Meg van írva!Egy hideg téli este kocsival hazafelé tartottunk egy alkalomról. A kocsival igen lassan haladtunk a csúszós út miatt. Egyszer megszólal az egyik fiatal: Miért nem taposol a gázra? Meg van írva "ha Isten velünk kicsoda ellenünk?". Mire feleszméltem volna, megszólalt egy másik fiatal a kocsiban: De az is meg van írva: "ne kísértsd az Urat, a te Istenedet! (bt)