utolsó frissítés: 2006 májusa

 

„sok mindent lehet utánozni, színészkedni, betanulva színlelni, kivéve a Szent Szellem gyümölcseit!”

 

"A megsebzett ember sokkal sebezhetőbb és ott is támadást sejt, ahol nem az van."
Bea
 
"A ki nem mondott vágyainkat, elvárásainkat kevesen vagy inkább senki sem érti meg, 
mert mindenki el van foglalva a saját vágyaival, elvárásaival, melyeket szintén senki nem ért meg."

Bea

 

"A világ legnagyobb biznisze az lenne ha mindenkit megvennék annyiért amennyit ér és eladnám annyiért amennyit magáról gondol..."

 

„Rég hitelvesztett statisztikával áltatjuk magunkat, ha azt képzeljük, akiket megkereszteltünk, azok keresztyének is lettek.”

Török István, Dogmatika, 460. old

 

„Felvétettem Isten kegyelmi szövetségébe Krisztus rendelése szerint. A bűn ostromolhat, de nem fog uralkodni rajtam. Vádolás és kárhoztatás közepett hittel támaszkodhatom a keresztség tényére: Isten elfogadott engem.”

Luther

 

„Elérjük-e lankadatlan erőfeszítéssel a teljes szentséget? –Szó sincs róla. Ez a végidők váradalma. Előrehaladás a keresztyén életben abban az értelemben van, hogy egyre inkább megismerjük bűneink nyomorúságát, de ugyanakkor egyre jobban látjuk a kegyelem nagyságát is. A bűn és kegyelem e megtapasztalt kettőségében örvendezhetünk a jócselekedeteknek, mint a kegyelem gyümölcseinek.”

Török István, Dogmatika, 427 old.

 

„Nem azok a nagy emberek, akik nagyra nőnek,

Nem azok a hősök, akik másokat legyőznek.

Nagy ember az, ki magával küzd, de nem él magáért,

Oda adná szívét társai javáért.”

"Szeretni nem azt jelenti, hogy a másikat szófogadóvá, hozzánk hasonlóvá, számunkra kényelmessé tesszük, szeretni azt jelenti, hogy a másikat szabadnak hagyjuk, ha kell elengedjük, és hagyjuk önmagává válni... "

"Az ítélkezés IDŐ-t emészt. Milyen szabad lennél, ha egyszerűen csak megengednéd a többieknek, hogy azok legyenek, akik?!" ....

 

"Ha nem a világnak játszol, ha megéled magad, akkor a világ felfigyel rád. Mert az ember mindig felfigyel arra, ami igaz: a médiának és a reklámoknak köszönhetően manapság már annyi a talmi, hogy mindig feltűnik a valódi. "

 

"Vétkesek közt cinkos aki néma"

Babits Jónás könyve

 
"Nem az az ébredés, hogy nagy dobveréssel kiözönlünk az utcára, hanem az, hogy 
nagy zokogással visszamegyünk a Golgotához."
Roy Hession

 

"Minden bűn annak a megrablása, amit Isten ránk bízott; hálátlan támadás az ő dicsősége és a világ rendje ellen."

  Anselmus

 

"A bűnök a csüggedés talaján szaporodnak. Az egyik vétek könnyen a másikhoz vezet, és máris ördögi körbe keveredtél, míg meg nem érted: a múltadnak nem kell uralnia a jövődet."

Erwin Lutzer

 

"A lehetőségekkel szemben a kísértések mindig adnak második esélyt."

 

A fájdalmas igazság azonban az, hogy sokszor nem is akarunk olyan könnyen megszabadulni tőle. Eljátszunk vele gondolatban, fantáziálgatunk róla, dédelgetjük magunkban a "mi lenne, ha..." típusú gondolatokat és képzelgéseket - akár a gyufával játszadozó, oktondi, kíváncsi gyerekek. Persze nem akarjuk megégetni magunkat, de azért jó lenne közelről tüzet látni... Ahogy A. W. Tozer mondta: "Még egyetlen keresztény sem esett bűnbe, aki előbb ne dédelgette volna magában az egyre izmosodó kívánságot."

