Pecznyik Pál

 

Frissítve: 2008 október 27. Vannak-e hűséges imádkozók

2007. október 19. Hívogatás

 

 

Hívogatás

 

Ne csak olykor-olykor

Lépj be a templomba,

Keresd Isten házát

Gyermekségedtől fogva!

 

Halhatatlan lelked

Ne koplaltasd éhen!

Öröme, ha élhet

Mennyei kenyéren.

 

Lásd meg életedben

Isten szent szándékát,

S fogadd el az üdvöt,

Szíve ajándékát!

 

 

 

ISTEN HARSONÁSA 

 

Mint gyermek indult el a kis bányász házból,

Aztán elbúcsúzott jó tanítójától,

Majd egy napon feltűnt, mint Ágoston-barát,

Kolostori cella képezte otthonát.

Sanyargatta testét, böjtölt és vezekelt,

Alig vett magához valami eledelt.

Bünnel terhelt szívét egy vágy töltötte el:

Üdvösség honába hogyan juthatna fel.

Kolostortársai látták térdepelni,

Mert az üdvösséget ki kell érdemelni! –

Ezt vallotta akkor minden ő kortársa.

Suhogott is sokszor önsújtó korbácsa

Mely ott függött mindig kis cellája falán,

Ha testi vágyai rátörtek néha tán.

S egy napon csodásan ragyogott fel benne

Isten Igéjének tiszta, szent értelme.

Isten mindenkinek adott ammesztiát.

Mindenkiért halni engedte szent Fiát!

Kegyelem, hit által, minden elitéltnek!

Gyógyír volt ez Luther megsebbzett szívének.

S e naptól túlnőtte cellája négy falát,

Levetette végleg a szürke szőrcsuhát.

Repesett a szíve és lángolt a lelke.

Börtön volt már neki a kolostor csendje.

Szívée szorítva kapcsos Bibliáját,

Vitte azt, mint Isten Igéje fáklyáját.

Szentlélek járta át, hevítette lelkét,

S eloszlatta minden eddigi félelmét.

Bár sokszor szembe szállt vele a fél világ.

Ő akkor sem hátrált, nem adta fel tanát.

Írása eljutott országhatáron át.

Távoli népek is figyelték már szavát.

Krisztus volt alapja harcának, hitének,

Csatlakoztak hozzá gazdagok, szegények.

Bár ellenségei nem nézték tétlenül,

Luther mégis helytállt mindenütt emberül.

Így lett a szerzetes Isten harsonása,

Beszél ma helyette sok szép tanítása:

Csak hit által lehet igazzá az ember,

Csak Krisztussal nyerhet csatát a bűn ellen!

Bár a fáklya vivőt már rég Kripta zárja,

De mit bátran emelt, ma is ég a fáklya,

S lobogva hirdeti szerte e tiszta fény:

Hit által van üdvünk, a Krisztus érdemén.

 

 

KRISZTUS BÉKESSÉGE

Kolossé 3,15

 

Krisztus békessége

uralkodjék bennünk,

minden újabb napra

békességgel keljünk,

 

békességet vigyünk

amerre csak járunk!

Békére szomjazik

békétlen világunk.

 

 

KRISZTUS LEVELE

VAGYUNK! 

 

Reumások,

szívbetegek,

csetlő-botló

erőtlenek,

 

Nagyothallók,

rövidlátók,

már-már a sír

szélén járók!

 

Megfakult

élet-levelek,

út végéhez

ért öregek.

 

Sok évtized

súlya rajtunk,

terhe alatt

meg-meghajlunk.

 

Rég elsuhant

ifjúságunk.

Csend, békesség

a mi vágyunk.

 

Körülöttünk

zsong az élet,

mintha sosem

érne véget.

 

Sokszor árva

magányunkban

térdre hullva

imáinkban

 

Téged keres

Jézus, szavunk;

véreddel írt

levél vagyunk.

 

Az életünk

lett leveled:

Rajta a Te

drága neved!

 

 

LELKI CSÖNDRE VÁGYOM   

 

Én Istenem, lelki csöndre vágyom,

Templomod az, ahol megtalálom.

Lelki fülem ott Rád hangolódik,

s bennem a sok bűn-görcs feloldódik.

 

Körülöttem zajlik a bűn-tenger:

Csöndes sziget, Uram, te légy bennem,

Ahol fáradt lelkem felüdülhet,

s újabb harcra áldást, erőt nyerhet.

 

Megfáradtak nálad felüdülnek,

erőtlenek új erőre lelnek.

Bűnüldözött lelkek menedéke

Nálad van az örök csönd, a béke.

 

 

SZAVAK  ÉS  TETTEK  

 

Hol sok a beszéd,

ott sok a salak.

Hangsúlyosabban beszél

a tett, mint a szavak.

 

A samarítánus

keveset beszélt,

Időt, pénzt áldozott

a vérző emberért.

 

Szó mérgezett nyila

üt halálos sebet,

mit áldozatokkal

gyógyítni nem lehet!

 

A lélek két szárnya:

jó szó, nemes tett -

Istenhez emeli

hanyatló életed.

 

Vannak-e hűséges imádkozók

Vannak-e még itt a földön,
hűséges imádkozók?
Az imádság szent oltárán
népeikért imádkozók?
Mert döbbentő gyorsasággal
nő, földön a bűn-tömeg,
vajon nő-e ilyen gyorsan,
az imádkozó sereg!
Elnyeléssel fenyeget már,
a bűnök mély tengere,
ezért megmentésre szorul,
a Föld minden embere!
Jeremiás prófétában
szenvedt, egész Izrael.
Bűne miatt: úgy sírt, mintha
ő követte volna el!
Mi, készek vagyunk-e sírni,
népünk bűnei felett?
Térdre hullva imádságban
ostromolni az eget?!
Hűséges imádkozókat
keres ma is, jó Atyánk,
hogy szívünk is átérezze,
a mi elrebeg a szánk.
Álljon példaként előttünk
Jeremiás, Dániel,
mert hűséges imádságra,
Isten csodával felel!

2000.01.06.