Vietnám : Ahol egy imának héthavi bér az ára

A kommunista párt 1996. június 8-i kongresszusa előtt felerősödtek a nem bejegyzett vallási közösségek elleni üldözések. A razziák, megfélemlítések, letartóztatások hulláma főleg az evangélikusokat sújtja.

1995. április 4.: To Dinh Trung bibliaórája után hazafelé biciklizett, amikor a biztonsági szolgálat egyenruhásai őrizetbe vették. Hónapokra bebörtönözték, verték és kínozták. "Egy alkalommal összekötözték kezét-lábát. Órákig feküdt így a tűző napon egy korty víz nélkül" - mondja felesége, Nguyen Thi Im. Tárgyalása csak hat hónappal később kezdődött. Felesége így folytatja: "Férjem megkérdezte a bírót, a vietnami törvények engedik-e, hogy valakit hat hónapig vádemelés nélkül fogva tartsanak és ütlegeljenek. A bíró feldühödött és azonnal kihirdette az ítéletet." To Dinh Trung három évet kapott, mert "hitterjesztő tevékenysége sérti a szabadságjogokat". Havonta 15 percig láthatja feleségét, aki első látogatása után ezt mondta: "A bírónak feltett kérdése miatt kezét-lábát hét napig összekötözték a tárgyalás után."

 

Virágzó hitélet!

To Dinh Trung egy 80.000 hívőt számláló, nem bejegyzett evangélikus házi istentiszteleti közösség tagja. Egyes tartományokban, főleg a hegyvidékeken a teljes lakosság keresztény hitre tért. Ugyanekkor Vietnam gazdasági fejlődése rendkívül gyors.
Ennek következtében rohamosan csökken a kommunista párt társadalmi és vallási életet ellenőrző képessége, bár a kormány minden rendelkezésére álló eszközzel megpróbálja visszafordítani a folyamatot. Az 1996. június 8-i pártkongresszust megelőző - a nem regisztrált vallási közösségek elleni - elnyomó intézkedéssorozat világosan mutatja ezt a törekvést. Keresztényeket tartóztattak le vagy pénzbüntetést szabtak ki rájuk, bibliákat égettek. A legismertebb házi közösségek hét vezetőjét továbbra is börtönben tartják. Egy istentiszteleti vezető szerint 3000 bibliát koboztak el. Keresztény szülők gyerekei nem járhatnak iskolába. Az állam visszaveszi a keresztény parasztoknak művelésre átadott termőföldeket.
 

 

"Mindent elpusztítunk"

Az üldözések már sejtetik, milyen fordulatot vett a pártkongresszus. Egy kormányhivatalnok mondta: "Minden illegális egyházat bejegyzésre kell kötelezni. Ha megtagadják, elpusztítjuk őket. Addig kényszerítjük mindegyiket, amíg be nem lépnek a Tin Lanh egyházba (bejegyzett protestáns egyház)."
Ugyanakkor Vietnam attól a Kínától kér tanácsot, ahol a házi istentiszteleti közösségeket évtizedek óta üldözik. Jelentések szerint Kína képviselői titkos megbeszéléseket folytattak a vietnami Egyházügyi Hivatallal. A találkozó témája: hogyan pusztítsuk el a leghatékonyabban a házi istentiszteleti mozgalmat.

 

Drága ima

A 8. pártkongresszus után eleinte jól működött az elnyomógépezet. A nem-evangélikus egyházakat is célba vették: Teréz anya apácáinak menekülniük kellett Vietnamból. Elsősorban azonban az "illegális" vallási életet akarják kipusztítani.
Ho Shi Minh város egyik istentiszteleti vezetője mondja: "Újabban nemcsak néhány napra veszik őrizetbe vezetőinket, hanem azonnal három év börtönt szabnak ki rájuk." 13 közösségvezetőt letartóztattak és 20 hónap börtönre ítéltek. 1996. augusztusban a rendőrség 11 házi istentiszteleti közösségben razziát tartott, minden jelenlévőt letartóztattak, de néhány nap múlva szabadon engedték őket. Cuchiban a hatóságok "biblia-tanulmányozás" vádjával 8 személyt 3500 Ft-ra büntettek és elkobozták a bibliákat, ill. más vallási irodalmat.
Hegyvidéki keresztényeknek már 25.000 Ft büntetést kell fizetniük, ha illegális istentiszteleti közösségekben imádkoznak. Errefelé a havi átlagjövedelem kb. 3500 Ft!
Tu lelkészt - a legnagyobb házi istentiszteleti mozgalom vezetőjét - jóindulatú hivatalnokok titokban figyelmeztették, hogy az ő egyházát is el akarják pusztítani. A lelkész nyugodtan csak ennyit mondott:
"A keresztények olyanok, mint a hegedűhúr: ha jól akarsz játszani, meg kell feszítened - majd hozzátette - , csak arra kérem az Urat, vigyázzon, a kormány nehogy túlfeszítse a húrt."

Forrás: http://bocs.hu