Tartalom:

Levél az ifjú olvasóhoz

Bűn-e a játék a szerelemmel, vagy ahogyan régebben nevezték, e flört?

Beleszeretni valakibe - vagy amikor a szerelem kopogtat...

Az irodalom

A viselkedésről

A pénz

Kísértések

Mennyit engedhetek meg magamnak?

Tisztátalan életmód

Házasságtörés

Szüleid

Add nekem - ma...

A dohány és az alkohol

Gyógyszerek

A táncterem

Házasságod

 

 

 

Levél az ifjú olvasóhoz:

 

 

 

 

 Kedves fiatal barátom!

 

Már évekkel ezelőtt a szívemre helyezte az ÚR azt, hogy az ifjúság

számára írjak, én azonban nem engedelmeskedtem, utamon tovább

mentem ismételgetve kifogásaimat, hogy én nem vagyok író. Amikor

azonban az ÚR egyetlen kisfiunkat magához vette a menybe, akkor

kezdtem súlyos tehernek érezni a mások gyermekeiért való

felelősséget, mindazokért, akik még itt a földön a bűn súlyos

szolgálatában élnek. Ekkor elhatároztam, hogy elvégzem ezt a munkát.

Az első kiadás elfogyott két és fél hónap alatt. Nyolc év alatt sok

ezer példány kelt el és továbbözönlenek hozzám a megrendelések.

 

Számos ifjú és leány írt nekünk a könyv olvasása után a világ minden

tájáról. Sokan köszönetüket fejezték ki: „Köszönöm az Úrnak, hogy

ezeket a figyelmeztetéseket idejében olvashattam. Senki sem

figyelmeztetett ezekre a veszedelmekre, amelyek ebben a romlott

világban a fiatalokra leselkednek. Mi lett volna belőlem, ha az ÚR

Jézus  nem figyelmeztetett volna előre.”

Mások csalódásaikról írtak: „Miért nem figyelmeztetett engem valaki?

Hittem a barátomnak, aki azt mondta, hogy a fiatalok mind így élnek

együtt… nincs abban semmi rossz. S amikor észhez tértem, már

másállapotban voltam! Micsoda idegsokkot kaptam! Micsoda baj és

szégyen! Csak két kiutam volt: vagy öngyilkossá lenni, vagy

gyermekem gyilkosává válni. A második megoldást választottam,

megszabadultam gyermekemtől, s most gyilkos vagyok. „Asszonyom, én

nem tudok többé aludni, félek, hogy a beleőrülök. Gyilkos vagyok,

gonosztevő! Kezemet kisgyermek vér mocskolja be.”

 

Óh, fiatal barátaim, ha ti ma végigolvashatnátok ezeket a leveleket,

telve kétségbeeséssel, csalódással, szégyennel és könnyekkel, soha

többé nem játszanátok a bűnnel, s azt sem mondanátok,

hogy: „Madame de Ferriéres túl szigorú.” Inkább hálát adnátok

Istennek, hogy akadnak szolgái, akik az ifjúságnak egy biztos utat

mutatnak, azért, hogy őket ezektől a szenvedésektől, az elrontott

élettől megkíméljék.

 

Nehéz a ti gonosz elleni harcotok a világban, de gondoljátok meg, hogy

az ÚR Jézus nektek ajándékozza erejét. Ő erősebb az ördög

hatalmánál és a bűnnél.

 

1963. június Mme J.C. de Ferriéres

 

 

 

 

Bűn-e a játék a szerelemmel, vagy ahogyan régebben nevezték, e flört?

 

 

 

A flört szó azt jelentette, hogy játszani a szerelemmel, vagy

megjátszani a szerelmest, holott semmiféle komoly szándék nincs. Így

is meg lehet fogalmazni: hamis benyomást kelteni.

 

Egy fiatalember rendszeresen meglátogat egy leányt házasodás

szándéka nélkül, aztán meghívja házon kívüli programokra és

megengedi magának, hogy magához vonja s megölelje. Ha a lány

ellenáll, elhagyja. Ha valaki aztán megjegyzést tesz reá, vagy

figyelmezteti, hogy csalódást okozott a leánynak, szégyentelenül azt

mondja, hogy "ez nem ez én hibám, én sohasem kívántam az ő

vonzását."

 

Némely fiatal leány pedig így viselkedik: észreveszi, hogy egy ifjú

fölfigyelt reá, s ha nincs is semmi házassági szándéka vele, elmegy az

ifjúval autózni s elhiteti vele, hogy boldoggá teszi az együttlét. Azt

is  engedi, hogy a fiú átölelje. Ha aztán agyszer a fiú szerelemről

keze  beszélni, kétszínűsködve adja a meglepett: „ó én ezt hittem, hogy

mi  csak jó barátok leszünk; drágám, mi sohasem lennénk jó

házastársak.” csak jó barátok leszünk; drágám, mi sohasem lennénk jó

házastársak.”

Kedves barátaim, akik e sorokat olvassatok, vajon nem fogjátok-e ti is

egy napon egy összetört szív, vagy nagy csalódás büntetését venni?  Sok

ember kutatja, hogy miért olyan boldogtalan s miért gyötri őt  annyit a

házastársa minden lelkiismeret furdalás nélkül. Ezek az

emberek nem ismerik a Biblia szavait:"...ki mint vet úgy arat". Ez a

helyes közmondás! /Gal.6:7./

 

Ha boldog akarsz lenni házasságodban, ügyelj ifjúkori viselkedéseire,

hogy ne hívd ki magad ellen ez ítéletet!

 

A boldog házasság és harmónia nem sült kacsaként hull alá az égből,

nem! Hanem mindenki maga építi a sorsát.

 

Természetesen vannak kivételek, de általában az eltékozolt ifjúságot

szerencsétlen házasság követi. A Biblia királyi parancsa ez: "Szeresd

felebarátodat, mint magadat." Szeretnéd, ha a te szíveddel mások

labdáznának addig, amíg nekik tetszik, hogy aztán elhagyjanak és

szerencsétlenné tegyenek? Szeretnéd, ha olyan virág lennél, amelyet

az arra járók leszednek? Megszagolják, leszedik, s aztán eldobják és

eltapossák. Tudod, hogy érzékenyebb embereknél ez egész életre

szóló mély sebet üthet? Tudod, hogy éppen ilyen okból lesznek sokan

öngyilkosokká? Amilyen ártatlannak látszik a flört kezdete, annyira

keserűek a gyümölcsei.

 

Van még egy veszedelme a sok udvarolgatásnak: ha egyszer ezzel,

másszor azzal jársz, megszokod ezt, s akkor hogyan tudsz majd hű

lenni házastársadhoz? Megszokod, hogy ne tartsd meg szavadat, s

megszokod, hogy más emberek fájdalma előtt megkeményítsd

szívedet, s magad az ördög zsákmányává leszel.

 

Házastársad a szenvedések útján fog járni, mialatt gyermekeid

boldogtalan, hideg otthonban, mint száraz falevelek élnek. Sok ilyen

gyermek jut különböző intézményekbe, némelyek: fegyházba, mások a

halálnál rosszabb állapotba.

 

És az a sok válás, melynek többsége az udvarolgatásban eltöltött

ifjúság gyümölcse! Legyen inkább kevesebb élményed, szórakozásod

és kevesebb sikered a barátaid között, hogy Isten előtt becsületesen

járhass. Jutalmul megkapod, amire szíved vágyik...

 

 

 

 

Beleszeretni valakibe - vagy amikor a szerelem kopogtat...