 

"a Sátán nagyon jól tudja, hogy életünknek mely területeit nem rendeltük alá Istennek, és pontosan ezeken fog megkísérteni"

 

"Ha mindjárt az elején képesek lennénk fölmérni az elkövetendő bűnök borzalmas voltát, eliszonyodnánk tőlük, és Istenhez rohannánk segítségért, hogy őrizzen meg bennünket tisztaságban. Csakhogy az ellenség lépésenként vezet félre - minden alkalommal egy rossz döntés, egy kis megalkuvás -, hogy föl ne ocsúdjunk, mígnem a horgára akadtunk. Ha egyáltalán akkor felocsúdunk."

 

 

utolsó frissítés: 2004 Szeptember

 

"Életünk első felében egészségünket áldozzuk fel, hogy pénzt keressünk. Életünk második felében pénzünket áldozzuk fel, hogy visszanyerjük egészségünket"

 

"Nem a nagy elhatározások vezetnek célhoz, hanem a határozott tettek"

 

"Nem csak prédikálni kell, de lelki eledelt kell adni"

 

"Nézz magad körül -és látni fogod, milyen sokan vannak, akik barátságodra, mosolyodra, szíves vígasztaló szavaidra várnak"

Arsene Garnier

 

"Megnyertem Isten barátságát és ez nagyobb dolog annál, mintha megnyertem volna az egész világ barátságát."

Martin Luther

 

"Aki szeret, az már nem akar többé a saját élete központja lenni. Engedi, hogy életének más legyen a központja, és ezt nyereségnek és boldogságnak érzi."

Walter Trobisch

 

"Az emberiség ma egy könnyebb megoldást keres, ami telsjesíthetőbb, mert a jézusit nem tudja teljesíteni. Olyan megváltásra vágyik, ami mellett lehet bármit cselekedni, hisz van rá magyarázat. De mégsem megy."

Boros Miklós

 

"Olyan a közösségben a csak magára gondoló ember, mint az emberi testben a rákdaganat: Ahelyett, hogy az egész test életét munkálná, elkezd önálló életet élni."

Sarkadi Nagy Pál

 

"Tér és idő végtelenén kel át Isten végtelen szeretete, hogy megkeressen minket magának. Hatalmunkban áll befogadni vagy elutasítani közeledését. Ha nem fogadjuk, újra és újra jön, akár egy koldus, de akár egy koldus, egy napon ő sem jön többé."

S. Weil

 

"Ha az ember megszabadul az önzéstől, önkéntelenül felébred benne a közösség iránti szeretet."

Tommaso Campanella

 

 

Kezdő bölcsességek

 

"Különös! Az ember felháborodik a kívülről, másoktól eredő gonoszságokon, amit meg nem szüntethet, de nem küzd saját gonoszsága ellen, pedig az módjába volna."

Lev Tolsztoj

 

"A bölcs ember legelső ismertetőjele: Beismeri, hogy sokan, jóval okosabbak nála, és, hogy mindig tanulni, tapasztalni óhajt, nem pedig tanítani. Azok ellenben akik tanítani, vagy dirigálni vágynak, sem jól tanítani, sem vezetni nem tudnak."

John Puskin

 

"Vannak, akik vágyaik erejével dicsekszenek és nem azzal az erővel, mellyel legyőzhetik vágyaikat"

Lev Tolsztoj

 

"Arra törekedj, hogy igaz légy, ne arra, hogy igazad legyen."

Josep Joubert

 

"Amit úgy őriztünk, mint szemünk fényét, kiderül róla, hogy vakságunk volt."

Marek Orel

 

"Ahhoz valamennyien erősek vagyunk, hogy a mások baját elviseljük."

La Rochefoucauld

 

"Bírálni annyit jelent, mint megpróbálni meggyőzni a szerzőt arról, hogy nem úgy tesz valamit, ahogy én tenném, ha tudnám."

Capek

 

"A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít."

Smiles

 

"A szépség mindenütt ott van! Nem rajta múlik, hogy nem tudjuk megtalálni."

Rodin

 

"Jó ember nem az, aki jót tud tenni, hanem az, aki nem tud rosszat tenni."

Kljucsevszkij

 

"Nem az a ostoba aki nem tud, hanem az, aki nem akar tudni."

Szkovoroda

 

"Szerencsétlenségbe ismerjük meg a barátot."

Herder

 

"Az okos ember előbb tesz, azután beszél."

Jókai

 

"Minden mulatságos, míg mással esik meg."

Rogers

 

"Három dolog soha nem tér vissza: A kilőtt nyíl, a kimondott szó, és az elmúlt nap."

