Tűz Tamás

 

 

 

 

Kereszthalál

 

Még néhány szó: - Szomjúhozom…

És: - Atyám, bocsásd meg bűnük!

S ki gyötrődik jobboldalon,

Ahhoz így szól: - Ne félj, együtt

Leszel velem! Anyjához így:

- Íme, fiad! Jánosnak ezt:

- Íme, anyád! S hogy haldoklik,

Fölsóhajt: - Beteljesedett!

 

Világot teremtő szavak.

Megszületett az új világ.

A kárpit is kettéhasad,

A nap a végtelenbe hág.