 

 

 

 

Erről a témáról egy kis figyelmeztetést szeretnék írni. Vannak

fiatalemberek, akiknek állhatatlan, hangulatszívük van. Ha valaki

kedves hozzád, ne vonj le abból olyan következtetést, hogy szerelmes

beléd, s ne engedd szabadon képzeletedet. Vannak olyan bájos

emberek, akikbe nehéz nem beleszeretni, De Isten segít neked azt

legyőzni, mert a Gal.5:22-ben írva van, hogy a Szentlélek gyümölcse az

önmegtartóztatás. Ez jelenti s kívánságokban és szenvedélyekben való

mértékletességet. Ha képes vagy uralkodni magadon, megkíméled

magad sok könnytől, csalódástól és megaláztatástól.

 

Közismert, hogy egy fiatal, tapasztalatlan ember könnyen lesz

szerelmes. Azután hónapokon, sőt éveken keresztül így imádkozik: Óh,

Uram, én oly nagyon szeretem őt! Add, hogy ő is szeressen engem! Mi

messzebbre nem látunk. Nem értjük, hogy az, akit olyan nagyon

óhajtunk, sohasem tudna boldoggá tenni. De Isten ismer valakit, aki

jobban illik hozzánk s akivel sokkal nagyobb egyetértésben élhetnénk.

Ezen a területen mi sokszor akarunk valakit erőszakkal kisajátítani

Isten kezéből a magunk számára, de Neki éppen a mi jólétünk

érdekében el kell utasítani a kérésünket még ekkor is, ha atyai

szívének fáj a mi csalódásunk.

 

Engedjük át Istennek, hogy helyünket az életben elkészítse és

számunkra Ő válasszon, sok tehertől szabadulunk így meg. Sokszor  nem

akarunk várni, s ilyenkor az Úrnak közbe kell lépnie, hogy

engedetlen állapotunkból kiszabadítson. Tartsd féken érzelmeidet

mindaddig, amíg nem nyersz bizonyságot arról, hogy mi Isten akarata

irányodban.

 

Egy csalódás egy életen ét, okozója lehet kisebbségi komplexumoknak  és

keserűségeknek, ami akadályozhatja a boldog házasság létrejöttét. és

keserűségeknek, ami akadályozhatja a boldog házasság létrejöttét.

Hívd segítségül az Urat, hogy az Ő Lelke vezessen, ezt sohasem fogod

megbánni!

 

 

 

 

 

Az irodalom

 

 

 

 

Már beszeltünk a flörtről és annak veszedelmeiről. Most gyökerénél

fogjuk meg a kérdést. A modern irodalom a "flört" szülőanyja. Némely

újság, képeslap, regény telve van szerelmeskedéssel és

tisztátalansággal. Természetes hangon írnak fiata1 leány házasemberbe

való szerelméről, vagy arról, hogy a fiatalember férjes asszonyba, vagy

nős ember kollegája feleségébe beleszeret.

 

Úgy tűnik, hogy ez az ízlés úrrá lett az emberiség többségének

gondolkozásában. Sokan soha­sem vásárolnának lapokat, ha nem

láthatnának ezekben brutalitást és érzékiséget. Ezért nem csoda, hogy

a gyermekbíróság tömve van. Minden országban szűkké váltak a

javítóintézetek. Az ilyen fiatalok már beszennyezték testüket, lelküket

a  rossz és tisztátalan irodalommal még iskoláskorukban.

 

Az ilyen irodalom szerzői minden erejüket abba fektetik, hogy az

olvasónak bemutassák azoknak az embereknek tekintetét, arcvonásait,

érzéseit és szenvedélyeit, akik a bűnnek eladták magukat, Sőt,

hősöknek mutatják ezeket a bűnözőket, s az ifjúság ezt olvasva

szívére, arcára veszi ezeknek bélyegét, s még a testét is megmérgezik

a szennyes gondolatok és kívánságok.

 

Fiatalember! Ifjú leány! Akarsz-e úgy élni, hogy érdemes legyen élni?

Akkor vigyázz, hogy mit olvasol!

 

Ezrek vannak úgynevezett keresztyének, akik állítják, hogy már 20-30

éve megtértek, s még sincs életüknek semmiféle értéke az emberek

előtt. Miért? Mert sohasem tettek egy lépést sem előre Isten

kegyelmében. Találhatsz azonban náluk tömegesen újságokat,

regényfüzeteket, de semmilyen lelki olvasmányt, amelyek segíthették

volna a lelki fejlődésben. Azt is észre fogod venni, hogy ezek az

emberek nem szeretnek Bibliát olvasni.

 

Engedj meg egy jó tanácsot: Dobd félre értéktelen olvasmányaidat és

töltsd meg könyvtáradat lelki fejlődésedre hasznos könyvekkel. Legyen

a Biblia a te vezetőd és legjobb barátod. Olvasd reggel és este, sőt az

ebédszünetben is /ha csak egyetlen verset is/, olvasd a vonaton és

autóbuszon, miközben az iskolába vagy munkába mégy!

 

Egy fiatal lelkész a Nimes-i vonaton figyelt fel egy bájos kisleányra,

aki  Bibliát olvasott. Érdeklődve beszélgetni kezdett vele. Ma boldog

házasok. -A nyilvános Biblia olvasás olyan, mint az idegenben a zászló.

Lehet alapja egy beszélgetésnek, mely áldott házassághoz vezethet,

vagy maradandó barátságot ad.

 

Végezetül idézem a Filippi levél 4:8 versét: "Amik csak igazak, amik

csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik

csak kedvesek, amik csak jó hírűek,- ha van valami erény és dicséret,

ezekről gondolkodjatok."

 

Hogy lehetnének ilyen gondolataid, ha éppen egy gyilkosságról vagy

botrányról olvastál? Nem, ez lehetetlen! Akik ilyenekben még

gyönyörködnek, azok még nem ismerik a Biblia ízlését és a

megszentelődés értékét; vagy letértek erről az útról és a világ

szerelmébe estek, mint Démás.

 

"Démás elhagyott engem és a világ szerelmébe esett", írja szomorúan

Pál /II .Tim.4 :10/. Ha erős és igaz szeretnél lenni és otthont

alapítani,  melyben a boldogság lakik, s mely léten Isten dicsőségét

szolgálja,  akkor hallgass a Biblia nagyszerű tanácsára és kövesd azt:

tiszta  dolgokról gondolkozzál, és ilyeneket olvassál.

 

 

 

 

A viselkedésről

 

 

 

 

Szeretném kérni a fiúkat és a lányokat, hogy vigyázzanak

viselkedésükre. Ne menjenek az utcán egymást átölelve, hanem

egyszerűen csak egymás mellett. He jegyesek, járhatnak karonfogva.

Fontos a viselkedés, mert akik látnak, külsőségekből ítélnek. Egy

becsületesen gondolkozó fiatalember mindig ad arra, hogy senki se

gondolhasson rosszat arról a leányról, akit ő kísér. Fiúk is leányok

kerüljék ez egymással való nagy bizalmaskodást. Azt talán nem is kell

említenem, hogy a lány sem nyilvánosan, sem titokban, sem tréfából  nem

ülhet a fiú ölébe.

 

Nincs szebb ezen a világon, mint a szeretetreméltó, vidám fiatalok

társasága. Ezzel ellentétben: nincs visszataszítóbb, mint azok a

fiatalok, akik tartalmatlan, üres bolondságokat beszélnek. Némely

ember annyira üresfejű és beszéde oly ízléstelen, hogy mindenki

megkönnyebbül, ha távozik. Szeretnél azok közé tartozni, akik

környezetükre nemesen és felemelően hatnak, mivel Uruk szívekben

jelen van? Az ilyen emberek megjelenése, akár vidám, akár komoly

összejöveteleken mindig öröm, mindenki keresni fogja barátságukat,-

azokat pedig, akiknek magatartása nem lelki, lassan magukra hagyják.

