Nyugati értelmiségiek a vallás eltörlésén gondolkodnak

A tavaly szeptember 11-i terrortámadások után az ún. keresztény Nyugaton széles körű vita kezdődött a Nyugat értékeiről. Olyan nagy példányszámú folyóiratok, mint a Stern vagy a Der Spiegel karácsonyi számaik vezércikkében foglalkoztak a vitával. Az írások fő mondanivalója: A Nyugat már régóta intellektuális válságon megy keresztül, amelyet az amerikai repülőgép-merényletek csak elmélyítettek. „Egyértelmű erkölcsi irányelvek iránt nagyobb az igény, mint valaha” - írja a Stern magazin.
A cikkek mindegyikéből az derül ki, hogy a keresztény hit már túlhaladottnak tekinthető. Az új értékstruktúra keresésekor nem diktálhat többé a kereszténység - követeli például a Max-Planck-Társaság elnöke, Hubert Markl, és így folytatja: „Olyan értékstruktúrára van szükségünk, amelyben mindenki megtalálhatja magát.” Élesen bírálják a fundamentalizmus bármely formáját.
Der Spiegel: „Együgyű üdvbizonyosság persze nemcsak Szudánban, Algériában vagy Afganisztánban létezik, hanem Németországban és az USA-ban is. Ezt nem szabad eltűrni: sem az iskoláinkban, sem a közéletben.” Az angol és az ausztrál sajtó ebben néhány lépéssel még tovább megy, és már a vallás minden formájának eltörlését követeli. Paul Handley, a cambridge-i egyetem filozófia-professzora ezt írja az Independent brit újság egyik cikkében: „Sokkal, sokkal jobb lenne, ha rá lehetne bírni az embereket arra, hogy más gyakran használt szavaknál érezzék bűnösnek magukat: olyan szavaknál, mint hit és igazhitűség vagy Isten, Allah és Jahve.” Az ausztrál Peter Singer, aki az USA-ban bioetika-professzor, az Age ausztrál újságban így nyilatkozott: „Egyedül akkor jó egy vallás, ha kihalófélben van.” Hogy sok szinten vitáznak a vallásról, azt mutatja az Európai Parlament egyik rendezvénye is, amely a következő címet viselte: „A vallás szerepe a nemzetközi politikában”. Forró hangvételű beszédekben követelték mindenekelőtt holland és francia előadók, hogy a vallások és egyházak elől zárják el a közéletet. Az indoklás: a szeptember 11-i merényletek megmutatták, hová vezethet a vallás.
 

Forrás: Ethos