Számomra ismeretlen szerzőktől

 

 

Feltámadás

 

Feltámadás, te vagy reménységünk,

Hogy a halál után újra élünk.

Hogy mindazt, amit itt várva-várunk,

Majd odaát egykor megtaláljuk.

 

Azt mondotta az Úr, a mi Urunk,

Hogy mi egykor ismét feltámadunk.

Sőt, aki hisz, soha meg nem hal az,

Csendes álma fölött angyal virraszt.

 

Akkor lesz majd szép a mi életünk,

Ha a túlsó parton felébredünk.

Mikor e rövid szenvedésért

Megadja majd nekünk, amit ígért.

Engem úgy boldogít e gondolat,

Hogy újra élek majd kezed alatt…

Akkor, jó Megváltónk, bűntelenül

Téged dicsérlek szüntelenül.

 

 

Fogadd el

 

Fogadd el Isten szuverén hatalmát
minden döntésben életed fölött,
és álmélkodva ismered föl útját,
hogy mindenen mily bölcsen örködött:
Minden gondolatnál magasabbak
az Ő áldott tanácsvégzései,
ha elvégezte munkáját rajtad,
eltűnnek majd szíved félelmei!
 

 

FÖLMENT A MENNYBE

 

Ki egykor meggyötörve

a bűnös gúnyja volt,

Halálunk összetörte

azzal, hogy megholt.:

Most nagy diadalommal

a menny fényébe megy,

fölszáll teljhatalommal

minden egek felett.

 

Tanitványid ott állnak

még most erőtelen

S néznek Jézus, utánad,

anyáddal a hegyen;

Néznek, de vidám arccal,

mint lépsz a dicsbe fel,

Mert keblüket vigasszal

és fénnyel töltöd el.

 

Elfoglalád örökre

királyi trónodat,

Isten jobbján ülve

bírod országodat.

Világ ítéletére

onnan lejössz te majd,

Tieid örömére,

s a gőg vesztére majd.