Túrmezei Erzsébet

 

GYERMEK A RENDELŐBEN

A kisleány ott áll a rendelőben.
A furcsa gépek mintha mind őt lesnék.
S a doktorbácsi már be is ültetné
abba a félelmes, nagy székbe: 'Tessék!'

Nem, még nem ül le. Kijelenti bátran,
hogy előbb kettőt kérdezni szeretne.
'Halljuk!' - mosolyog rá a doktorbácsi,
hiszen ő mindig kész a feleletre.

'Értesz-e a fogakhoz?' - tudakolja
kis Piroska ötéves bölcsességgel.
'Ó, hányat találsz, akit én kezeltem,
kis barátaid közt, ha széjjelnézel!'

'Ott a Sárika, Jancsi. Kit mondjak még?
A patikus bácsiék Klárikája.
Kérdezd meg őket! Vígan szaladgálnak!
Mi lenne, ha foguk most is fájna?'

Ez a válasz megnyugtatóan hangzik,
valóigaz. De hátra még a másik.
'Szeretsz-e engem?' - kérdezi Piroska
a kedvesen mosolygó doktorbácsit.

'Szeretlek-e? Hát hogyne szeretnélek!'
Mivel semmi hiba a feleletben,
a kis paciens beül a nagy székbe
most már nyugodtan, kék szeme se rebben.

Ha a doktorbácsi ért a fogakhoz,
s szereti őt, akkor mi gondja lenne?
Jöhet most már a fúróval, fogóval.
Piroska békén türi. Bízik benne.

*

Ó, így szeretnék békén bízni én is!
Félelmetes nagy rendelő az élet,
de jól ismerem, aki kezel benne,
s az Ő feleletétől én se félek.

Ha megkérdezem, ért-e a dolgához,
s ha megkérdezem, hogy szeret-e engem,
rámutat értem átszegzett kezére,
és szabad bízó kisgyermekké lennem.

Lehet fogó, fúró, akármi szerszám,
ha ott látom abban a drága kézben,
amelyik mindig tudja, mit cselekszik,
s fenn a kereszten vért hullatott értem.

 

GYÖKEREK  

 

Életbenyúló ezüstszürke törzsek:

bükk orgonasípok.

Szálegyenest a magasba törnek.

 

De most egyiküknek az útszélén

koronája helyett

vímosta, izmos gyökereit nézem.

 

Tárul a fák földberejtett titka.

Hiszen a gyökerek

szívják az életerőt ágaikba.

 

Megfogódzanak a talajba mélyen

s ha zúg a zivatar,

tartják a fát szálfadöntő szélben.

 

Ezüsttörzsű szép bükkóriások,

mennyi gyökeretek

lehet mélyen, ahová nem látok!

 

S gyökeretek ma arról vallat engem:

mennyi rejtett gyökér

fogódzik Krisztusba életemben,

 

hogy viharokban is erősen álljak,

ki ne száradjak,

életnedvet, új erőt találjak.

 

Gyökerek, mások szeme elől mélyen

elrejtett gyökerek,

növekedtek-e a nyár csendjében?

 

Áradhat-e győzelemesen bennem

Krisztusom ereje,

hogy a csendben új gyümölcs teremjen?

 

Új gyömölcs, mit maga Krisztus érlel!

Segítsen ez a csend

Őt ölelni egyre több gyökérrel!