Túrmezei Erzsébet

 

Már meghallgatott!

 

„Ők még beszélnek, Én már meghallgattam!”

csodálatos ígéret!

Teljesedése felsorolhatatlan!

 

Mint amikor Élim kicsiny lakói

Tüzelőért könyörögtek térden,

Mert fogytán volt, és kemény volt a tél…

S még imádkoztak, amikor begördült

A fával megrakott szekér,

Mert egy gazdát arra indított Isten,

Hogy kicsinyein így segítsen.

Így lett a könyörgésből hálaének!

 

Felsóhajtunk: Bár mindig így lehetne!

De ha évekig várunk feleletre,

S megfáradunk… halványul a reményünk…

Nem teljesül, amit könnyesen kérünk.

 

Hol az ígéret? – kérdezzük lankadtan.

„Ők még beszélnek, Én már meghallgattam!”

 

Aztán titkokat tár a Szentlélek,

Atyánk szívébe látó ablakot –

Rejtelmek nyílnak, csoda-messzeségek…

 

Lehet, várni kell, szállhat évre évünk,

Mégis szent valóság: Mi még beszélünk,

Ő meghallgatott! Már meghallgatott!

 

MEDDIG

Uram, Teneked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök-éjszakáid.
S olyan kevés a csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de elkísér egész a Golgotáig.

Mert olyan könnyű azt kimondani
egy izzó percben: Meghalok Veled!
De annyi minden visszahúzna még,
ha ránk borul a szörnyű éjszaka,
ha megérint a fagyos lehelet.

Talán csak egy kisgyermek mosolya,
vagy a hitves könnyfátyolos szeme...
Susognak a szélben ringó habok:
a halászbárka, az otthon képe hív...
Óh, legalább búcsúzni kellene!

Hamu alól az életösztön is
felparázslik: Óh., Ily hirtelen?
Egy percre olyan szép lesz a világ,
átölel minden színe, illata!
_ S már el is hangzott a 'Nem ismerem!'

Uram, Teneked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök-éjszakáid.
Óh, bár lehetnék csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de hü marad egész a Golgotáig.

 

 MEGÉRKEZÉS
Kérdik a jelszót a Menny kapujánál;
'Jézus!' 'JÉZUS!' - zeng itt is, OTT is.
Tárul a fény, amit annyira vártál,
a legszebb hang neveden szólít...

 

Mégis

 

Milyen sokat kellene hinnem,

s mily keveset hiszek.

Mily keveset kellene vinnem,

s mennyi terhet viszek.

 

Egyedül Rá kellene néznem,

s magamra révedek.

Ragyog a cél viharban, vészben,

s hányszor eltévedek.

 

Mégis… elcsüggedjek, megálljak?

Miért csüggedjek el?

Hisz olyan keveset hiszek még,

s már az is fölemel.

 

Mint minden én nyomorúságom,

nagyobb a kegyelem.

Ebben hiszek s szemem bűnbánón

megint ráemelem.

 

Kis hitet hogy megerősítsen,

míg többről többre nő,

s egész a célig elsegítsen:

hatalmas Isten Ő.

 

 

 

MI AZ ÖVÉ?  

 

Az Úr Jézusé a tenger

meg a csillagok fenn az égen.

Ki tudná őket megszámolni?

Ott tündökölnek réges-régen.

 

Az Úr Jézusé a föld is:

hegye, völgye, meg minden bokra.

Kék egéből Ő visel gondot

minden mezőn a virágokra.

 

Az Úr Jézusé a kincs is:

arany, ezüst, gyémántok éke.

Ezért nem kell aggódni annak,

akinek Ő a menedéke.

 

Az Úr Jézusé itt minden,

a kis madárkák neki zengnek.

Csak azt mondd meg, királya lett-e

az Úr Jézus a te szívednek?

 

Az Úr Jézusé a felleg:

arra száll, merre Ő akarja.

A csillagoknak millióit

szelíden igazgatja karja.

 

Ha az övé már a szíved,

akkor kérd Őt este és reggel:

vezéreljen téged is híven

a ragyogó csillagsereggel.

 

Milyen öröm lesz tudni mindig,

ha csillogó szemükbe nézel:

Őket ott fenn és téged itt lenn

Ugyanaz vezet biztos kézzel.

 

 

Miért?

 

Kenyérnek jöttél az éhező világba,

Világosságnak sötét éjszakába.

Fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,

Vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak.

Jöttél útnak, igazságnak, életnek…

S kicsiny gyermekként jászolba fektettek.

 

Jézus! Jézus!

 

Miért sínylődnénk hát éhezve, szegényen?

Miért tévelyegnénk világtalan éjben

Tanácstalanul és halálra váltan,

És úttalan a hazug világban,

Amikor Benned mindent megnyerhetünk?!

Ha jászolod elé odatérdelünk…

 

Jézus! Jézus!

 

MOST IS A ’’TELJES DÉL’’ FELÉ!

                                            

Hajnalom, Jézus, Utam, Énekem!

áldalak, hogy felragyogtál nekem,

új élet ezertitkú reggele!

Indulhattam a ’’teljes dél’’ fele

sugaras, boldog hajnali úton!

Lehet az is rögös, nehéz, tudom.

Lehet az is fárasztó, meredek.

Fedhetik fénylő egét fellegek.

De a felhők mögött is ott a nap,

és újra áttörnek a sugarak.

Nappal is gyötörhetnek szenvedések.

Jaj, a botlások! Jaj, az elesések!

Ha rám nem ragyog bocsánatod fénye,

botladozó lábam célt sosem érne.

Elborítaná az ítélet árnya,

és az éjszaka sötétsége várna.

 

De fényed elűzi az árnyakat,

s új szolgálathoz új erő fakad,

hiszen Te győztél éjszakám felett!

Megyek a ’’teljes dél’’ felé veled.