Daumer

 

"A lusták mindig valamit szeretnének tenni."

Vauvenargues

 

"A szomorúaknak lassan, a vidámaknak gyorsan telnek az órák."

Don Bosco

 

"Azért eszünk, hogy éljünk,

Nem azért élünk, hogy együnk."

Don Bosco

 

"Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból, egész életünk folyamán"

 Aranyszájú szent János

 

"Istenem, adj derűt, hogy elfogadjam azt, amit nem tudok megváltoztatni. Bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit meg bírok változtatni, és bölcsességet, hogy fel tudjam ismerni, a kettő közötti különbséget."

Marcus Aurelius

 

"Felejtsd el magadat, akkor sohasem feledkeznek meg rólad."

G. Richedn

 

"Mi a szenvedély? Hatalom ez, amely az ember akaratán erőt vesz, feltétlenül rá van utalva, és mégis gyűlöli, bálványként imádja és mégis megveti."

Theodor Bovet

 

"HA a világot, amely Isten előtt oly csekély, az emberek oly nagyra tartják, mi akkor a mennyország, amelyet Isten ajánl?!"

John Bunyan

 

"Bizonyos, hogy ott történik legkevesebb, ahol legtöbbet beszélnek róla, mit kellene tenni."

Szőllősy

 

"Miképpen egyeztethető az össze, hogy valamely szobor, vagy festmény szemlélésénél, azonnal felismered, hogy abban művészet rejlik. Vagy egy távoli hajó haladását látva, nem kételkedsz abban, hogy azt emberi ész és mesterség hozta mozgásba, -míg a világot, mely magába foglalja az összes remekművet művészeikkel együtt, ész és értelem nélkülinek tartod."

Cicero

 

"Az Istennel való személyes közösségünk mélységétől függ érte végzett nyilvános szolgálatunk értéke"

Oswald Chambers

 

"Néha fontos dolgok maradnak ki, a sürgős dolgok miatt. És minden sürgőssé válik sokszor éppen az, ami Istentől talán elsodor minket -Pedig egyáltalán nem fontos."

Cseri Kálmán

 

"Csak kétféle ember van: Az igazak, akik bűnösnek tartják magukat, és a bűnösök, akik igaznak tartják magukat."

Blaise Pascal

 

"Ha sokkal komolyabb hívő életet élnének a keresztyének, akkor több megkötözött ember szabadulhatna meg, nem elég imádkozgatnunk, hanem állandóan az imádság lelkületében kell lennünk."

Matyó Annamária

 

"Ahelyett, hogy bizonyos fölösleges és abszolút értelmetlen dolgokon rágódjak, csinálok valami hasznosat." (dolgozok)

 

"Amíg görcsösen ragaszkodunk valamihez, vagy valakihez, nem engedjük, hogy az ÚR munkálkodjon bennünk."

 

"Azokat, akik az égi haza örömét keresik, ne tartóztassa fel semmiféle akadály: Hiszen ha egyszer valaki, egy kitűzött cél felé tart, akkor e törekvéstől, az út nehézségei már nem tántoríthatják el. De csábító kellemességek se térítsenek el bennünket, hiszen igazán oktalan az a vándor, aki egyszerre elfelejti, hogy hová is készült, mihelyt útján egy szép virágos rétet megpillant."

Nagy Gergely (pápa)

 

"A Szent Szellem mindig arra a tényre helyezi a hangsúlyt, hogy a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunk -más szavakkal, az, hogy ki Ő nekünk, és kik vagyunk mi neki-, megelőzi azt, amit Ő érte teszünk."

Cor Bruins

 

"A Biblia visszatart a bűntől, a bűn visszatart a Bibliától."

Anonymus

 

"A süketnek a zenét, a vaknak a színeket megmagyarázni épp olyan nehéz, mint a hitetlenek a hit örömét elmagyarázni."

Uwe Martin Schmidt

 

"Ha egy ostoba ember szégyelli, amit csinál, mindig a kötelességére hivatkozik."

G. B. Shaw

 

"Az igazán reménykedő nem abban bízik, hogy meglesz, amit ő akar, hanem Istenben bízik; és tudja, hogy az a jó, amit Ő ad, vagy megenged."

Mócsy Imre

 

"Nem építhetünk egyidejűleg két országot. Vagy a saját kis világunkon dolgozunk és önmegvalósításra törekszünk -amit majd a rozsda fog megemészteni, vagy pedig Isten országát  építjük, ami örökre megmarad."

