Számomra ismeretlen szerzőktől

 

 

      Szabadító

 

Értünk halt hű Megváltónk,

Életét adta az ártatlan Bárány.

Őbenne nyert a szív egy drága Megtartót.

Erősebb Ő, mint a gonoszság,

Nincs hatalmasabb Nála!

Drága Szabadító! Ég és föld Királya!

Általad szállt a földre megbocsátás,

Miénk az üdv már, miénk minden áldás!

 

 

Szeretem Jézust

 

Szeretlek, mert

Úgy szerettél engem,

Hogy meghaltál

Értem a kereszten.

 

 

Szeretet

A szeretetköpeny szegélye
beleér egészen a porba,
utak,utcák szemetét érinti,
s ha rátapad,türelemmel hordja...
Nem siet föl pihenni a hegyre,
amíg völgyön át vezet az út,
nem önmagának keres nyugalmat,
azt segíti,aki csődbe jut!
 

SZERETETT


Ha tudnék titkot és jövőt
És minden bölcsességet
Hogy felfognám vele
A kezdetet és véget
S bár volna hegyeket
Mozdítható nagy hitem
Szeretett nélküled..
Nem volnék semmi sem.

A szeretett kegyes
És teljes türelemmel
Nem álnok nem irigy
És nem fuvalkodik fel
Nem tesz éktelenül
Önhasznát nem lesi
Feledve önmagát
Más üdvét keresi.

Nem gondol rosszat
Nem gyúl hamar haragra
Hamisságot ha lát
Nem örvend soha rajta.
Őrül ha emeli
Az igazság fejét
És mindent elfelez
Jobját nyújtván feléd.

Mindeneket hiszen
Nem csügged el bizalma
Mindeneket remél
Szüntelen ,élve-halva
Élet tusáiban
Eltűr mindeneket
És el nem fogy soha
Az igaz szeretett!!

Szeretett Istene
Buzgón ,könyörögve kérlek
Szerető szívet adj.
Míg odafenn dicsérlek.
Így síron innen és
A síron messze túl ,
Áldott s boldog leszek
Kimondhatatlanul!!!
 

Szilánkjaim

Sokat gondolkodom rajtad, Uram,
És jó itt, lábaidnál ezt tenni.
Eljöttem, bár érdemem semmi.

Egy zuhatag a szívem most, Uram,
Annyi mindent mondanék
De a szó olyan kevés…

Miértek, hogyanok jönnek, Uram,
Követelés és kérés a számra
Csüggedés, válaszra várva

Csendben leszek inkább, Uram,
jól látod szívem zuhatagát
látod ezernyi szilánkját

Kérőn emelem kezem, Uram,
És csak csendben, nálad, így várom,
Helyére kerül majd minden szilánkom...

 

SZILVESZTER 

 

Elmúlt újra egy esztendő,

És az Úr megőrzött,

Iskolába mikor mentem,

Ő mindig velem jött.

Őrizte a lépteimet

Az utca forgalmában,

És ott volt a szívemben

Akármerre jártam.

 

Elmúlt újra egy esztendő,

Mennyi sok szép emlék!

Karácsony örömünnepe,

Az is most volt nem rég.

Bárhogy múlik is az idő,

A napok telnek egyre,

Éltem biztonságban van

Istenem kezébe’.

 

Mit hoz majd az új esztendő,

Az nem az én gondom,

Hogyha baj fenyegetne tán,

Jézusnak elmondom.

És Ő szólt, Hozzá mehetünk,

A két karját kitárta,

Gyermekeknek nyitva áll

az Ő szép országa.

 

SZOROS KAPU, KESKENY ÚT 

 

Szoros kapu, keskeny út! -

Az Úr jézus mondja:

Kisfiúk és kisleányok,

jöjjetek át rajta!

Általmennénk rajta,

Általmennénk rajta,

Nagyon szoros a kapu,

nem férünk át rajta.

 

Szoros kapu, keskeny út!

- Az Úr jézus mondja:

Rakjátok le a bűn terhét,

majd átfértek rajta!

- Leraknánk, ha tudnánk,

leraknánk, ha tudnánk,

Ha valaki levenné,

akkor átjuthatnánk.

 

Szoros kapu, keskeny út,

az Úr Jézus mondja:

Az én karom elég erős,

segíthetek rajta.

- Jézus, segíts rajtunk,

Jézus segíts rajtunk,

Ha a karod olyan erős,

kérünk, segíts rajtunk!

 

Szoros kapu, keskeny út,

mely vezet az üdvre,

Fiúk, lányok,

jöjjetek hát boldog, új életre!

Jöjjetek át rajta,

jöjjetek át rajta,

És az örök életet

Jézus nektek adja!