Kerüld a hangos beszédet és ez ízléstelen, durva nevetést...

 

Nincs kellemesebb, mint egy jól ápolt fiatalember. Azért tartsd tisztán

testedet-lelkedet. A kölni nem szabadít meg az izzadságszagtó1, csak

a víz és a szappan segít. Amíg fiatal vagy, szokd meg, hogy testedet

tisztán tartsd, ez is segíteni fog a házas boldogság megőrzésében.

Mennyi házasság tört össze ennek az elhanyagolása miatt, mivel az

egyik házastársnak szégyenkeznie kellett a másik miatt. Az Úr ügyének

is rossz szolgálatot teszel, ha ápolatlan vagy.

 

Egyszerű ruhákban lehet leginkább kellemes hatást kelteni, ha

rendesen meg vagy mosdva, fésülve, körmöd és fogad tiszta. A

legfontosabb, hogy természetesen viselkedj.

 

Gondold meg, hogy tested a Szentlélek temploma! Ha ruhát veszel, azt

nézd meg, hogy méltó-e az a darab egy olyan emberhez, aki Isten

megváltott gyermekének a magas méltóságát viseli... Ne tarts

túlságosan a divattal, de ne is maradj túlzottan el tőle: mindkettő

nevetséges. Hogy ruháid mindig rendesek legyenek: legyen kéznél a

vasaló, tű, cérna.

 

Ez a világ a sötétség helye. Naponta száz meg száz házasság törik

össze. Úgy tűnik, hogy a  szexuális erkölcs napról-napra süllyed.

E század betegsége s tisztátalanság. E betegség fő okozói: az öltözködés módja és az

irodalom. A strandfürdők mesterművei az ördögnek, az ifjúság itt

veszíti  el szégyenérzetét és emberi méltóságát, amikor férfiakat és

nőket  félmeztelenül heverni lát.

 

Talán furcsának találod gondolkozásomat, de ha utánagondolsz, igazat

fogsz adni nekem. Ha szereted és olvasod a Bibliát, meg fogod érteni,

hogy mit akar mondani az ige, amikor óv a világ szerint való járástól,

valamint amikor azt mondja: "Aki megrontja az Isten templomát,

megrontja azt az Isten mivel Isten temploma szent, ezek vagytok ti."

Meglátod, érdemes az egyenes úton járni még akkor is, ha

lemosolyognak. A földön rövid ideig élünk, de jutalmunkat az

örökkévalóságban vesszük. "Azt fogom becsülni, aki engem

becsült". /l.Sám.2:30./ Az Úr hű az Ő szavához, próbáld félni az Urat s

meg fogod látni, hogy Ő ígéreteihez hű marad.

 

Ápolt test, egészséges lélek, állhatatos jellem, a gyémántnál tisztább

szív, mely telve van isteni önzetlenséggel, ezek azok az ékszerek,

amelyek téged értékessé tesznek, s nem azok, amelyeket ékszer- és

illatszer boltokban vásárolhatsz. Csak személyiséged tehet téged

kellemessé, nem pedig láncok, gyűrűk s más ékszerek.

 

 

 

 

A pénz

 

 

 

 

Már az ifjúkorban is nagy szerepe van a pénznek. Áldás is lehet, de

átok is az életben. Tanulj meg helyesen élni vele. Tanuld meg, hogy

bibliai parancs a jövedelem tizedét az Úrnak szentelni. Ha van

lakásod  és eledeled, ne feledkezz meg sem szüleidről, sem a

rászorulókról. Ha  igazán Isten gyermeke vagy, nagyobb örömöt fogsz

lelni abban, hogy  Isten ügyére adakozzál, mint hogy felesleges holmit

vásárolgass. Lehet  pl. bibliakiadásra adakozni /ha arra gondolok, hogy

nekem már mi

mindent adott az Ige olvasása, boldogan adok terjesztésre!/.

Oszthatsz a környezetedben lelki olvasmányokat, sok lélek vár

segítségre, hogy megismerhesse az üdvösség útját. Amint kezded

pénzedet Isten országára áldozni, jönnek az ÚR áldásai...

 

Soha, de soha nem szabad eladósodnod! Soha ne kérj kölcsön se

pénzt, se ruhát. Ez egy szánalmas tulajdonság és gyakran nincs is rá

szükség.

 

Szoktasd rá magad, hogy addig ne vásárolj, amíg nincs meg a rávaló

pénzed. Sohasem olyan égetőek a szükségleteid, mint gondolnád, még  ha

valamilyen iskolába kell is járnod, vagy beteg vagy, akkor is

 imádkozzál és Isten mindennel el fog látni téged; de ne alacsonyítsd le

magad azzal, hogy a könnyebb megoldást válaszd ami valójában

nehezebb.

 

Lelkiismeretesen bánj pénzeddel. Egyszer mindenről számot fogunk

Istennek adni, a pénzről is. Milyen nagy dicsőség lesz ott, ha jól

gazdálkodtál.

 

Hogy bátorítsalak titeket, el szeretném mondani, hogy milyen kicsiség

Istennek az, hogy a maga számára embereket megnyerjen.

 

Az én férjem orvos volt s nagyon szép sikerei voltak, nagy

megbecsülésben volt része előkelő származása és sportszereplései

miatt is. Mégis üres volt az élete, tartalmatlan. Ezeknek a dolgoknak

a  hiábavalósága annyira gyötörte, hogy öngyilkosságra is gondolt.

Ekkor  30 éves korában vette először kezébe az Igét, amit édesanyjától

kapott négy évvel azelőtt. Szomjasan olvasta. Néhány hónap múlva

irodájában térdelve, szívét átadta Jézusnak, aki őérette a világra

 jött,  érette szenvedett és vérét a bűnökért kiontotta. Miközben

naponként  olvasta az Igét, nagy lépéseket tett: Isten igazságai,

egyik a másik  után, belegyökereztek lelkébe. Egy nap fölfedezte, hogy

a jövedelme  tizedét Istennek kell adni, azonnal engedelmeskedett. 15

hónap után  megötszöröződött a jövedelme. Nagy hálával határozta el,

hogy ezután  két tizedet fog az Úrnak adni. De eljött a nap, amikor

rájött arra, hogy  még többet kell adnia: Isten szolgálatába állt.

Mikor megismerkedtünk,  ő már evangelizátor volt, én magam ekkor már öt

éve szolgáltam az  ifjúsági evangelizációt. Néhány hónap után

megbizonyosodtunk: Isten  egymásnak szánt minket. Most már sokéves

házasok és nagyon boldogok vagyunk!

 

Esküvőnk után fölkértek bennünket, hogy szolgáljunk egy kis

gyülekezetben. Ez olyan szegény volt, hogy gyakran nem tudtuk, mit

fogunk másnap enni, de Isten sohasem feledkezett meg rólunk s

mindennap odaadta, amire szükségünk volt.

A csodálatos ima meghallgatások már meg sem számlálhatók.

Mindig váratlan oldalról érkezett a segítség és mindig a kívánt pillanatban.

Még a kicsi összegekből is mindig félretett a férjem két tizedet.

Az egyiket Isten országa ügyére, a másikat bibliaterjesztésre.

Sok lélek így jutott áldáshoz és megmentéshez.

