Számomra ismeretlen szerzőktől

 

 

NE EMBEREK KEZÉBE ADJ...    

 

Ne emberek kezébe adj, Uram;

Úgy jár, aki azok közé esik,

Mint bárány, melyet tigris megrohan,

Galamb, ha karvalykarmok tépdesik.

Saját kezed vesd rám ostor gyanánt,

Te végezd rajtam szent itéleted,

Tudom, Atyám vagy, aki hogyha bánt,

Fájó szivvel, akkor is szeret.

 

Ne emberek szeme ítélje meg

Külszin után, hogy mennyit érek én;

Mások bukásán ember kéjeleg,

Szálkát keres testvéreinek szemén.

Itéljen inkább lángtekinteted,

Amely szivembe mélyen behatol,

De melynek tiszta fénye hűn vezet,

S megóv, ha lában néha megbotol.

 

Ne emberek hazug itéletét

Keressem én, mely másnak vermet ás,

Dicsérete hiú, hamis beszéd,

Haragja mérges, mint  kigyómarás,

Keressem ajkad tiszta, szent szavát,

Mely mint a kard, csontom általszegi,

De mely a sebbe, amit éle vág,

Kegyelmed balzsamát csepegteti.

 

Ne emberek szívébe bizzam én,

Fövényre épít, aki arra néz,

Ne csüngjek úron, sem nép kegyén,

Vetőmagom ne hordja szét a víz;

Ó, hadd pihenjek szíveden, Atyám,

Megvédő szárnyad legyen menhelyem,

Ó, boldog az, ki bú és harc után,

Mint bízó gyermek, kebleden pihen.

 

 

 

NE VÁRJ MÁSRA!     

 

Ne várj másra, ha téged küld az Úr,

Hogy munkáját végezd,

Ha parancsol, hogy a nemes harcnak

Kivívását megkezd,

Ha téged állít a kőfalhoz

Mely le lett rombolva,

Hogy az buzgóságos munka által

Legyen megújítva.

Dolgozz gyorsan. Fegyver s munkaszereszám

Csillogjon a kézben!

Élő hit, és mennyei szeretet

Hevüljön a szívben!

Azonnal menj, azonnal dolgozzál!

Szégyen arra ki tétlenül áll!

Légy kész a munkára, kérlek:

Ne várj másra!

 

Ne várj másra ha téged küld az Úr

Lelkek mentésére,

Hogy a hitetlen s pogány népek

Legyenek megmentve.

Ne mond, hogy van rajtad kívül elég

Ki oda elmenjen,

Küldje őket az Úr, mert részedre

Elsőbb a kényelem.

Ne bántsd meg így az Úrnak Szent Lelkét

Aki búzdít téged

Mert bántó ez,

De mily öröme van

Ha ügyét segíted!

Tárd ki szíved s elméd őelőtte,

Segítséget s erőt kérj tőle!

Légy kész a munkára, kérlek:

Ne várj másra!

 

Ne várj másra, ha téged küld az Úr

Építni Országát,

E magasztos munkában részedre

Ne legyen semmi gát.

Légy ifjú bár, vagy vénhedett agg,

Fiú vagy leány -

Örömmel tegyed mire késztet az Úr,

Ne késve vagy lustán!

Ne mond hogy van náladnál erősebb is,

Aki többet tehet...

De ne kérkedj erőddel sem, mondván

Azt nem vesztegeted.

Mindenedet add oda az Úrnak:

Ő pótolja amik hiányzanak.

Légy kész a munkára, kérlek:

Ne várj másra!

 

Ne várj másra, ha téged küld az Úr

És ha figyelmeztet:

Életednek minden mozdulata

legyen nemes tett!

Hogyha mindenki csak másra várna

Mondva azt, hogy „rá érek!”

Elmaradna minden munka,

És a lelkek elvesznének.

Elsőnek is kell valaki legyen

A lelki munkában.

„Itt vagyok én Uram! Küldj el engem!” -

Így kiálts fel bátran!

Megáld akkor téged az Alkotó,

Megad néked mindent ami jó.

Légy kész a munkára, kérlek

Ne várj másra!

 

Néha nehéz

Néha nehéz az emberekkel,
Mert gyakran megkérdezik:
Mit csinált akkor az Isten és hol volt,
Ha van egyáltalán,
És miért engedte, hogy engem vagy őt,
Elragadja a halál,
Vagy, mi még rosszabb néha,
Nevetve életben hagyja,
Hiába könyörög: karba tett kézzel
Szenvedni hagyja.
Mint csontsovány foglyot, ki kilép a sorból
S megindul a kapu felé, de az őr kegyetlen,
Nem lő, csak gúnyosan visszaint.
Mit mondjak hát a miértekre,
Mert a nem tudom kevés
És nincs benne szánalom.
Így hát csak annyit, hogy rossz az, ha kérdezed
Mert összekuszál a gondolat
És a végén becsapod magad.
Hisz állt egy ember a Golgotán, kezében kalapács,
Fülében a szögek fémes csengése, lendült a karja
És ha nem is vetted észre, nézd meg jól:
Az te magad vagy.
S ha beverted a szöget, állj meg egy percre,
Nézz a szemébe, és most kérdezd meg, ha tudod:
Uram, ezt most miért hagyod?

 

 NÉKED ÉNEKLEK
Terólad zengek,néked éneklek.
Hozzád repüljön dala szívemnek,
mert szereteted mindig csak éltet,
nem lehet soha feledni Téged!

Te voltál mindig,és Te is maradsz,
Uram,Királyom itt a nap alatt.
Nem tudok másra én gondolni ma,
Jóságos szíved bennem az ima!

Hallgasd megesdő kedves fohászom:
áldassál mindig Uram,Királyom!
Mások talán még szebben beszélnek,
az én lelkemből ennyi az ének.

Az én lelkemből ennyi az ének-
Ezzel szeretlek-ezzel dicsérlek...