Papp Béláné Varga Erzsébet

 

AZ ELSZÁLLT PILLANGÓ
 
Egyszer egy leányka
játszott künn a réten,
szép tarka pillangó
bontogatta szárnyát
zöld-selyem levelen.
 
Milyen szép kis lepke!
aranyos a szárnya!
Ha enyém lehetne,
ó, de boldog lennék!
- Gondolta magába’.
 
Szép pillangó után
ott futott már messze,
s mielőtt megfogta -
a lába megbotlott.
S elröpült a lepke.
 
...Úr Jézus, könyörgöm,
Te adj elég erőt,
hogy el ne veszítsem
én meg a koronám
éppen a cél előtt.
     

EGY KÖNNYES ÉJSZAKA
Az éjszakában sejtelmes a fény,
álmodik a csend lombos fák tövén.
A holdsugár ráterül a tájra
könnyedén, mint egy menyasszony fátyla.

A táj köves, azon is megcsillan
egy-egy fénysugár, ha reávillan.
- Milyen egyszerűen szép az egész,
Lent a Föld, fák és fent az Ég.

A város alszik: milyen az álma...?
Nyugodt és békés az álmodása.
Úgy, mint gyermek az anyja ölében,
puha ágyában elterül szépen.

- De Valaki itt az éjszakában:
térdre roskadva zokog magában.
Az olajfák lombja eltakarja,
könnytől ázik mozdulatlan arca.

Csak az Isten tudja, miért hull a könnye,
rád tekint, majd mondja könyörögve
a nevedet, majd újra és újra:
Jeruzsálem, Jeruzsálem, - sírja.

Valami a szívének nagyon fáj.
Akkor is fájt, mikor megszületett, tán?
Igen. Biztos. Akkor is nagyon fájt:
Ismerte már jól ezt az éjszakát.

Útja meg volt határozva régen,
mikor csillag sem volt még az Égen.
Mikor a Hold halvány koronája
nem ragyogott olajfák lombjára.

Sokszor beszélt az Atyával róla,
hogyan lesz a világ megváltója.
S most, hogy emberi testben zokogva
az imáját végzi, s kezdi újra.

Több annál, mint fájdalmas látvány,
mert embernek lenni, szörnyű zsákmány
a Sátánnak. Jézust is támadja:
- Mindent veszít, vagy nyer ma éjszaka!

- Csöndesedik, elfárad az Ember.
Elhanyatlik, de aludni nem mer.
- Csak annyit mond: Atyám, ha akarod,
legyen meg a Te szent akaratod!

Énekeljünk, testvérek!
 
Csodás nap a húsvét napja,
Szálljon hozsánna, dicséret,
Jézus győzelmét aratta;
- Énekeljünk, testvérek!
 
„A sír nem tarthatta fogva”,
Mert Ő az Isten Fia, az Élet,
Nem lehetett halál foglya,
- Énekeljünk, testvérek!
 
Harmadnapra föltámadott,
Legyőzte a poklot, a halált;
Zengjük hát mind, kicsik, nagyok,
Jézus Krisztus diadalát!  
 

IDŐSEK, BETEGEK  GONDOLATAI    

 

Élünk még, de már halottak vagyunk.

 

Elfelejtett az ifjabb nemzedék.

Igaz, nekik is van bajuk elég.

Sietniük kell. Mi már nem tudunk.

Járni is nehéz, homályos szemünk,

Tehetetlenül, egyedül ülünk.

Gondolataink járnak csak ki s be,

képet vetítve szívünk mélyibe

s kérdőjeleket: vajon ez miért???

 

Valakihez szólnánk: ó, de ki ért

meg minket és jelen helyzetünket,

mikor mi még magunk se tudjuk, hogy hol vagyunk?

Azon is töprengünk: ép-e az agyunk?

 

Hát nincs segítség? Sehol nincs felelet?!

... régi aranymondás: „AZ  ISTEN  SZERETET“

Lehetséges? Most minden ellene mond!

A fájdalom, a félelem és a gond...

De az Ige igaz. Mi van, ó, Istenem?!!!

- Épp erre vártam. Értsen meg gyermekem:

 

Te ne vádolj senkit, csak fogd a kezem,

Azt az átszegzettet, érted vérezőt!

Nekem is fájt a kín, hasítva velőt.

A keresztet elkerülni nem lehet.

Üdvösség vár a sötét kárhozat helyett.

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!“Megnyílt a sír!
 
Szent húsvét hajnalán
Megnyílt a sír.
„Legyőzve a halál!” -
Szárnyal a hír!
 Feltámadt Ő,
 Az Isten szent Fia,
Nincs ott a kő,
Mert él! Halleluja!
 
Él! Jézus él!
Boldog mind, ki hisz!
A menny a cél,
S Ő minket odavisz!
 
 
 

MINDENT KÖSZÖNÖK    
 
Szeretem a napfényt
Patak csopogását,
Kis méh zümmögését,
Madár dalolását,
Lágy szellőt, virágot,
Sok apró örömöt,
Minden szépet és jót
Istennek köszönök.