 

Mennyei Atyánk nemcsak enni adott nekünk, hanem minden más

szükségünkről is gondoskodott, férjem nagy autóját is Isten

szolgálatába állította. Ez az autó azonban kezdett kiöregedni, látszott

már, hogy hamarosan újra lesz szükség. Ezt is kértük Istentől, s hogy

felelt nekünk?

 

Karácsony volt, barátokhoz voltunk meghívva ebédre. Ebéd után M. de

Voss megkérdezte férjemet: "János, azt hiszem, neked kell majd egy

autó?" „Pontosan! éppen ezért imádkoztunk, s Isten idejében

megoldást fog adni!"

 

"Holnap utazz Johannesburgba, s válaszd ki a legjobbat, mert Isten

tudomásunkra hozta, hogy feleségemmel együtt adjunk nektek egy

autót."

 

Férjem annyira meg volt hatva, hogy egy ideig nem tudott szóhoz jutni.

Valaki adományozott nekünk egy hűtőszekrényt, ami a mi

éghajlatunkon oly fontos! „Kérjetek és adatik nektek.”

 

Azért mesélem ezeket nektek, hogy lássátok, Isten milyen bőkezűen

ajándékozza meg az imádkozókat. Gyönyörűséges a legcsodálatosabb

Mester szolgálatába állni, drága a Biblia az örökkévalóság ígéreteivel!

Nemcsak nekünk okozott örömet az autó, hanem sok öreg és beteg

embert vihettünk el a templomba és sok megtéretlen ember lett így

megtalálva, megerősítve, megmentve és megáldva.

 

 

 

 

Kísértések

 

 

 

Ez a téma hasonlít egy kissé a ruházkodással kapcsolatosakhoz. Mégis

vannak dolgok még, amiket említeni szeretnék, amikor jövőtökért

imádkozom.

 

Kirándulás kettesben autón!

 

Ilyen veszedelem oly sok van manapság, hogy egészen aggódva

gondolok a fiatalságra... Gyakori eset, hogy fiatalemberek autón

elhagyott helyekre visznek leányokat. Aztán késő este térnek csak

haza. Barátaim, óvlak titeket, soha ne kövessétek el ezt a

vigyázatlanságot; ez egy szégyenteljes szokás, ami rengeteg

szerencsétlen, elhagyott vagy magzatelhajtás által megsemmisített

gyermekeket, megzavart életutakat, ahol szükségessé vált feleségül

venni olyan leányt, akinek gondolkozása és nevelése teljesen idegen.

Egy lelkiismeretes, tiszta szándékú fiatalember hogyan nézhetne a

leány szüleinek szemébe ilyen kirándulás után? Ha komoly a

fiatalember szándéka, akkor tud szerényebb is lenni, és a leány szülei

meg fogjak engedni, hogy házukhoz járjon. Így egymást jobban

megismerhetik és egymás környezetébe is jobban beleszoknak. Ennek  nagy

jelentősége van egy későbbi házasság szempontjából. Bizonyára  nem

anyósodékkal házasodsz össze; mégis a köztetek hiányzó jó

légkör és harmónia zavart okozhat házastársad és közötted. A

szerelem szép dolog, de nem elég a jó házassághoz, sokkal inkább

fontos az igazi közösség a házastársak és mindkét család között.

 

Az olyan fiatalember, akinek nem tisztességesek a szándékai, igyekszik

otthonról elcsalni a leányt, el a szülőktől, mert így hamarabb célhoz

érhet. Természetesen, nincsen abban semmi rossz, ha egy leány beszáll egy

fiatalember autójába, de az időponttól és a helytől függ, hogy nem

válik-e azzá.

 

A jegyesek rendszerint szüleik házában találkoznak, az biztonságot

jelent. A szülők szívesen magukra hagyják őket hadd beszélgessenek,

hadd tervezgessenek. De az este ne húzódjon az éjszakába!

 

Késői hazamenetel; nagyon veszélyes. Sokan vétkeztek komoly

fiatalemberek amiatt, hogy késő este egymást átkarolva járkáltak. A

Biblia azt mondja: "Vigyázzatok és imádkozzatok! De mit használ az

imádság a tisztaságért, ha utána az igazi világról elfeledkezve, fél

éjszaka ölelkezve a kívánságok úrrá válnak. Ebből aztán sokszor egész

életre szóló gyötrelmes bánat lesz. Sok olvasóm most azt gondolja,

hogy a közvélemény máshogy vélekedik. Ezt én is jól tudom, de ha ti

láttátok volna azt a rengeteg jóvátehetetlen bajt, amit én láttam

utamon, jobban szívetekre vennétek mindezt.

 

Gondolsz te e lelkedre és a másokéra is?

 

 

 

 

Mennyit engedhetek meg magamnak?

 

 

 

 

E téma írása előtt Istenhez imádkoztam segítségért s a Szentlélek

következő tanítást adta számodra, fiatalember:

 

Néhány év múlva te is feleségül fogsz venni egy fiatal leányt, aki

szemedben a legbájosabb, legtökéletesebb teremtmény lesz, s

otthonod királynőjévé akarod őt tenni. Ebből a boldog kapcsolatból

kisfiúk és kisleányok fognak a ti nagy örömötökre születni. Büszke

leszel, hogy apjuk lehetsz és szorgalmasan fogsz dolgozni, hogy nekik

ne legyen hiányuk ruházatban, élelemben, lakásban. Este kis lábak

fognak eléd ugrani mikor hazatérsz. Talán göndör, szőke kisleány fogja

kiabálni: "Apa jön!" Kis karjával átöleli majd nyakadat, te öledbe

veszed őt, s elfelejted napi gondjaidat.

 

Előtted fog felnőni s te őrködsz felette, hogy jövőjét a legjobban

előkészítsd. Évről évre több és több örömöd lesz benne, s büszke

leszel, amikor szép fiatal leánnyá serdül. S akkor majd feleségeddel

együtt észreveszed, hogy egy fiatalember - aki egyre gyakoribb vendég

nálatok- a ti kincseteken felejti a szemét. Ti mindig mindent

megtettetek érte, s most ő a ti otthonotok koronája, dísze, - oly

szép,  oly tiszta.

 

Mond, mit szeretnél, hogyan kezelje őt majd az a fiatalember? Hol

lenne a határ a "szabad" és a "nem szabad" között?

Ugye haragudnál, ha a fiatalember vele csak szórakozni,

testét megbecsteleníteni, őt levegőként kezelni,

s homlokáról a tisztaság ékességét elrabolni akarná?

Gondold meg, hogy leányismerősöd éppen úgy szülei kincse,

mint ahogy e te kisleányod  egy napon a te kincsed lesz.

 

És neked, fiatal leány, ugyanezt a tanácsot szeretném adni. Egy napon

te is anyja leszel egy szép fiatalembernek. Biztosan nem szeretnéd, ha

őt a leányok elcsábítanák azért, hogy kölcsönösen beszennyezzék

egymást, hogy aztán összetört szívvel magára hagyják.

 

 

 

 

Tisztátalan életmód

 

 

 

 

Manapság sajnos sok az olyan ifjú és leány, aki a testének

tisztaságára, a becsületre és jó lelkiismeretre semmit sem ad. Emlékezz

ez ige szavára: "A jó lelkiismeret drágább, mint a nagy gazdagság és

értékesebb, mint az ezüst és az arany.” /Péld. 22:1./

 

Fiatalember, ha megismersz egy olyan leányt, akinek nem

egyértelműen tiszta a viselkedése / ezt főleg az öltözködéséről,

beszédről, tekintetről lehet felismerni/, maradj el tőle, ne játssz a

tűzzel! Ismét egy ige a Példabeszédekből /6:27-28./: "Vehet-e valaki

tüzet a keblébe, hogy ruhái meg nem égnek?" Vagy: „Járhat-e valaki

eleven szénen, hogy lábai meg ne égnének?"

