Számomra ismeretlen szerzőktől

 

 

 

Zákeus

 

Pénze volt sok, mint a tenger,

Néki tartozott ott minden ember.

Öröme mégis alig-alig akad,

Amerre jár – nyomában könny fakad.

 

Kerüli, aki teheti, messze el,

Tekintetére csak a gyűlölet felel.

S egyszer mégis nagy ünnep lesz nála,

Képes fölmászni egy eperfügefára.

 

Meglátja őt az Üdvözítő Király,

S aznap vacsorázni nála kíván.

És e naptól üdve van e háznak.

Zákeus! Ezt köszönd az Isten Fiának!

 

 

ZÖRGESSETEK ÉS MEGNYITTATIK NEKTEK

( Máté 7, 7)

Uram, te azt mondtad: "Zörgessetek és megnyittatik nektek.

" De az ajtó, melyen zörgettem, zárva maradt. ',
Uram, te azt mondtad: ""Kérjetek és adatik nektek"
De amit kértem, nem kaptam meg.
Uram, te azt mondtad: "Keressetek és találtok."
De amit kerestem, nem találtam meg. ! ­

Erősen zörgettem a kapun.
Nagy kapu volt és arannyal díszített.
Krisztus, miért nem nyitottad meg?

Míg zörgettem, szemben megnyílt !egy kis kapu .
és egy hang így szólt: '". . ­
A nagy kapu a széles útra vezet:­
menj be a kis kapun ,
akkor meglátsz majd egy keskeny utat.
Indulj el azon és az igazi célhoz érsz.

­Buzgón imádkoztam.
E világban nagy terhet kell hordoznom.
Kértelek, könnyíts a terhemen, .
könyörögtem, vedd el szomorúságomat.
Te nem teljesítetted kérésemet.
Egy hang azonban megszólalt: több erőt adok neked,
s akkor könnyebben hordod terhedet;
én magam vagyok a te vigasztalód s így szomorúságod örömre fordul. ­

.Kerestem.
Sokáig kerestem, kerestem és semmit nem "találtam,. Mit kerestem? Földi gyönyört ­
de te mennyei örömöt adtál nekem.,:
Mit kerestem? Csak holt anyagot ­
de te életet, élő dolgokat ajándékoztál nekem.
A szennyben kutattam,
de te a legszentebbet nyújtottad felém.