Reményik Sándor

Az összes verse a nevére kattintva megtekinthető.

A    B    Cs    Gy    H    J    K    Ó    P    T    U    V

 

A FORDÍTÓ 

 

Károli Gáspár emlékezetének

 

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,

A képzelet csaponghat szerteszét,

Belekaphat a felhők üstökébe,

Felszánhatja a tenger fenekét,

Virágmaggal eget-földet bevethet,

Törvénnyé teheti a játszi kedvet,

Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,

S vakmerőn méri Istenhez magát...

Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.

A fordítás, a fordítás - alázat.

Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,

Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,

Valaki mást, nagyobbat átkarolva,

Félig őt vinni, félig vele menni.

 

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,

A Legnagyobbnak fordítója volt,

A Kijelentés ős-betűire

Alázatos nagy gonddal ráhajolt.

Látom: előtte türelem-szövétnek,

Körül a munka nehéz árnyai:

Az Igének keres magyar igéket.

Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv

Megcsendíti-e Isten szép szavát?

És látom: győz, érdes beszédinek

Szálló századok adnak patinát.

Ó be nagyon kötve van Jézusához,

Félig ő viszi, félig Jézus őt,

Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,

Együtt érve el egy honi tetőt.

Amíg mennek, a kemény fordítónak

Tán verejtéke, tán vére is hull,

De türelmén és alázatán által

Az örök Isten beszél - magyarul.

 

 AKAROM
Akarom: hogy fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek tégla,
Lépcső, amin felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás
Ám a kalász, nem az ő érdeme.
Legyek szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek kendő, mely könnyeket töröl,
Legyek csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

 

A szőnyeg visszája

Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Őrülten alkotott s vakon.

De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
S most már a mennynek angyala:

"A világ Isten-szőtté szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha - legszebb perceinkben
-A színéből is - valamit."
 

Az én lelkipásztorom

'És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatsszék.'
Kir. I. 19:12
Járosi Andornak

Láttam az Igét sas-szárnyon repülni,
Elzúgni izzó Illés-szekeren, -
Dóm-lelkek pillér-berkeit bejártam,
Testté az Ige mégse lett nekem.
Gyönyörködni jártam a templomokba,
Mint a hangversenyekre, tárlatokra,
A lelkem minden szent beszéd után
Csak muzsikával, képpel lett tele,
A nagy poézis fergeteg-szele
Az építő szó boltíve alól
Süvöltve tört ki, s úgy markolt belém.
Csak ezt lestem, csak erre vártam én.
Égett a szívem pogány csipkebokra,
Szent szél szította szándéktalanul, -
A láng szomjazta a forgószelet,
S a tűzből született egy költemény
A 'Christi imitatio' helyett.
Jöttek ragyogó s zordon vértezetben,
Jöttek óriás prédikátorok,
És ostoroztak, és égbe ragadtak, -
Csak ezt a szócskát: 'én bűnös vagyok',
Nem bírták velem úgy értetni meg,
Ahogy Te tetted, én 'kicsi papom',
Általad lett a templom menedékem,
És vigasztalásom, és otthonom.
És Te tetted, hogy megértettem én,
Hogy mégis több az Evangélium,
Több, mint a leggyönyörűbb költemény.
És Te tetted, hogy fordulok magamba,
S a szent vacsora után legalább
Jobban vigyázok tettemre, szavamra.
Te tetted, ha türelmesebb vagyok,
Tudván: nagy dolog a kicsi dolog.
Ledobhatatlan keresztem alatt
- Ezt is Te tetted - már meghajolok.
Te tetted ezt, - a bús nevelő-évek,
Szakadások, törések, temetések
Csupán a segítségedre siettek.
És látod, látod: ezt ismét Te tetted,
Hogy bennem lassan életté remegnek
A szók: 'Kegyelem és békesség nektek'.
 

 

AZ ÓRIÁS

            A wormsi birodalmi gyűlés

            400 éves évfordulójára

 

Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,

Zöldből szürkébe halványult remény,

Kiábrándulás, te keserű füst:

Oltárok romján imbolyogva szálló,

Gyász, mely hamuban tépi önmagát.

Gyengeség, melyre egy világ zuhant,

Törpék mi mind, akiknek óriások álmát

Álmodni adta Isten:

Jertek ma velem.

Jertek, kapaszkodjunk az óriásba!

 

Ki hát az óriás?

Az, kinek homlokán

Ijesztőn tündököl a büszke bélyeg:

Ha kell: egy világ ellen egyedül.

Egyedül. Hallottátok ezt a szót?

Úgy hangzik ez a szó mint egy sirám.

De úgy is mint egy diadalkiáltás!

Nézzétek őt.

Ott áll a szörnyű körben,

Egy vas- és aranygyűrű közepén.

Sisakok, dárdák, kardok, koronák,

Zászlók veszik körül.

Egy embererdő, egy világvadon –

És azzal szemben ő.

Egy lélek.

Milyen kicsi. – És milyen végtelen.

Ó, mert a lelkében az Isten él.

Valami, ami nála több,

Amit meglátott önmaga felett.

Amit nem lehet onnan kitörölni,

És amit letagadni nem lehet,

Ami tüzes korbáccsal kergeti

Irgalom nélkül végig a világon

És ösztökéli: tégy vallomást rólam.

 

S ő vallomást tesz: Nem tehetek másképp.

A vasmaroknak, amely kinyílt előtte,

Szívét odaveti:

Szorítsd hát, világ!

Állítsd el lassan minden dobbanását.

Vajon amit dobog: azt is megfojtod-e?

 

Istent dobogja – és az Isten él!

Igazságot dobog – s az eszme él.

Hitet dobog – s az nem hal meg soha.

Szabadságot – s a szabadság örök.

 

Látjátok nőni ezt az árva árnyat,

A barát árnyát egy világ fölé?

Hallotok döngő léptei nyomán

Recsegni korhadt birodalmakat?

Mert ami korhadt, az a korhadásé!

 

És ami lélektől lett: megmarad.

 

Lefojtott álmok, lenyügözött vágyak,

Zöldből szürkébe halványult remény,

Kiábrándulás, te keserű füst:

Oltárok romján imbolyogva szálló,

Gyász, mely hamuban tépi önmagát,

Gyengeség, melyre egy világ zuhant,

Törpék mi mind, akiknek óriások álmát

Álmodni adta Isten:

Jertek ma velem.

Jertek, kapaszkodjunk az óriásba!

 

  Keresztyén
Honlapok Toplistája