 

Gondolj Jézusra, aki szeretetből szenvedett és halt meg érted! És

gondolj szüleidre! Ne keress viszontlátást, ne fogadj el meghívást

ilyen  személytől!

 

Ha egy fiatalember egy leány társaságban kísértésbe jut: térjen

észhez, mert egy becsületes szívű leány csak szent érzéseket fog

benne táplálni, tiszta légkört fog teremteni.

 

Téged is, fiatal leány, óvni szeretnélek olyan ifjaktól, akik téged

bűnbe  rántanak s homlokodról a tisztaság ékességet elrabolják, ezt

mondva: „szeretlek" Az igazi szerelem Istentől jön: Isten szent, Isten

világosság, Isten gyűlöli a tisztátalanságot. Az igazi szerelmes meg

akar téged óvni a szenvedésektől és a szégyentől. Aki megpróbál

téged rontani, az nem törődik veled, hogyan szerethetne téged? Az ő

szemében a semminél is kevesebb vagy. Egy olyan fiatalember, aki így

rombolja el leányok becsületét, sohasem fogja feleségül venni

áldozatát.

 

Az I.Kor.13-ban ez van írva: "A szeretet nem cselekszik éktelenül". A

szeretet nem tesz olyat, amitől pirulni kell. Az olyan fiatalember, aki

olyat mond, ami miatt szüleid előtt pirulnod kell, bizonyos, hogy nem

szeret téged igazán, ő csak önző, ragadozó. A szerelem szép, a szerelem tiszta!

 

Tartsd meg testedet tisztán és kerüld az ilyene­ket, mint a pestist!

Régi igazság:...a Teremtő minden leány szívébe adott szégyenérzetet

és előérzetet, amelyek megéreztetik vele előre a rosszat. Ha

megismersz egy férfiút, aki ugyan semmi visszatetszőt nem tesz vagy

mond, akit mindenki csodál; s szívedben mégis ellenérzés támad, tudd

meg, hogy a Szentlélek figyelmeztet téged, hogy óvakodj tőle. Ha ezt

fölismered, légy észnél, még akkor is, ha mindenki az ellenkezőjét

tanácsolja. Később hálás leszel érte.

 

 

 

 

Házasságtörés

 

 

 

 

Olyan időben élünk, amikor sok házasember egyáltalán nem érez

lelkiismeret furdalást amiatt, hogy fiatalembereket vagy leányokat

elcsábít. Ez a viszony, ami talán ártatlanul kezdődik, gyakran

szégyennel, kétségbeeséssel és gyűlölettel végződik, vagy esetleg

öngyilkossággal, ami után a kárhozat következik. Néha börtönbe vezet

ez az élet. Ha gondolna az ilyen ember a következményekre idejében,

távol tartaná magát tőle.

 

Legnagyobb ellenségünk, az ördög, sokszor ellenállhatatlannak mutat

minket házasembereket, szívünket egy leküzdhetetlen erő húzza

feléjük. De Jézus hatalmasabb, mint az ördög. A kimenetel tőled függ

hogy a kísértésnek ellenállsz-e, vagy elbuksz. Elveszíted-e a

becsületedet, lelkedet egy teljesen értéktelen tapasztalatért, vagy

legyőzöd ellenfeledet. Egy bizonyos: Akik komolyon akarnak győzni,

azok nem esnek el.

 

Ezen a megtapasztaláson én is átestem. Esküvőm előtt évekkel

megismertem egy embert, akihez azonnal valami ellenállhatatlan erő

vonzott. Az volt a vágyam, hogy mindig a közelében lehessek.

Lelkiismeretem óriási megrázkódtatáson ment keresztül. Ez az ember  nős

volt. Akkor minden erőmet belevetettem, hogy érzelmeimtől

 megszabaduljak, mégis azok egyre jobban hatalmukba kerítettek...

Ekkor imádkozni kezdtem, de úgy látszott, hogy segélykiáltásom

nem talált meghallgatásra... Foglalkozásom úgy hozta,  hogy naponta a közelében

kellett lennem, s ő ugyanúgy szenvedett,  mint én. Az ördög két oldalról támadott.

De ő is hivő volt és hűséges Urához: soha egy szót sem szólt,

hogy érzelmeit elárulja, még a kezemet sem érintette, de én tudtam, hogy ugyanúgy harcol, mint én.

Éjszakánként sokszor órák hosszat imádkoztam szobámban... Ez

a "haláltusa" hat napon és hat éjjelen át tartott. A hatodik nap

vasárnap volt. Az Úrvacsora alatt térden állva kértem az Urat! Ha ma

sem adsz győzelmet, akkor engedj meghalni. Nem akarok tovább élni,  ha

nem élhetek a te dicsőségedre. Nincs tovább értelme az életemnek,  ha

nem lehet tiszta és szent." Amíg így imádkoztam, olyan erős lett  bennem

a harc, hogy testemet elborította a veríték és arcomat a

könny. De Isten hűséges. Ő mondta: "Nem egyéb, csak emberi kísértés

esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni,

mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is

megadja majd, hogy elszenvedhessétek." /I.Kor.l0:13./

 

E percben felelt Isten megszabadított. Láttam magamból, mintegy sötét

felhőt elszállni. Jézus vére megtisztított és a Szentlélek nagy erőt

adott. Teljesen érthetetlenné vált előttem, hogy ugyanaz az ember

vagyok, aki az előbb oly bajban volt. Azóta is sokszor látom ezt a hívő

férfit. Fogalmam sincs mi vonzott annyira hozzá. Az isteni szabadítás

tökéletes.

 

Isten szava ez: Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek! Ez az

Ige  rád is érvényes, de azonna1 ellene kell állnod. Nem játszhatsz a

kísértéssel, hogy aztán akkor legyen ébredésed, amikor már elveszett  a

becsületed. Ha előfordulna, veled, hogy nős ember közelében

gyorsabban dobogna a szíved, akkor azt azonnal vidd Isten elé, hogy

győzhess, míg nem késő.

 

Talán valamelyik olvasóm így gondolkodik: "Nekem már késő, én már a

kerekek alatt vagyok."

 

Segíteni szeretnék neked is, akit már lehengerelt a sátán. Ézsaiás

l:18- ban ez áll: „Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha

vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” I.János

1:9-ben pedig ez van írva: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy

megbocsátja bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."

Isten irgalmas, és azt akarja, hogy mindenki megtérjen.

 

Vigyázz, mert Pál mondja, hogy: „Ki mint vet úgy arat." /Gal.6:7./

Ha házasságot törsz, akkor tudd meg, hogy előbb vagy utóbb, de

annak gyümölcseit is leszeded; házasságodat valaki össze fogja törni,

amikor legjobban rászorulnál a szeretetre.

 

Végezetül vigasztalni szeretnélek titeket azzal, hogy azok az idősebb

emberek, akiket nagyon, tiszteltek, végig jártak a kísértéseket. Ők is

így lettek használhatókká mások és a Mester számára. Ha ők

győzhettek, te is győzhetsz! Az ő kegyelme elég!

 

 

 

 

Szüleid

 

 

 

 

Két ember van a világon, akik számodra a legfőbbek: ha az egész világ

megvetne is téged, akkor is ők azok, akik mindig szeretni fognak, a

szüleid. Ezért szeresd és becsüld őket. Természetesen másképp látják

az életet, mint te, hiszen ők más korban nevelkedtek. De ha

becsületesek, akkor mégis mindig példaképeid maradnak.