Bruno Schwengeller

 

"Nincs olyan helyzet, amelyben ne mutathatnánk meg emberségünket. Bárcsak mindenki azon igyekezne, hogy emberségesen viselkedjék embertársával ott, ahol éppen van. Ettől függ a világ jövője!"

Schweitzer Albert

 

"Sohasem érnek véget tervezgetéseink addig, amíg énünknek nincsen vége."

C. H. Mackintosh

 

"Minél bensőségesebb az ismeretségem Istennel, annál szilárdabb alapon nyugszik békességem."

C. H. Mackhintos

 

"Úgy szólj, mintha most és utoljára szólna a szád."

 

"Nem az a fontos, hogy meddig élsz, hanem az, hogy miént élsz."

 

"Nem a tánc a bűnös, hanem az érzelem, amely a két test érintkezése eredményez."

Rácz

 

"Isten nem a kívánságainkat teljesíti, hanem az ígéreteit."

 

"A bensőséges imádságban eltöltött idővel lesz arányos életed gyümölcsöző volta."

M. Basilea Schlink

 

"Semmi sem lehet hatalmasabb mint Jézus!" -a szerelem sem, a félelem sem, az aggodalom sem (...)

"A gyülekezeti tagok azok, akik életükkel megtapasztalták az örökkévaló evangélium erejét. Ezek alkotják az igaz, Isten szerinti gyülekezetet, és ez sokszor nem azonos azzal, amit az emberek egyháznak neveznek."

Origenesz

 

"Semmi vagyok Uram, de a tied vagyok!"

Ambrosius

 

"Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, egyszerűen csak szeress, és fontos leszel!"

Anonym

 

"HA van munkád és álmod,

Ha küzdelmednek értelmét látod,

Ha van aki szeret, és van akit szeress,

Soha ne hajtsd le búsan a fejed,

Hiszen gazdagabb vagy mint más emberek."

 

"Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye - melege: mindenkire egyformán."

 

"Ha veszel, megtelik a kezed,

Ha adsz, megtelik a szíved."

Mararete Seemann

 

"Talán semmi nincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk."

Hemingway

 

"Baj van azzal a hittel, amely mindenhol jól érzi magát."

Fodor Ferenc

 

"Milyen más lenne a világ, ha komolyan vennénk, hogy egyszer minden gondolatunkkal, minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel el kell számolnunk Isten színe előtt."

 

"Tartsunk böjtöt az elvárásainknál."

 

"A gyülekezet azokért van, akik még nincsenek ott." (A templomban.)

Spurgeon

 

"Deus semper maior" -Az Isten mindig nagyobb (hatalmasabb).

 

"Az igazi barátok olyanok mint a csillagok. Nem mindig látod őket, de mégis vannak."

 

"Mert a vágy minden bűn feje."

Mózes apokalipszise 19

 

"Annak élj aki elhívott és nem magadnak."

 

"Jézusért nem rajongani

 kell, hanem Vele bensőleg azonosulni kell. Őt vállalni kell."

Cseri Kálmán

 

Isten agyamba nézett s nevetett...

Ady

 

"Magyarázat van rá, mentség nincs"

 

"A bűn kezdete, az Istenbe való bizalom elvestése."

 

"Ha hiszel Krisztusban, de nem remélsz benne, nem is szereteted."

Zwingli

 

"Minél inkább telik el valaki az Istennel, annál kevésbé van eltelve önmagával."

Zwinglil

 

"Meg akarod ismerni az embert? Adj hatalmat a kezébe"

Zwingli

 

"Semmi sem szabadítja fel annyira a titkos vágyakat, mint a hatalom."

 

"Bármi legyen is, amire figyelmünket leginkább fordítjuk, erősebbé fog válni az életünkben."

 

"A Krisztussal való közösség, az emberi közösséget is befolyásolja."

Herczeg Pál

 

"A könyvre kiadott pénz látszólag kidobott pénz. Mint a vetőmag."

Gárdonyi Géza

 

"Akik Krisztussal kapcsolatba kerültek, azok kapcsolata egymással szemben sem lehet akármilyen."

Herczeg Pál

 

Amennyiben van olyan idézeted, ami megszólított, kérünk oszd meg velünk. köszönjük!