Átkarol a fényed. Te vagy a cél,

a Szentlélek bennem él.

 

Most is, a szereteted érkezik hozzám,

imádattal szól Rólad a szám.

Igédet bátran éltetem,

alázatban teljen az életem.

 

Mindig tisztelem a Megváltóm,

csak Ő lehet az örök életadóm.

Rajtam a Krisztusi vér,

így a kísértés semmit ér.

Atyám a szavaidat megtartod,

legyen meg az akaratod.

 Szerető cselekedeteid nagyok,

beszéded hű követője vagyok.

 

A Szentháromsággal teljes az életem,

a Szentlélek a segítségem.

Földi időmet Ő tölti be,

tántoríthatatlan maradok hitemben.

 

Mint a gyermeked, örökösöd vagyok,

mindig a szolgálód maradok.

Ígéretedet, az örökkévalóságot megélhetem,

így lesz teljes az életem.

 

A Fiad a Megváltónk, Gyógyítónk,

szeretet és örök Életadónk.

Dicsőségem, alázatom Iránta,

életem igaz helye Nála.

 

Akkor is önzetlen volt a Szíved,

amikor értünk adtad a Gyermeked.

A Fiad a mi Jézus Krisztusunk,

az egyetlen igaz Urunk.

 

Felveszem, viszem a keresztem,

a Megváltóm így követem.

Ő a jelenben van, létezik,

utolsó nap eljön és ítélkezik!

 

 

 

 

 

 

Teremtőm a segítségem

 

Egy napon megtaláltalak,

attól a naptól a szívembe zártalak.

Megszületett az Istenfélő hitem,

tetteimben a szerető szellemem.

 

Nap mint nap a lelkem formáld,

szeretetem mindig Téged áld!

A Szentlélek óv és véd,

köszönöm, az életem a Tiéd!

 

Istent szeretni, érte élni,

csak az érzi, aki ezt megéli.

Utamat igazgasd nappal és éjszakán,

veled vagyok, a Fiad áldott szaván.

 

Vigyázol rám, nem félek,

szeretetemmel Irántad élek.

Tudom, hogy célod van velem,

mutasd az irányt, én követem!

  

Az Atya igazságában a szabadságom,

cselekedeteimben hűen szolgálom.

Amit akarsz, azt mindig megadod,

Szent nekem az akaratod.

 

A létezésem mögött a szerető hitem,

a hitem ereje a létezésem.

Lelkem mélyéből jön a szeretetem,

 így múljon az egész életem.

 

Csak Te adhatod az örök boldogságot,

távol tartod a hamisságot.

A szeretett gyermeked vagyok,

hű szolgálód maradok.

 

Ha testem fájdalom éri,

csak Tőled tudok kérni.

Segíts nekem nehéz perceimben,

hogy meg tudjak maradni tetteimben!

 

A gonoszt, a kísértést, segíts legyőzni!

Egy pillanatra sem tudlak mellőzni.

Amikor utamon megbotlok,

legyél a támaszom! Alázattal szólok.

Rád gondolok és kereslek,

teljes lelkemből szeretlek.

Meg akarlak jobban ismerni,

Igédet hallgatom, így tudlak követni.

 

A Szentlélek segít szeretni,

a szívem szellemével cselekedni.

Akarom, hogy mindig Veled legyek,

Hozzád tartozom, csak szólj és megyek!

 

Atyám, te adhatsz üdvösséget,

cselekedeteimen a lelkem, ez éltet.

Csak átmenet a földi élet,

Fiadnál van a végső ítélet.

 

 

 

 

 

 

Testvéremnek, Orsinak

 

Tudásodhoz hited is adod,

a betegeket őszinte szívvel gyógyítod.

Istenfélő úton haladsz,

egész életedben gyógyítasz.

 

Szereteted szívedből fakad,

ezért soha el nem apad.

Cselekedeteid Krisztusi hite,

tiszta, mint a forrás vize.

 

 

Mindig hűen élj hitedben,

fent maradsz élő szellemedben.

Jézus vére Érted is adatott,

az örök életed egy napon megkapod.

 

Köszönöm a hitben végzett munkádat,

Isten töltse be imádat.

Az Úr áldja minden napjaidat,

Ő vezesse életutadat.

 

Atya áldását adta Rád,

életedben így haladj tovább.

Földi utadon sikeres leszel,

végül a Teremtő országába érkezel.

 

 

Testvéri szeretet

 

Amikor szívem roskadozva állt,

Szavad a szívembe betalált!

-Testvérek vagyunk! –így szóltál,

kimondtad a Szentlélek szavát.

 

Szívem kinyílt, mint a virág,

amely az éltető fényre várt.

A hang szívből- szívbe szállt,

megnyílt előttem az új világ.

 

A menny akarata érkezett,

lelkem ébredezni kezdett.

A megtérés küszöbéhez értem,

bűneim bocsánatát kértem.

 

Tudtam a Mindenható meghallgat,

hívó szava megadta az alkalmat.

A bűnös múltam megbántam,

hitem az Úrban megtaláltam.

 

Jézus megváltotta az utam,

szeretetben követem az Urat.

Isten a megbocsátását adta,

hiszem, a tisztulást megadta.

 

 

 

Tiszta lélekkel

 

Ahol az ész, tudás véget ér,

lelked, mint a koldus segítséget kér.

Nyisd meg szíved az ég felé,

halld meg Atya, Fiával ott él.

 

Lelked fényében a hited megkapod,

ez lesz az éltető pillanatod.

Szeretetben higgy és imádkozzál,

számításod megtalálod Jézusnál.

 

Cselekedeteid jóságában haladjál,

érzéseid tükrében megmaradjál.

Teljesítsd a Teremtő akaratát,

életed elnyeri jutalmát.

 

Akarj az ige nyomában járni,

a kísértések csalfa szavának ellenállni.

Érintsd meg lelkem Atyám, úgy éljek,

nyugovóra mindig Veled térjek.

 

Amikor a Kezed nyújtod, én el nem eresztem,

a bűn legyőzője vagy ott a kereszten.

A reményvesztettnek Te adsz igaz reménységet,

Jézus Krisztust szeretni gyönyörűséges.

 

Eljött az idő, szíved megtalálta,

hiszen teljesült a lelked vágya.

Ajándékod meglelted, szíved örül,

az ÉLET FORRÁSA vesz körül!

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelet a Mesternek

 

Emberként tisztán érkeztél,

önzetlen szereteteddel segítettél.

Meg sem születtem már szerettél,

utadon mindig jót cselekedtél.

 

Úgy akarod, a föld is megremeg,

leomlanak a hegyek, megnyílnak a tengerek.

Eléd leborulnak az emberek,

szolgálnak az Istenfélő életek.

 

Mint a gejzír, tör fel a mélyből,

szereteted úgy érkezik a mennyből.

Mosolyod simogat szerető szívedből,

szavad érint, úszok az örömkönnyektől.

 

Szereteted maga a végtelen,

a Messiás vagy, az Egyetlen.

Erőd, hatalmad, irgalmad nagy,

az emberiség példaképe vagy.

 

Csak Benned az éltető reményem,

Irántad a szeretet életét élem.

Nem létezik az elmúlás, a félelem,

Érted vagyok, Tiéd az életem.