 

Beszélj velük nyíltan nehézségeiéről, érzéseidről, csalódásaidról,

reménységeidről. Ritkán akadnak olyan szülők, akik elzárkóznak

gyermeküktől, mikor az megnyitja szívét előttük. Sőt: örülni fognak és

tanácsot adnak...

 

Mutasd meg nekik szeretetedet azzal is, hogy bevásárlásaikat vagy  más

ügyeiket intézed. Szomorú látvány, mikor gyakran idős anyák

nehéz csomagokat hordanak. Gondold meg: Anyád sem apádnak, sem

gyermekeinek nem rabszolgája. Neki a családban egy lelki pozíciót kell

betöltenie, és édesapáddal együtt ő felelős övéi lelkéért a legfőbb Úr

előtt...

 

A háztartás az édesanya területe, de nem úgy, mint egy rabszolgáé.

Mutasd meg neki, hogy becsülöd konyháját. -Hát nem szívtépő, amikor

gyakran fáradt, beteg anyákat lehet látni, akik egész nap a konyhában

tesznek-vesznek s majd az asztalnál gyermekeik kritikáját hallgatják?!

- Juttass egy csókot neki és egy "köszönömöt” s mondd neki: "Köszönöm

anyám, a te főztödet szeretem a legjobban."

 

 

 

Add nekem - ma...

 

 

 

 

Add ide ma nekem a tiszta, fehér rózsákat,

melyeket egy napon síromra akarsz tenni. Rendezd el a szeretet

liliomait az én legdrágább vázában.  

Add ide nekem őket még ma,

illatuk még megszépíti életemet, s örömöt szereznek nekem.

Add ide őket ma, mikor szívemet gyötri a szeretet hiánya.

És azt a tüskét, amit most belém szúrsz,

azt ültesd, ahová való, a sírra.

Eljön a nap, mikor majd semmit sem fogok rózsádiró1 tudni és tüskéid

sem fognak szívemnek fájdalmat okozni.

 

Sok embert láttam fiúkat, leányokat, akik óriási összegeket költöttek

kirándulásokra, vagy barátaik, jövendőbeliük megajándékozásra, de

szüleiknek soha, se születésnapra, se karácsonyra semmit se vettek.

Szép dolog barátokat megajándékozni, de nem szabad elfelejteni az

anyát és apát... Ne légy udvariatlan velük, ne okozz nekik gyötrődést.

Segíts testvéreidnek, hogy szép legyen családi életetek. Miközben

részt veszel családod boldogításában, megveted alapját későbbi

családod, boldogságának. Olyan esetekben, mikor férj és feleség közt

nem volt meg az összhang, gyakran megállapítható volt, hogy ezek

szüleikkel, testvérikkel nem voltak békében. Talán olyan nehéz ez? Kérj

az Úrtól bölcsességet és türelmet, mert erre szükséged van. Ő adni fog

neked. Egész életedre, egészségedre is fontos, hogy környezeteddel

békességben élj. Az életben az egyik legszebb művészet: Harmóniában

lenni ez emberekkel... Szeress és légy szeretetre méltó! Ha dolgozni

kezdesz, segíts kereseteddel a háztartás, akár vagyonosak szüleid,

akár nem.

Ez fog téged megóvni az önzéstől és megtanulod a pénzt beosztani,

amire később nagy szükséged lehet.

 

 

 

 

A dohány és az alkohol

 

 

 

 

Régi barátok, nehezen választhatók el egymástól. Beszélni akarok

veled róluk. Talán kérdezed: „Mi rossz van abban, ha cigarettázom? Ez

csak nem bűn.” - Még sohasem hallottad, hogy gyakran a cigaretta az

első lépés az alkohol felé? A legtöbb alkoholista először rendszeres

dohányos volt. Az ördög először cigarettával közeledik, utána pedig jól

 jön egy-egy pohár ital. A nikotin utat nyit a szervezetben az erős

 ital  utáni vágynak.

 

Amikor Dél-Afrika különböző területein végeztük evangélizációs

munkánkat, sokszor segítettünk pénzzavarba jutott embereken. Mily

sokszor tapasztaltuk szomorúan: Emberek - akik alig érdemlik meg az

apa és anya nevet - minden fillérüket dohányra költik, miközben

 gyermekeiket tízórai nélkül küldik iskolába. Ezeknek a kicsiknek télen

 nem volt meleg ruhájuk, sokszor láttam őket a hidegben mezítláb.

Fagyos ujjacskáikkal alig tudták fogni a ceruzát. S ugyanekkor szüleik

a  trafikba jártak. Hát helyes ez? Nem borzalmas?

 

Szerte a világon vannak, akik ugyanezt teszik. S ők is akkor kezdtek

cigarettázni, mikor még fiatalok voltak. S bár rossz a lelkiismeretük,

amikor gyermeküket nem tudják ellátni, mégis a dohány szenvedélye

nagyobb. Eleinte a nikotin csak kevéssé hat, később azonban egyre

jobban hat az idegekre, a szívre és az egész szervezetre. Ne kívánd,

hogy ilyen emberek leszokjanak róla, mert ilyenkor már nem jut emberi

erőből, - késő...

 

Újságjaink már sok cikket közöltek a dohány ártalmairól. Az USA-ban

egy bizonyos Dr. Hammond 187766 emberen végzett kísérleti

megfigyeléseket. Ezek az emberek 50-70 évesek voltak, némelyek

dohányzók, mások nem. A kísérlet l0 évig tartott. Megállapításait

újságok közölték, a közlés után feltűnően csökkent, a

cigarettafogyasztás. Néhány megállapítás:

 

1. Az 50-70 évesek között kétszer annyi dohányos hal meg, mint nem

dohányos.

 

2. A szívbetegségben meghaltak közül kétszer

 annyian dohányoztak, mint nem.

 

3. A 20 cigarettán felüli dohányosok 50-64 év között kétszer nagyobb

halálveszedelemben vannak, mint a nem dohányosok.

 

4. A rák és a dohányzás között feltétlenül összefüggés van.

 

5. A tüdőrákban meghaltak aránya: 5 dohányos és l nem dohányos.

 

Nem szeretnél azok közé tartozni, akik ennek a kóros szokásnak

ellenállnak? Az Úr Jézus tud neked erőt adni hozzá. Írva van: "Annak

okáért menjetek ki közülük és szakadjatok el tőlük, ezt mondja az Úr,

 és tisztátalant ne illessetek, és magamhoz fogadlak titeket, és leszek

néktek Atyátok, ti pedig fiaimmá és leányaimmá, ezt mondja a

mindenható. Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim,

tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten

félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket." /II. Kor 6:17;6:1./

XIV. Lajos megtiltotta, hogy jelenlétében dohányozzanak; hát Isten

jelenlétében nyugodtan lehet ezt a kellemetlen szagú füstöt eregetni?

Hiszen te a Szentlélek temploma vagy, megtisztítva Jézus vérével!

Ugye, istentiszteleten nem gyújtanál rá, - azt mondod, a templom Isten

háza. De az írás ezt mondja, hogy Isten nem lakik kézzel csinált

templomokban, hanem benned és bennem, ha igazán az Ő gyermekei

vagyunk. Mivel tested az Ő temploma, minden tisztátalantól meg kell

óvnod magad.

