Túrmezei Erzsébet

 

 

 

CSAK ALAGÚT          

 

Ahogy az alagútba értünk,

egy kicsi lány fölsírt nagyon.

Édesanyja hiába békítette:

’’Mindjárt kiérünk! Ne sírj csillagom!’’

 

Végigkísért a rémült sírás,

végig a biztató szavak:

“Meglátod, milyen hamar világos lesz!

Meglátod, milyen szépen süt a nap!’’

 

És ez a kedves, biztató szó

égi üzenet volt nekem,

amint egyre csengett a nagy sötétben:

“Hamar kiérünk! Ne sírj, gyermekem!’’

 

Hisz Jézus is így biztat mindig

a sötét alagúton át.

A végtelennek tetsző éjszakában

egyre hallom vigasztaló szavát:

 

“Hiszen hazatartunk a fénybe!

Hamar elérjük a kaput,

és akkor minden sötétségnek vége!

Ne félj, ne sírj! Hiszen csak alagút!’’

 

Kiértünk. nevetett a napfény.

A kisleány is nevetett.

“Csak alagút!’’ - ismételgettem egyre

magamban a drága feleletet.

 

CSAK EGY SZÓT!     

 

„Csak szólj egy szót!“ - és Jézus szólt.

                                         Kimondta.

A szélütött szolga felült az ágyon

erre a szóra, mert ebben a szóban

erő volt, hatalom.

 

Ne sírnék sok erőtelen szavamon?

És ne hallgatnék el, hogy Ő beszéljen,

hogy bennem Ő, a Krisztus szóljon, éljen?

Elhallgatok, s könyörgök hangtalan:

Csak szólj egy szót; s meggyógyul a

                             szívem...

meggyógyul a szavam.

 

 

CSAK JÉZUSRA NÉZZ!

 

Ha kísértés fenyeget,

csak Jézusra nézz!

Ha szomorú a szíved,

csak Jézusra nézz!

 

Ha vész, vihar szorongat,

csak Jézusra nézz!

Ha árván járod utad,

csak Jézusra nézz!

 

Világ virágai közt

csak Jézusra nézz!

Ha tőrt vetnek örömök,

csak Jézusra nézz!

 

Ha a küzdelem nehéz,

csak Jézusra nézz!

Vár az örök égi rész,

csak Jézusra nézz!

 

Ha közel végső órád,

csak Jézusra nézz!

Halál sötét völgyén át

csak Jézusra nézz!

 

És ha már itt szüntelen

ránézett szemed

túl a harcon, éjjelen

Őt szemlélheted

színről-színre, Őt, a szent,

tündöklő Napot,

s örök égi örömben

Őt csodálhatod.

 

 

 CSENDES ESTE
/Jaakko Havio után finnből/

Oly csendes este van.
Csak lepkeszárny suhan,
parányi szürke szárny suhan.
Alig ér ablakomhoz.

Oly csendes este van.
Magam is hangtalan,
hangtalan szívvel, hangtalan
közeledem Istenhez.

Az este csendjében
nem kérek semmit sem.
Nem kérek tőled semmit. Nem!
Csak imádlak, Fenséges.

 

 

CSILLAGTITOK          

 

Királyi lelkek vannak még a földön.

Királyi lelkek: mert vágyódni tudnak,

És várva várni, hogy a csillag feljön,

 

És hinni hittel: bús nyomorúságból,

halálból, bűnből lesz szabadulás még.

Sötétlő égen egyszer felvilágol,

 

fel, új irányt mutatva lábainknak!...

Királyi lelkek vannak még a földön,

de kél-e nékik betlehemi csillag?

 

Kicsi jászol  örök csodát melenget.

Támad-e csillag vonni és vezetni

sok vágyban égő, bús királyi lelket?

 

Valaha régen, szentséges nagy éjen

az a csillag talán egy sötét szív volt...

Megfürdött boldog, betlehemi fényben,

 

áttüzesedett... lángkévék sugára

tört ki belőle... s fölívelt az égre

világot vetni keresők útjára!...

 

Szeretnék én is Betlehembe menni:

találni, venni, égni, felragyogni!

Sötétlő égen olyan csillag lenni!

 

Érintésére híradó sugárnak

hogy elindulnának! Hányan, mindenünnen...

Hiszen sokan csak a csillagra várnak.