Henan tartomány, 1996. május 27. éjszaka: a rendőrség őrizetbe veszi Zhang Xiuju házi istentiszteleti vezetőt és elhurcolja otthonából. Annyira megverik, hogy a 36 éves asszony másnap belehal belső sérüléseibe. A rendőrség szerint kiugrott egy robogó autóból és baleset következtében vesztette életét. De a családtagok elmondják, hogy amikor a rendőrség kiszolgáltatta a holttestet, hallgatásukért cserébe 100.000 Ft-nak megfelelő összeget ajánlott fel.
Peking: Xiao Biguang (34 éves) keresztényt bírósági tárgyalás nélkül meghatározatlan időre átnevelő táborba küldik. Xiao a Munkások Jogait Védelmező Liga alapító tagja. 1994 áprilisában "szélhámosság" vádjával már őrizetbe vették. 1995. április 12-én kihallgatta a bíró, de bizonyíték hiányában ügyében nem született ítélet. Ilyen esetekben a helyi hatóságok gyakran alkalmaznak ún. "adminisztratív büntetést", amelyet bírói felülvizsgálat nélkül kivethetnek. Xiao egészségi állapota aggodalomra ad okot. Felesége, Gou Qinhai férje letartóztatása óta szintén rendőri őrizet alatt áll. Xiao Biguanggal együtt Liu Nianchun (48 éves) szakszervezeti vezetőt is letartóztatták és bírósági tárgyalás nélkül 3 évi - átnevelő táborban letöltendő - büntetésre ítélték.
Allen Yuan Xiangchen lelkész Peking központjában lévő házi istentiszteleti közösségét "önszántából" megszüntette. Erre a lépésre akkor határozta el magát, amikor Peking Városi Egyházügyi Hivatalának alkalmazottai a rendőrség kíséretében kétszer is meglátogatták, hogy a 82 éves lelkipásztort rávegyék temploma bejegyeztetésére. Xiangchen atya - aki hite miatt 21 évet töltött átnevelő táborban - nem tudja, újra megnyithatja-e valaha templomát. Samuel Lamb és Allen Yuan lelkészek a nyugaton legismertebb földalatti egyházi vezetők közé tartoznak.
 

Kellemetlen hazafiak

A Kínában üldözött keresztény és más vallási közösségek tagjainak helyzete nem változott. A hivatalnokok "közellenséggel" szembeni brutalitása első pillantásra szembeötlő. Ennek egyik magyarázata lehet az újraéledő hazafias érzés. A kommunista kormányzat egység és erő hangoztatásával próbálja egyben tartani hatalmas birodalmát. A nyugati befolyást - a gazdasági területeket kivéve - szigorúan ellenőrzik. A keresztény hitet a nyugati imperializmus importtermékének tartják. Az utóbbi tíz évben tapasztalható a hit növekedése. Naponta újabb és újabb hívők keresztelkednek meg és találják meg életük új értelmét a hitben.
A tekintélyes "Far Eastern Economic Review" ázsiai hetilap hatalmas címben közölte címlapján a hírt: "Isten visszatért". A szalagcím alatti színes képen Lamb lelkész látható, kezében biblia. A cikk megemlíti a kínaiak figyelemreméltó érdeklődését a vallások iránt - és a kommunista kormány félelmét is, amely veszélyeztetve érzi korlátlan hatalmát. Egy magas rangú pekingi párttitkár ezt mondta: "Míg a hetven fölöttiek lelkével megelégszik, nem kell aggódnunk Isten visszatérte miatt, de ha a többmillió húszéves lelke is kell neki, akkor nagy gondban leszünk."
A hatalom birtokosai erre a hívők tömeges letartóztatásával, a földalatti egyházaknak nyújtott nyugati támogatás tiltásával, az istentiszteleti helyek számának korlátozásával és a nyugati egyházi kapcsolatok tiltásával válaszolnak - hogy csak néhány példát említsünk.

Forrás: http://bocs.hu