 

Az italra nézve a Példabeszédek könyvében azt olvassuk: "Ne nézd a

bort, mily veres szint játszik, mint mutatja a pohárban csillogását,

könnyen lecsúszik, végre, mint a kígyó megmar, és mint mérges kígyó,

megcsíp. A te szemeid nézik az idegen asszonyt és a te elméd gondol

gonoszságot." /23:31./

 

Csak ezt a tanácsot szeretném nektek adni, hogy még ünnepi

alkalmakon is tartózkodjatok a szeszes italoktól. Az egyetlen biztonság

 e téren, hogy bele ne essünk abba a szenvedélybe az, he el sem

kezdjük.

 

Gondolj arra, hogy azok a visszataszító ábrázatú rabszolgái az italnak,

 akiktől undorodsz, azok is valaha szép fiatal fiuk és leányok voltak.

Ha látták volna előre, hogy mivé lesznek, nem ittak volna az első

pohár borból.

 

Az a barát, aki meghív és itat téged, kisebb kárt okozna, ha

revolverrel  az életedre törne. Azt hiszed, túlzok? Nem lehet nagyobb

lelkiismeretlenséget elkövetni, mint elsőkén okozója lenni valaki

italozgatásának.

 

Te ezt mondod: "Van elég erőm ahhoz, hogy idejében abbahagyjam."

De ha még ahhoz sincs erőd, hogy az első poharat visszatartsd, hogy

fogod tudni a másodikat visszautasítani, amikor már az elsőnek a

hatása alatt leszel?

 

Én kérlelni szeretnélek téged a Jézus nevében, földi életedet és lelki

 üdvösséged érdekében: utasítsd vissza az első poharat! Csak így lehet

bizonyosságod afelől, hogy az ital minden káros hatásától,

nyomorúságától szabad maradsz.

 

 

 

 

Gyógyszerek

 

 

 

 

Talán még nincs szükséged erre a tanácsra: Tiszta vagy, megveted a

tisztátalanságot, undorodsz a cigarettától, és nem vágysz alkohol

után,  azonban bele vagy merülve munkádba. Néhány hónap múlva vizsgázol

 és még rengeteg könyvet kell végigtanulmányoznod. "Jancsi és Juliska

azt tanácsolták nekem, hogy vegyek be valami élénkítő szert. Nem

sokat, az veszélyes lenne, csak egy keveset, azért, hogy este egy

 kicsit  tovább fönn tudjak maradni tanulni." Az ember ezektől jól érzi

agát és  tiszták a gondolatai.

 

Másnap azonban az ember levert, de az érthető, hiszen éjszaka

dolgozott. Nemsokára a megszokott adag már nem elég, többet kell

bevenni, s máris az a helyzet, hogy többé nem tud az ilyen ember

tabletták nélkül élni... Ha nem hívod az Urat segítségül, máris késő

megállni. Odavesz munkád eredményei, odavesz házasságod,

elhagynak barátaid, s minden valószínűség szerint ideggyógyintézetbe

fogsz jutni.

 

Nincs más eszköz arra, hogy eredményes munkát végezhessen valaki?  Van,

ami mindennél több: Kelj fel vasárnap korán, dicsőítsd Istent. Kelj

fel mindennap egy kicsit korábban, hogy legyen időd imádkozni. Éppen

annyira szükséged van a bibliaolvasásra és imádkozásra, mint

amennyire szükséges reggelizni és jó levegőt szívni.

 

Este is fejezd be a napot Istennel, s ennek hatását egész nap érezni

fogod.

 

Még egy gyakorlati tanács: Menj egy kicsit a konyhába segíteni, árassz

magad körül egy kis fiatalos frissességet, szaladj ki a városba valamit

elintézni. Utána újult erővel tudsz tanuláshoz látni, anélkül, hogy

izgatószerekkel élénkítenéd magad.

 

 

 

 

A táncterem

 

 

 

 

Régi kérdés, mindig újra felteszik: "Bűn-e a tánc?" Ez a könyvecske

nem volna teljes, ha ez a téma nem szerepelne benne. Egy komoly hívő

nem vágyik arra, hogy bálba menjen, mert egyszerűen nem érzi jól

magát abban a lelki atmoszférában...

 

Sok tragédia, ami válással vagy öngyilkossággal végződik, a

táncteremben kezdődtek. 100 esetből 99-re igaz, hogy a bűnben

beleeső lányokat a táncteremben csábították el. Vonz téged is a csillog

fény, a szép ruhák, a vidámság látszata és a zene elevensége, mivel

fiatal vagy, de Salamon szavai figyelmeztessenek: "Végén harap a

kígyó és szúr mint egy tövis!" /Péld. 23:52. / Ezeken a helyeken és

ebben az atmoszférában sokan zuhantak egy bűnös és fájdalmas,

szégyenteljes élet kerekei közé... Még senkinek nem volt igazi

nyeresége abból, hogy bálokba járt, de milliók veszítették ott el igazi

kincsüket... Csak egy életed van, add át azt feltételek nélkül az

Úrnak.  Mindent adj bele abba, hogy más lelkeket is az Úrhoz vezess.

Látogass  betegeket a kórházakban és ajándékozz nekik evangéliumot és

lelki  olvasmányokat. Boldogok lesznek, ha imádkozol velük. Keress fel

fiatalembereket, aki nehézségekben vannak és imádkozz értük. Vond  bele

barátaidat is ebbe a szolgálata. Így lesz neked is örömöd, hogy  nem

élsz hiába. Boldog és gazdag életed lesz, és sokan fogják keresni

barátságodat.

 

 

 

 

Házasságod

 

 

 

Rendszerint ifjú korban történik az élettárs kiválasztása. Éppen ezért

kellene nagyon korán Istennel rendben lenni. Mi szebb, mint a

jegyesség? A világ fényben ragyog, Sajnos, sokan csak az esküvőjűk

után térnek vissza a valóságba, hogy majd több okuk legyen a sírára,

mint a boldogságra. A sok válás bizonyítja, hogy ezek az emberi szívek

 magasságainak és mélységeinek egyetlen ismerőjét sohasem

kérdezték.

 

"Hogyan tudhatnám meg, hogy ki az, akit Isten nekem rendelt?" -

Szinte látom, amint aggodalmas arccal felém fordulsz, és ezt kérdezed.

Igen, ez nehéz, de arra is ad az Ige tanácsot, melyben mennyei Atyánk

csodálatos ígéretet ad. /Péld. 3:5-6./ "Bizodalmad legyen ez Úrban teljes elmédből.

Magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ha utaidban

megismered Őt, akkor Ő igazgatja a te utadat. Ha nem tudod magadat  az

Ő szavának alávetni minden dolgodban, hogy kívánhatnád, hogy Ő a

jövődért való felelősséget hordozza?

 

Vannak hívők, akik a párválasztásnál csalódnak s az esküvő után Istent

 vádolják: "Szolgáltam a gyülekezetben, tanítottam a vasárnapi

iskolában és lásd, házasságom mégis milyen rossz lett." - Látod, lehet

egyházilag tevékenykedni, s mégis szívedben távol lenni az Úrtól.

Lehet­nek ez életedben olyan pontok, amiket Krisztus elől elzártál.

Ki van a te életed szolgáltatva teljesen Istennek és szolgálod Őt

tiszta  szívvel?

 

A lelkek harmóniája a legfontosabb eleme a jó házasságnak, s az a két

ember, akiket Isten rendelt egymásnak, morálisan is feltétlenül

összeillenek. A testi közösség - bármilyen tiszta és szent legyen is az

-  nem elég, és a megpróbáltatás idejében nem ad erőt e megálláshoz...

