Ürögdi Ferenc

 

 

Csak szólj!

 

Csak soha ne halkan,

Hanem mindig acélos csendüléssel,

Csak soha ne tétovázva,

De mindig megfontolva.

Csak soha ne kíméletesen,

És mégis mindig

Megértő gyöngédséggel,

Az angyalok zenéjének finomságával

Mondd ki azt, ami

A szívedet betölti,

S a visszhang bármi is lesz:

Nyugodj meg, mindent elkövettél,

Hogy hasson az Ige.

S ne búsulj mit se te,

Mert azt tetted, amit

Örök Urad tanít.

Csak szólj!

Süket füleknek is!

Tuskó lelkeknek is!

Jégcsap agyaknak is!

Csak szólj.!

 

S a többiről

Az ÚR gondoskodik.

 

 

MINDEN ADVENT

 

Minden advent kegyelem:

vétkem jóvátehetem.

 

Minden advent vigalom:

Isten Úr a viharon!

 

Minden advent érkezés:

Átölel egy drága kéz!

 

Minden advent alkalom:

győzhetsz saját magadon!

 

Minden advent ítélet:

így kellene - s így élek!

 

Minden advent remegés:

Isten felé epedés!

 

Minden advent ima is:

Uram, fogadj be ma is!

 

Minden advent Szeretet:

Betlehembe vezetett,

 

Köszönd meg  hát a csodát:

a világ karácsonyát!