Kell a közös érdeklődési terület is. Egy francia költő mondja

szépen: "Szeretni annyi, mint egy irányba nézni." Itt tekintsük meg

Isten bölcs tanácsát: "Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert

mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a

világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak az

Ördöggel? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten

templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma

vagytok." /II.ror.6:14-16./

 

Figyeld meg a szavakat, amik ezekben a mondatokban előfordulnak;

Szövetség, közösség egyezség. Ha ezeket kivennéd a házasságból,

nem maradna semmi. Ezek a házasság alapkövei, falai. Ha elveszed

őket, nem marad semmi!

 

Megérted fiatal barátom, hogy nem lehet, nem szabad találomra

beleszeretni valakibe? Mielőtt úrrá lenne rajtad a szenvedély, a

legfontosabb az, hogy Isten elé vidd: Őt rendelte-e neked? Érzelmeidet

Isten megpecsételheti azzal a bizonyossággal, hogy lelkileg összeillők

 vagytok, és egyforma nézeteket vallotok.

 

A hitnek óriási szerepe van ezen a téren. Ha te igazán Isten gyermeke

vagy, ne gondold, hogy boldog lehetsz olyan emberrel, aki nincs újjászületve.

Ilyen házasságban nem lehet sem összeillés, sem közösség,

sem egyetértés.

 

Pl. szombat este házastársad moziba, te közösségbe akarsz menni.

Vasárnap reggel ő kirándulni, te templomba kívánsz menni. S a többi

napokon is így megy ez. Ítéld meg magad! Tudom, sokan gondolkodnak

így: „Az esküvő után majd Jézushoz vezetem őt." Ezrek között egy-egy

akad, akinek ez sikerül. Ha esküvőd előtt nem tudtad őt megnyerni,

utána még kevesebb az esélyed rá.

 

Ne nyugtasd azzal lelkiismeretedet, hogy továbbra is fogsz közösségbe

járni. Biztos vagy benne, hogy ezt nyugodtan megteheted, amíg

házastársad a világ szórakozása után fut? Nem fog soká késni, hogy ő

találjon valakit, akivel ezt az időt eltöltse, s a te helyedet más

fogja  elfoglalni. Hiszen ez a világ tele van olyan emberekkel, akik

szüntelen  zsákmányra lesnek. Te talán naivan így szólsz: "Nem, ő

túlságosan  szeret engem, sohasem fogja más betölteni a helyemet

szívében." -  Szerelmes emberek milliói mondták már ugyanezt, míg egy

napon kinyílt  a szemük, de már késő volt; sokévi, keserűség és magány

következett.  Azokban az otthonokban, ahol az érdeklődés középpontja

egymástól

eltávolodik, ha nem is válnak el, titokban összetörnek a szívek és a

magány óriási. - Fiatal barátom! Ha tudnád, menynyire szükséged van

életedben Istenre! Nemcsak az esküvő napján, -mint sokan gondolják.

Az már késő! Szükséges, hogy Istent megismerd, és hogy az Ő

hatalmas ereje életedre hasson, még mielőtt valaki váratlanul jelét

adja annak, hogy érdeklődik utánad.

 

Ne játssz ezzel a barátsággal, rögtön kezdj el imádkozni és tedd, amit

a Biblia mond, jutalmad nagy lesz.

 

Mielőtt ezt a fejezetet bevégzem, szeretném személyes

apasztalatomat is közölni.

 

17 éves koromban ismertem meg Jézust, mint személyes megváltómat

és Mesteremet. Az Ő kegyelméből ettől a pillanattól kezdve teljes

szívemmel Neki szolgáltam. Ezt nemcsak kötelességből, hanem sokkal

inkább azért tettem, mert úgy találtam, hogy Jézus és az a gyógyulás,

amit Ő ad, az emberi szív minden vágyát betölti. Nem volt nehéz ennek

az Úrnak szolgálni, akinek Isteni természete hatni kezdett rám.

 

Ebben az időben választanom kellett az Úr között és egy fiatalember

között, akit szerettem. Rögtön láttam, hogy leheletlen lett volna

egyszerre tetszeni az Úrnak, és ennek a fiatalembernek. Isten

kegyelme erősebb volt, de azért hatalmas küzdelembe kerültem, - fiatal

korom ellenére hajam egy része ősz lett. De a Szentlélek, aki vezet és

vígasztal, segített nekem, hogy elfelejtsem, s rövid idő múlva fehér

hajszálaim is kihullottak. Ma boldog vagyok, hogy akkor helyesen

választottam, mert az az ember sohasem tért meg; néhány év múlva

megnősült, majd elhagyta a feleségét, s most már negyedszer nősült.

Nemrég találkoztam nővérével, aki elmondta, hogy fivére iszik, rabja a

dohánynak és az alkoholnak. Milyen hálás vagyok Istennek, hogy

ezektől a szenvedésektől megmentett!

 

Ki tudhatta volna előre, hogy a következő évben az Úr engem a maga

szolgálatába elhív? Ez után a nehéz próba után, Ő maga hárította el a

nehézségeket és elküldött engem.

 

Több éven át jártam az országot, mint evangelizátor. Abban a

kiváltságban volt részem, hogy az Úr lábához vihettem sok lelket, és

imádságaimra feleletképpen betegek gyógyultak meg. Nem nagy

tisztesség ez? Nem nagy jutalom? Vége volt az életnek számomra, -  mint

azt én akkor gondoltam? - Nemi, sőt azt kell mondanom, hogy az  élet

igazán ekkor kezdődött el számomra.

 

Ezeket a gyötrődéseket, csalódásokat minden hívőnek az életében

megtaláljuk, Isten ezek által nevelte a lelki óriásokat, mint József,

Mózes, Dániel és még mások. Mindnyájunknak át kell esnünk a

szenvedéseken, könnyeken, hogy megismerhessük az isteni élet

gazdagságát és hogy áldássá lehessünk mások számára. Szeretnénk

bát­rak és erősek lenni, szeretnénk szeretők és együtt érzők lenni,

szeretnénk megérteni felebarátaink szenvedéseit: ez csak úgy lehet,

ha magunk is szenvedünk, és megaláztatásokat hordozunk el. Öt évi

evangéliumi munka után ismertem meg férjemet. Ő már akkor feladta

állatorvosi hivatását és az Úr munkájában állott. Az én evangéliumi

munkás életem olyan sok örömöt szerzett nekem, hogy egyáltalán nem

vágytam férjhezmenetelre. Mégis, mikor Istennek az a szolgája

megkérdezte, hogy szeretném-e én az munkáját és életét megosztani,

megértettem, hogy ez az Isten akarata, s néhány hónap múlva

összeházasodtunk.

 

Sohasem fogom elfelejteni esküvőnk gyönyörű napját. Isten békessége

eltöltötte szívemet, mivel, tudtam, hogy ez a fiatalember az, akit

Isten  számomra választott. Egyforma nézeteket vallottunk és nagy,

teljes  lelki közösség volt köztünk.

 

A templom a legszebb virágokkal volt díszítve, az orgona zúgott, mint

egy vízesés. Mikor belép­tem, egy percre megálltam, s csendben így

szóltam: "Köszönöm Uram, Jézus! Te megváltottad lelkemet és

megőrizted testemet tisztaságban." Majd megfogtuk egymás kezét és

Isten hatalmas jelenlétében megfogadtuk, hogy hűek leszünk, míg a

halál el nem választ bennünket.

 

Az évek múltak. És most, amikor ezeket a sorokat írom, visszanézek

ifjúságomra, mely számomra oly drága volt, elönt a hála Jézus iránt és

megismétlem a szavakat, amiket mondtam: Köszönöm neked Uram,

Jézus! Te megváltottad lelkemet és megőrizted testemet

tisztaságban." Ő a te számodra is ezt akarja és ezt teszi.

 

J.C. de Ferriéres